У спiвпрацi з мiжнародними експертами

На Хмельницькій АЕС завершила роботу місія технічної підтримки  Московського центру Всесвітньої асоціації операторів АЕС (ВАО АЕС) за темою: «Вивчення передового досвіду впровадження сучасних методів контролю з виконання персоналом правил техніки безпеки при виконанні ремонтних робіт».

До складу місії увійшли російські фахівці з Кольської, Смоленської, Калінінської атомних електро­станцій, а також радник Московського центру ВАО АЕС Сергій Абдулаєв та представник ВАО АЕС на майданчику ВП ХАЕС Андрій Подопригора.

Іноземні спеціалісти зустрілись з  генеральним директором Хмельницької АЕС Миколою Панащенком, який познайомив експертів з основними напрямками виробничої діяльності станції. Микола Сергійович  акцентував увагу на реалізованих заходах, що сприяють підвищенню безпеки діючих енергоблоків. Принаймні на електро­станції постійно тривають процеси реконструкції та модернізації. Сьогодні перший і другий енергоблоки за більшістю параметрів відповідають міжнародним нормам. Генеральний директор на основі статистичних даних охарактеризував роботу електростанції у таких напрямках, як радіаційна безпека, охорона навколишнього середовища. Було, зокрема, підкреслено, що за період експлуатації двох енергоблоків ВП ХАЕС не було зафіксовано будь-яких змін радіаційного фону у її зоні спостереження.

Під час перебування на проммайданчику ВП ХАЕС представники­ місії технічної підтримки познайо­мились із системою охорони праці при виконанні ремонтних робіт на станції, наглядовими діями за її дотриманням, підготовкою та навчанням з питань охорони праці.

Після завершення місії технічної підтримки її представники взяли участь у підготовці програми, яка в подальшому допоможе членам ВАО АЕС знайти  ефективне вирішення проблем у сфері охорони праці під час ремонтних ро­біт, що сприятиме підвищенню безпеки та надійності в сфері експлуатації ядерних установок.

Цьогоріч це друга партнерська перевірка. У квітні між­народні експерти перевіряли виробничу діяльність ВП ХАЕС за такими напрямками, як експлуатація та досвід експлуатації, ремонт, радіаційний захист, пожежна безпека, підготовка персоналу, інженерна підтримка, організація і адміністрація, хімія.

За словами представників Московського центру Всесвітньої асоці­ації операторів, основна мета партнерських перевірок – надання членам організації можливості порівнювати експлуатацію своїх станцій з кращою світовою практикою за допомогою глибокого і об’єк­тивного аналізу питань експлу­атації АЕС незалежною групою експертів з інших організацій.

Олександр Шустерук

Фото  автора