Звинувачення спростовуються, як безпiдставнi

У Києві 9-10 червня проходила позачергова конференція трудового колективу ДП «НАЕК «Енерго­атом», перед делегатами якої про діяльність компанії звітував її керманич Юрій Олександрович Недашковський. Головна увага була сконцентрована на спростуванні звинувачень на адресу керівництва компанії з боку ДФІ України. Делегати конференції прийняли наступну постанову.

Постанова №10

позачергової конференції трудового колективу  ДП «НАЕК «Енергоатом»

Заслухавши та обговоривши інформацію президента ДП «НАЕК «Енерго­атом» Недашковського Ю.О. щодо обґрунтованості звинувачень керівництва ДП «НАЕК «Енергоатом» з боку ДФІ України викладених у листі до КМ України від 20.05.2015 про нанесення збитків Компанії, конференція

відзначає:

  • · ґрунтовні пояснення, надані президентом ДП «НАЕК «Енергоатом» Недашковським Ю.О. не тільки спростовують звинувачення щодо посадових осіб «Енергоатому», а й свідчать про упере­дженість та некомпетентність працівників ДФІ, авторів звинувачень;
  • · наявність у листі неправдивих даних щодо неможливості проведення зустрічних перевірок контрагентів «Енергоатому» містять у собі ознаки злочину відповідно до ст.366 КПК України;
  • · ініціювання розірвання контракту з керівником підприємства в порушення термінів, встановлених ДФІ, свідчать про некомпетентність керівництва інспекції та поспішність, пов’язану з побоюваннями спростування звинувачень у суді;
  • · очевидну авантюрність заяв пана Гордієнка про 1,5 млрд збитків, адже в листі ДФІ України від 20.05.2015 мова йде про збитки в сумі 60 млн грн.;
  • · на прикладі звинувачень у збитках, завданих на 21,9 млн грн. за рахунок збільшення відрахувань профспілковим комітетам на придбання путівок до відомчих санаторіїв-профілакторіїв та дитячих оздоровчих таборів абсурдними виглядають і усі інші звинувачення посадових осіб «Енергоатому» в нанесенні збитків Компанії;
  • · твердження щодо фінансових порушень, витрати направлені на експлуатацію та утримання спортивно-оздоровчих закладів, що знаходяться на балансі АЕС, на суму 136,7 млн грн, ігноруючи пояснення Дирекції Компанії та наявність указаних витрат у фінансовому плані, затвердженому КМУ, свідчить про упередженість даної фіскальної служби по відношенню до «Енергоатому»;
  • · ігнорування законодавчих актів України та вільне їх трактування підкреслюють некомпетентність працівників та керівництва ДФІ;
  • · особливо цинічними та безвідповідальними виглядають висновки ДФІ щодо неспроможності виконання функцій експлуатуючої організації та несення відповідальності за безпеку всіх АЕС.

Злагоджена високопрофесійна робота усіх, без винятку, працівників Компанії, при найнижчій за всю історію існування атомної енергетики України кількості порушень та відхилень у роботі АЕС, сприяли успішному проходженню енергоспоживання осінньо-зимового періоду.

На жаль, належної оцінки, окрім зменшення оплати оптовим ринком електроенергії за відпущену Компанією товарну продукцію, колектив «Енергоатому» не отримав.

Коментар голови ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Лича О.В. на звернення народного депутата Капліна С.М. до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. від 29.04.2015 щодо нехтування державними інтересами та неналежним виконанням посадових обов’язків президентом ДП «НАЕК «Енергоатом» Недашковським Ю.О., а також виступи делегатів щодо оцінки компетентності даного депутата в питаннях функціонування атомно – енергетичного комплексу України дане звернення характеризують як замовне. Мета–дискредитація не лише керівництва ДП «НАЕК «Енергоатом», але й атомної енергетики в цілому. Повернення повного впливу суб’єктів господарювання недержавної форми власності, задіяних в генерації та постачанні електро­енергії, шляхом створення перешкод для ста­більної роботи АЕС, а також штучного створення дефіциту електроенергії при проходженні осінньо-зимового максимуму та покриття її дефіциту за рахунок закордонних постачань, перш за все з Росії, також вважається делегатами конференції основною метою масованого наступу на «Енерго­атом». Такі дії нічого спільного з державними інтересами не мають. Розпочата екс-керівником ДФІ Миколою Гордієнком війна з «Енергоатомом» отримала продовження у вигляді депутатських запитів та коментарів різного роду політиків і політиканів через засоби масової інформації з ігноруванням точки зору фахівців галузі.

Заява міністра енергетики та вугільної­ промисловості Демчишина В.В. про приватизацію Компанії та продаж її акцій на біржі, а також необхідність заміни керів­ника на більш ефективного мене­джера звела нанівець роз’яснювальну роботу серед членів трудового колективу Компа­нії щодо корпоратизації та приватизації ДП «НАЕК «Енергоатом». Поява прізвища­ «ефективного менеджера», кандидатура­ якого, за інформацією ЗМІ, погоджена на найвищому рівні, дала відповідь на питання щодо приватизації ДП «НАЕК «Енергоатом». Цивілізований спосіб корпоратизації та подальшої приватизації АЕС із забезпеченням максимальної прозорості та законодавчого супроводження всіх етапів даного процесу, анонсованого Недашковським Ю.О., коментарем міні­стра поставлений під сумнів.

Запорукою безаварійної роботи АЕС є безумовне слідування як вітчизняним, так і міжнародним нормам, правилам та стандартам встановлених відповідними законодавчими та нормативними актами­ держави, яка взяла на себе відповіда­льність експлуатації ядерних установок.

Постановою КМУ від 27.11.2008 №1162 затверджені кваліфікаційні вимоги до керівників та заступників керівників органів державного управління у сфері використання ядерної енергії, поводження з радіоактивними відходами і органів державного регулювання ядерної та радіа­ційної безпеки. 16.07.2013 міністерством енергетики та вугільної промисловості був виданий відповідний наказ за №456.

Ігнорування даних нормативних актів та домовленостей, що були досягнуті 16.04.15  під час зустрічі міністра з представниками Атомпрофспілки щодо соці­ального партнерства,  а також Галузевої угоди, ставить під сумнів його компетентність при вирішенні питань функціонування АЕС.

Невиконання органом державного управління покладених на нього функцій із забезпечення достатніми фінансовими­ ресурсами для безпечної експлуатації АЕС та сприяння затвердженню фінансо­вого плану Компанії є достатніми аргумен­тами для оцінки компетентності очільни­ка про­фі­льного міністерства.

Виходячи з вищенаведеного, з метою запобігання несанкці­о­нова­ним проявам гро­мад­ської не­по­кори на об’є­к­тах атомної енерге­тики та недопущення погір­шення морально-психологічного клі­­мату в колективах Компанії, конференція

постановляє:

1. Вважати першочерговим завданням забезпечення стабільної та безпечної роботи АЕС і успішне проходження  пікових навантажень осінньо-зимового періоду 2015-2016 років.

2.      Засвідчити довіру трудового колективу  до президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Недашковського Ю.О.

3. Зобов’язати  профспілковий комітет  ДП «НАЕК «Енергоатом»  всіма доступними засобами  не допустити розірвання контракту з президентом Компанії Недашковським Ю.О.

4. Профспілковому  комітету  ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» в 10-денний  термін   розробити заходи по захисту прав та  інтересів персоналу Компанії і її керівників.

5. Направити відкрите звернення до Президента України Порошенка П.О. з інформацією про стан справ в атомній  енергетиці.

6. Звернутися до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. з вимогою про звільнення від займаної посади міністра енергетики та вугільної промисловості України Демчишина В.В. з метою недопущення дестабілізації ситуації в трудових колективах Компанії.

7. Повторно звернутися до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. щодо ініціювання створення окрем­ого ор­гану державного управління­ атомною енер­гетикою і промисловістю України.

8. Звернутись до ЦК Атом­проф­спіл­ки з проханням про ін­фор­му­вання глобальних профспіл­кових об’єд­нань, членом яких є Атом­проф­спілка, про ситуацію, що складається в колективах АЕС, та можливі негативні нас­лідки її погіршення­.

9. З метою недопущення негативних наслідків погіршення морально-психологічного клімату в колективах АЕС посилити роз’яснювальну роботу серед працівників Компанії про кроки адміністрації та профспілкового комітету «Енергоатому» для подолання явищ, що перешко­джають стабільній роботі лідера енерго­прому держави.

10.    Доручити голові ППО  ДП «НАЕК «Енергоатом» Личу О.В. організувати та провести прес-конференцію в УНІАН із залученням членів  профспілкового комі­тету та  спеціалістів Компанії для надання  коментарів  рішень позачергової конференції трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» від 09.06.15.

11. Призупинити, а в разі необхідності поновити роботу конференції трудо­вого колективу ДП «НАЕК «Енергоатом».

12. Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника го­лови Атомпрофспілки, голову ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Лича О.В.

Голова  конференції           Лич О.В.

Секретар конференції                        Гуц Л.С.