На завершальній стадії ремонтної кампанії

Під час планово-попереджувального ремонту на першому енергоблоці Хмельницької АЕС реалізовано низку технологічних заходів за участю спеціалістів ремонтних служб електростанції. Так, зокрема,  працівники служби СУЗ цеху теплової автоматики та вимірювань  запровадили  аварійний захист РУ за фактом відключення двох турбоживильних насосів. У монтажних роботах взяла участь будівельно-монтажна організація МУ-13, а у пуско-налагоджувальних роботах – «Техенерго».

Відповідальними були роботи у спеціалістів цеху з ремонту тепломеханічного устаткування турбінного цеху енергоремонтного підроз­ді­лу, які на початку ремонтної кампанії провели дефектацію турбінного обладнання.

У ході здійс­нення вихорострумового контролю виявили дефекти робочих лопаток на п’ятому ступені правого та лівого обертання  роторів низького тиску, а згодом здійснили їх заміну.

Крім цього, була проведена адаптація підшипників під ротор генератора, заміна масла в системі регулювання турбіни з промиванням усіх вузлів та деталей.

Середній ремонт реактора, контроль щільності теплообмінних трубок­ та усунення дефектів за результа­тами контролю провели працівники цеху з ремонту тепломеханічного устаткування реакторного відділення енергоремонтного підрозділу.

Досвідчені спеціалісти електростанції були задіяні в операціях з виявлення негерметичності палива та його заміни.

У ході поточного ремонту на першому енергоблоці  великий обсяг робіт  виконав персонал електричного цеху. Важливою була замі­на ротора турбогенератора, який після проведення гарантійного капітального ремонту на заводі Alstom у Польщі був доставлений на станцію. Ремонтники також здійснили низку операцій на іншому обладнанні, виведеному в ремонт для підключення РУ загальноблочної резервної дизельної електростан­ції першого енергоблока.

Своєчасному виконанню намічених графіків у ремонті сприяла робота  працівників дільниці підготовки комплектації виробництва енергоремонтного підрозділу. Вони проводили контроль продук­ції, яка постачається для ремонтних потреб ХАЕС. Крім цього, вони займаються обліком і збереженням товаро-матеріальних цін­ностей, комплектацією та забезпеченням виробництва. Важливою була співпраця  з цехами енергоремонтного підрозділу, зокрема, і з ремонтно-механі­чним, пра­ців­ники якого постійно задіяні на виготовленні запасних деталей.

Наш кор.

Фото Олександра Шустерука