Молодим працiвникам досвiду та впевненостi не позичати

На конкурсі професійної майстерності між відокремленними підрозділами ДП «НАЕК «Енергоатом», який гостинно приймала Хмельницька АЕС, представники нашої станції продемонстрували високі досягнення. Молоді працівники ХАЕС вибороли п’ять перших та три других місця у восьми конкурсних дисциплінах. Наш кореспондент зустрівся з кількома переможцями та призерами трудових змагань.

 

КОНТРОЛЕР  ДЕФЕКТІВ

Сім років роботи у відділі контролю металу допомогли інженеру-дефектоскопісту Ярославу Пилипчуку стати на стежину високого виробничого професіоналізму. Його професійне зростання відбувалось поступово. Спочатку довелось теоретичні знання, здобуті у Націона­льному університеті «Київський політехнічний інститут», доповнювати практичними навичками. Слушною була допомога більш досвідчених колег.

Коли на ХАЕС розпочався процес модернізації обладнання, необхідного для проведення різ­них видів контролю металу, до когорти працівників, що на виробничій базі іноземних компаній набували навиків проведення різних видів контролю металу, зокрема, і вихорострумового, був залучений і Ярослав Пилипчук. Відтак він постійно бере участь у ремонтних кампаніях на першому та другому енергоблоках і повсякчас демонструє високий професіоналізм. Завдяки досвіду, набутому у колективі відділу контролю металу, йому вдалося перемогти у конкурсі професійної майстерності, випередивши колег із РАЕС, ЗАЕС та ПУ АЕС.

 

АВТОМАТИКА      ПОТРЕБУЄ ДОСВІДУ

Друге місце Вік­тора Кордана у конкурсі професійної майстерності, що проводився серед електрослюсарів з ремонту і обслуговування автоматики і засобів вимірювань електростанцій, його колеги вважа­ють успіхом. Його суперники, представники інших електростан­цій, вияви­ли гарну теоретичну та практичну підготовку. Ретельно до ек­­заменуван­ня готувався і Вік­тор Ми­колайович. Сво­їм про­фе­­сійним успі­хам він за­вдячує наставникам, яких у цеху теплової автоматики та вимірювань не бракує, зокрема, старшому майстру Едуарду Пилипенку, майстру Григорію Анашкіну, еле­ктрослюсарю шостого розряду Леоніду Карпову.

 

НАВИКИ

З РЕМОНТУ

У електроцеху прийнято вважати, що мо­лодий пра­цівник стає спеціаліс­том після, як мінімум п’яти років наполегливої праці. Однак, на виробництві бува­ют­ь і винятки. Електромонтер Дмитро Прилуцький у коле­ктиві станційних еле­ктриків трудиться лише два роки, але вже встиг себе зарекомендувати, як мовиться, з кращого боку. Не випадково він виборов право захищати виробничу честь цеху у престижному та відповідальному конкурсі, та у жорсткій конкуренції здобув друге місце. З успіхом молодого спеціаліста привітали колеги по роботі - старший майстер Іван Безкоровайний, майстер Костянтин Гнилоквас та їнші.

Електромонтер Дмитро Прилуцький гордиться, що йому поталанило здобути вищу освіту у Вінницькому національному технічному університеті. Там гарна виробнича база та вимогливі викладачі, які навчали студентів підходити до проведення різних видів ремонтів комплексно, тобто з постійним аналізом. Такий підхід приносить неабияку користь у формуванні професійних навиків.

 

УМІННЯ СЛУХАТИ

ТУРБІНУ

Згідно з посадовою ін­струкцією, машиніст-обхід­ник сьомої групи Олександр Ковальчук має не лише контролювати і забезпечувати безперебійну роботу основного турбінного устаткування, а й знати будову і технічні характеристики  турбогенератора, допоміжного устаткування, теплових схем, технологічні процеси роботи установки та багато-багато інших технологічних тонкощів. Щоб одержати допуск до обслуговування основного обладнання,  Олександр Вікторович не раз демонстрував  зразки професійного вдосконалення під час здачі різноманітних виробничих іспитів у ході підготовки в навчально-тренувальному центрі. На конкурсі професійної майстерності йому вдалося довести, що машиністи-обхідники основної групи ХАЕС – най­-кращі в енергетичній галузі.

 

НАДІЙНИЙ КАДРОВИЙ ТИЛ

Конкурси професійної майстерності, які прово­дяться серед молодих пра­цівників відокремлених підрозділів НАЕК «Енергоатом», дають можливість виявити реальних претендентів на кадрові переміщення у підрозділах. Їм надається перевага при присвоєнні чергової кваліфікації та класності.

Гарний виступ представників ХАЕС засвідчив наявність кадрового потенціалу в різних підрозділах електростанції. До когорти переможців престижного галузевого конкурсу також належать слю­сар з ремонту насосного обладнання енергоремонтного під­розділу Владислав Веремійчук, електрозварювальник енергоремонтного підрозділу Вік­тор Апончук. Другим серед кращих конкурсантів цього разу був слюсар аварі­йно-від­нов­лю­вальних робіт гідро­технічного цеху Артем Андрейцев.

Підготував

Олександр Шустерук

Фото автора