На випадок непередбачуваних ситуацій

У рамках Програми співпраці ВАТ «Концерн Росенергоатом» і ДП НАЕК «Енергоатом» на 2013 рік на збіглому тижні на нашій станції відбулася спільна вибіркова комі­сійна перевірка умов зберігання і технічного стану обладнання та запасних частин, включених у спільний страховий запас АЕС Росії і України. З цією метою Хмельницьку АЕС відвідали спеціалісти концерну і його Технічного філіалу, а також представники вітчизняного «Атомкомплекту».

У перший день роботи комісії з російськими колегами зустрівся заступник генерального директора­ з забезпечення виробництва С.М. Бо­лотний. Разом з заступником  на­чальника УВТК В.О.Ульяничем та заступн­иком директора ВП «Склад­ське господарство» Я.В. Флорескулом він розповів про умови зберігання і технічний стан обладнання і запасних частин, включених у спільний страховий запас. Це резерв, який гарантує безперебійну безпечну роботу енергоблоків. Як правило, це обладнання і запасні частини до нього­, які мають довго­трива­лий термін вироб­ництва. У випадку виходу з ладу того чи іншого обладнання заводи-виробники не зможуть терміново забезпечити ним під­приємство для своєчасного проведення ремонтних робіт.

Допо­в­і­дачі детально зупинилися на переліку доку­мен­тів, які регла­мен­тують порядок закупівл­і такого обладнання, його прийом, облік, зберігання та використання.

Зустріч проходила у формі діало­гу­, колеги обмінювалися думками з обговорюваних питань, які актуальні для обох сторін. За словами головного експерта відділу управ­ління ресурсами, опе­ра­тив­ного контролю і управ­ління ремонтом АЕС Департаменту з технічного обслугову­ван­ня, ремонту і мон­тажу АЕС «Концерн­у Росенерго­атом» О.М. Козлова (на знімку вгорі праворуч), це допомагає перейняти досвід один одного, почерпнути кращі напрацювання партнерів і запровадити в себе. Такі перевірки проходять регулярно, особисто йому випало вже побувати раніше на трьох інших українських АЕС, тепер ось на Хме­ль­ницькій. Мета одна і та ж: «переконатися в наявності, дотриманні станцією умов зберігання, консервації обладнання, включеного в спільний страховий запас України і Росії. Щоб у випадку непередбачуваних ситуацій могли розраховувати на це обладнання, знаючи, що воно в надій­ному стані». Бачить Олександр Миколайо­вич у такій співпраці економічну до­ціль­ність. Адже і росій­ські, і українські АЕС у радянські часи будувалися за однаковими проектами, використовують, відповідно, однакове обладнання. Отож нерозумно було б закупляти всім одне і те ж, коли в рамках співпраці можна розраховувати на запаси іншої сторони.

Варто зазначити, що українські атомники так само щорічно відвідують російські АЕС, де беруть участь в аналогічних перевірках.

Результати взаємного контролю і взаємної зацікавленості у належному виконанні зобов’язань щодо умов зберігання і технічного стану обладнання, включеного до спільного страхового запасу, на переконання О.М.Козлова, очевидні. Кожен черговий приїзд в Україну, переконує його в цьому. А ще Олександр Миколайович тепло відгукується про наше місто: «Чисто, охайно, всюди порядок, мені сподобалось».

Ольга Сокол

Фото  Вадима  Мацюка