Кiловати омивають пiвдень

Яку потужність може споживати електричний пристрій, умовно кажучи, насос? Нехай і дуже великий. Таку, як багатоквартирний будинок? Як квартал? Чи ціла вулиця із промисловими виробництвами? А може, як місто? Ра­йон? А уявити, що він «з’їдає» електрики більше, ніж уся область?

Лише один гідроагрегат Дністровської гідроакумулюючої станції, працюючи у насосному режимі, споживає 420 мегават потужності, розповів головний інженер філії «Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» Анатолій Жук. А область наша потребує зараз лише 320 мегават удень, 160 - уночі. Це вже поінформував генеральний директор ПАТ «Хмельницькобленерго» Олександр Шпак. Взнати більше про нашу енергосистему, а також ключо­ві економічні проблеми області, відвідати Дністров­ський каскад гідроспоруд і відпочити на базі «Корді» ДП «Красилівський агрегатний завод» вдалося під час останнього розширеного засідання правління союзу промисловців і підприємців Хмельниччини.

Енергосистеми усіх країн мають суттєвий недолік. Вно­чі споживання, що очевидно, суттєво менше денного. Куди дівати зайву електрику? Як регулювати потуж­ність сис­теми, якщо атомні та теплові станції цілодобово працюють у базовому режимі? Їх же не можна фізично вмикати та ви­микати не те що за хвилини, а й за години. До прикладу, атомний енергоблок виходить на номінальну потужність за кілька діб. А «електроенергію не можна покласти на склад, як інший товар», - нагадав Олександр Шпак. Саме тому гідроелектростанції і вико­ристовують для регулювання енергосистеми: їх так і нази­вають - маневрені потуж­ності. Бо блок ГЕС можна запустити або зупинити бу­квально за одну хвилину, аби покрити пікові навантаження або зменшити енерговиробництво.

Дністровська ГЕС - уні­кальна споруда за комплек­сним призначенням, кон­структивними особливостями та компоновочним рішенням. Будівництво її розпочалося ще у 1973 році, розповів го­ловний інженер філії «Дні­стровська ГЕС» Володимир Москалюк. У 1981 році до експлуатації ввели два перші агрегати станції потужністю 117 мегават кожний, а вже за два роки вона досягла своєї проектної потужності - 702 МВт. І за ці три десятки років ГЕС виробила близько 26 мі­льярдів кіловат-годин елек­троенергії.

План є на кожну годину доби: з загальноукраїнського диспетчерського центру пові­домляють, скільки блоків гід­ростанції мають бути у роботі; вночі зазвичай вони «відпочивають», в години пік - вмика­ється максимально можлива кількість агрегатів. Проблем особливих у роботі немає, окрім... риби. Головний інже­нер пригадав, як кілька років тому на станцію «пішов» товстолоб. І хоча гідроагрегати захищені сіткою -150 на 150 міліметрів, півцентнерні тушки протискалися в робочу зону станції, де їх «мололи» ло­паті. Що найцікавіше: станції ще й виставили рахунок на тридцять мільйонів гривень за знищення «рибного вро­жаю». Звісно, жоден суд би не визнав енергетиків винни­ми, тому наразі зариблювачі слідкують за своїми косяками товстолобів та перекривають сітками Дністер, якщо вини­кає загроза, що риба знову попливе у ДністроГЕС.

Але ще більш унікальною спорудою у цьому каскаді є Дністровська гідроакумулююча станція. До останнього часу її оборотний гідроагрегат був найпотужнішим (лише недавно японський концерн Toshiba розробив устаткуван­ня потужністю 490 МВт) у сві­ті: 420 мегават, як вже йшлося, у насосному режимі, 320 - у генераторному. Причому більшість обладнання не має світових аналогів і виготов­лена на вітчизняних заводах «Турбоатом» і «Електроважмаш», - зазначив Анатолій Жук. Але в будь-якому випадку ця станція (коли запрацюють усі агрегати) буде найбільшою у Європі.

Будівництво ДністроГАЕС розпочали ще у 1983 році, потім був час економічних негараздів. Але наприкінці минулого століття, на замов­лення Світового банку, швейцарська інжинірингова ком­панія Elektrowat Engineering Services Ltd провела міжна­родну експертизу станції, яка підтвердила технічну, техно­логічну, економічну та фінансову доцільність добудови станції. 10 січня 2009 року перший гідроагрегат було введено в експлуатацію. До речі, що цікаво, якщо такий потужний пристрій запускати від об’є­днаної енергосисте­ми, то він може її «обвалити», тому запуск ГАЕС відбував­ся напряму від ДністроГЕС. «Ми працювали «спина до спини», - прокоментували із усмішкою ситуацію енерге­тики.

Отже, наразі на гідроакумулюючій станції працює один агрегат. Вночі він працює у насосному режимі, забира­ючи «надлишкову» дешеву (за нічним тарифом) електроенергію, а вдень - у генера­торному, покриваючи пікові навантаження та продукуючи дорогу денну електрику. Якщо знову згадати слова Олек­сандра Шпака та продовжити його фразу: «електроенергію не можна покласти на склад, а воду - можна». Саме так: на­сосом вода відкачується «на склад» - у верхню водойму, яка розташована на... 120 ме­трів вище. Вдень її спускають. І це лише початок: наразі на станції триває монтаж другого гідроагрегата. А всього за про­ектом їх буде сім: потужність станції у режимі генерації ста­новитиме майже 2,3 тисячі мегават, у насосному - по­над 2,9 тисячі мегават. Щоб уявити собі розмах завдань, які поставлені перед гідроенергетиками, варто просто порівняти цифри. Коли ГАЕС добудують, вона зможе про­дукувати більше електрики, ніж нині Хмельницька атомна станція. А вночі зможе «заби­рати» надлишкову енергію, яку виробляють три атомні блоки-мільйонники.

Чому так важливо «зніма­ти» зайві кіловати з АЕС? Бо зараз часто-густо атомні пра­цюють не на повну потужність - ми втрачаємо можливість продукувати дешеву енер­гію. Як розповів Олександр Шпак, енергоринок платить атомникам по 25 копійок за кіловат-годину (гідроенергетикам взагалі по 13 копійок), а «Хмельницькобленерго» отримує її з ринку вже по 84-85 копійок. Чому так дорого? Вже неофіційно енергетики повідомили, що за електро­енергію теплостанцій дово­диться віддавати по 70-150 копійок за кіловат-годину. І, аби «шахтарі не грюкали касками, атомні станції дово­диться притискати», а дорогі теплові експлуатувати, щоб було куди збувати вугілля. Звісно, енергетичні схеми більш складні, але, якщо го­ворити просто, максимальна експлуатація АЕС та ГЕС, робота гідроакумулюючих станцій, які врегульовують пікові навантаження, дозво­лить зробити собівартість електроенергії максимально низькою. Чи вплине це на та­риф для пересічного спожи­вача - інше питання, бо на енергоринку, як і на газовому, достатньо своїх акул...

А поки Нацкомісія регулю­вання ринку елект­роенергети­ки України «бавиться» із тари­фами на свій розсуд. Так, цього року вона вже тричі підвищу­вала вартість електрики для промисловості: останній раз у травні на два відсотки. Якщо зазирнути у не дуже далеку історію, то 2011-го НКРЕ підви­щувала ціни вісім разів сумар­но на 27,7 відсотка, 2012-го - чотири рази на 8,04 відсотка, цього року загалом на 6,8 від­сотка. За п’ять років ціна кіло­ват-години для промисловості зросла у 2,32 раза. Кричущу ситуацію із тарифами на елек­троенергію обговорювали вже безпосередньо на розширено­му засіданні правління союзу промисловців і підприємців. Також аналізували можливості заощадження електроенергії при використанні сонячних систем «Корді»; використання твердопаливних і електричних котлів виробництва держпідприємства «Красилівський агрегатний завод». Окрім того, обговорювали необхідність зменшення фіскального на­ван­таження на виробничників і бізнес, про що доповів голова об’єднання організацій робо­тодавців Хмельницької облас­ті Іван Дунець. До прикладу, якщо не зменшити розмір єдиного соці­ального внеску, який нині становить близько сорока відсотків, то половина економіки держави так і пе­ребуватиме у тіні. Але усе це дуже серйозні питання, варті окремих публікацій.

Костянтин Зварич