Хмельницька АЕС  під пильною увагою наглядових органів

9 липня працівниками Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області було розпочато щорічну комплексну перевірку Хмельницької АЕС щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства у галузі охорони атмосферного повітря, охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, охорони земельних ресурсів та у сфері поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами.

В перевірці взяли участь досвідчені фахівці: старший державний інспектор  з охорони навколишнього природного середовища - Микола Олександрович Гуменюк та державні інспектора з охорони навколишнього природного середовища - Сергій Іванович Назарчук, Ольга Павлівна Розмаїта і Анастасія Давидівна Лазаренко.

У ході роботи комісії було перевірено – наявність відповідних ліцензій, дозволів та лімітів, ведення первинного обліку викидів та скидів забруднюючих речовин, ведення первинного обліку питної та технічної води, здійснення відомчого контролю, дотримання встановлених лімітів використання питної та технічної води, поводження з відходами та отруйними речовинами, проведення екологічного моніторингу, правильність складання форм державної статистичної звітності, правильність нарахування збору за забруднення навколишнього середовища тощо.

У результаті перевірки підтверджено, що вплив виробничої діяльності Хмельницької АЕС на навколишнє середовище мінімальний, погіршення стану навколишнього природного середовища в санітарно-захисній зоні АЕС і зоні спостереження немає. Якість атмосферного повітря, води, ґрунту - задовільна. Хмельницька АЕС не перевищує встановлені ліміти використання питної й технічної води. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря значно зменшився у порівнянні з попередніми роками. Забір води з річки Горинь значно менший наданих лімітів (у першому півріччі 2013 року вода з річки Горинь для підживлення водойми-охолоджувача не відбиралась).

Безумовно, можна працювати ще краще, і перевірка показала, що саме слід доопрацювати та виправити. Результати перевірки будуть ретельно проаналізовані керівництвом та фахівцями Хмельницької АЕС, будуть розроблені заходи щодо усунення виявлених зауважень.

Олександр Голод, заступник начальника ВОНС – начальник ЕХЛ