За роз’ясненнями – до нас

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 1, 3 Конституції України).

Таким чином, конституційне право на соціальний захист включає право громадян на забезпечення їх у старості. Зокрема, пенсія за віком, за вислугу років та інші її види, що призначаються у зв’язку з трудовою діяльністю. Цим визначається зміст і характер обов’язку держави стосовно тих громадян, які набули право на одержання пенсії.

Управління Пенсійного фон­ду України в місті Нетішині Хмельницької області пості­йно інформує громадян щодо реалізації і захисту прав людини з питань пенсійного законодавства. Фахівцями управління постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед широких верств населення. Зокрема проводяться зустрічі в трудових колективах, за місцем проживання, в міській організації ветеранів, організовуються та проводяться семінари для юридичних та фізичних осіб-підприємців, семінари для незайнятого населення міста, Дні відкритих дверей,  уроки  в зага­льноосвітніх школах міста. 

В управлінні  обслуговування громадян та надання їм законодавчо визначених послуг здійснюється у щоденному режимі за принципом «єдиного вікна», своєчасно та в повному обсязі. Під час прийому мешканцям міста надається квалі­фікована, в тому числі і юридична допомога з питань пенсійного законодавства, зокрема: призначення (перерахунок) усіх видів пенсій,  підтвердження страхового стажу; права на пенсію за особливі заслуги перед Україною,  зарахування пільгового стажу,  виплата пенсій за довіреністю та інші питання.

Протягом 2013 року управлінням надано 27322 соціальних послуг, що на 534 послуги більше ніж за попередній пері­од минулого року. Розглянуто 10873 звернень громадян, в тому числі 87 письмових та 10786 усних.

У цілому робота Управління  спрямована на реалізацію прав людини з питань, що стосуються діяльності, оскільки право на соціальний захист віднесено до основоположних прав і свобод громадян.

 Наталія Новак, 

начальник Управління   Пенсійного фонду України  в місті Нетішині