Корпоративний портал знань  запрацював

За визначенням МАГАТЕ, управління знаннями – це інтегрований, системний підхід до процесу ідентифікації, отримання, перетворення, розвитку, розповсюдження, використання і збереження знань, значущих для досягнення поставлених цілей у ядерній галузі, а також­ забез­печення загального доступу до них.

Тривалий час фахівці працювали над створенням спеціальних методологій з передачі знань, сьогодні вже можна ствердно говорити про очевидні досягнення на цьому шляху. Так, віднедавна в «Енерго­атомі» запрацював корпоративний портал знань, основним призначенням якого стало створення єдиного інформаційного простору компанії і забезпечення вільного доступу до нього всього персоналу, підключеного до корпоративної мережі. Загалом це 10-12 тисяч осіб, наразі порталом можуть користуватися близько 500 людей.

- Уже можна сказати, що портал користується великим попитом серед­ персоналу, - розповідає головний фахівець начальник відділу управління документацією виконавчої дирекції з якості та управління департаменту управління документацією та стандартизації «Енер­го­атому» В.А.Ґедзь. – Осо­бливо серед­ тих, хто працює більше з документацією, ніж безпосередньо з обладнанням.

Наразі на проммайданчиках вітчизняних АЕС тривають нав­чальні семінари для персоналу, в обов’язки якого входитиме наповнення порталу, оновлення інформації. На початку збіглого тижня відбувся такий і в нашому НТЦ, його провели В.А.Ґедзь та директор департам­енту з управління документацією та стандартизації Ю.В.Гашева (на знімку). За словами  Вадима Анатолійовича, навчання проходять представники НТЦ, ВТС, складського господарства – люди, котрі не є фахівцями в сфері інформаційних технологій. Однак вони успішно справляються з поставленими завданнями і показують хороші результати по завершенню навчання, а це 12-годинна підготовка. Останні чотири години відводяться на самостійну роботу зі створення сайту свого підрозділу і люди без проблем виконують таке завдання.

Користувачам порталу у додаткових навчаннях немає потреби, адже більшість персоналу вільно працює у різних браузерах, розуміється на системі пошуку в інтернеті. Отож і тут складнощів не виникатиме з пошуком необхідної інформації.

Створенню порталу передувала тривала копітка робота багатьох фахівців. Пошук ефективного сучасно­го інструменту управління знан­ня­ми, визнаного на міжнародному рів­ні, зрештою вилився у завдання на проект технічної допомоги МАГАТЕ. Проект тривав чотири роки, відтак у компанії була розроблена і запроваджена система управління знаннями. У Стандарті «Енерго-атому» 008:2013 «Управ­ління ква-лі­фі­кацією персоналу. Система управ­лін­ня знаннями» чітко про­писано, що одним із інструментів інформаційних технологій з управління знаннями є корпоративний портал знань.

- Відповідним наказом його введено в дослідну експлуатацію, - пояснює Ю.В.Гашева. – Вона триватиме до 1 липня поточного року з обмеженим числом користувачів. Зараз це дирекц­ія компанії і відокремлені підрозділи київської локації (в повному обсязі) та деякі користувачі чотирьох АЕС, «АРСу» і «Атоменергомашу». За результатами дослідної експлуатації будуть внесені певні корективи, які додадуть досконалості і позитиву, і тільки тоді прийматиметься рішення про введення порталу в промислову експлуатацію з доступом до нього всіх користувачів корпоративної мережі. Вони матимуть можливість вільно користуватися актуальною документацією і найсвіжішою ін­формацією.

Ольга Сокол

Фото Вадима Мацюка