На шляху до продовження термінів експлуатації першого енергоблока

Спеціалісти  служби аналізу безпеки Хмельницької АЕС безпосередньо беруть участь у  реалізації низки заходів Комплексної (зведеної) програми з підвищення рівня безпеки першого та другого енергоблоків. Це, зокрема, проведення кваліфікації обладнання, виконання заходів з оцінки сейсмостійкості обладнання, трубопроводів, приміщень та споруд, а також роботи з розробки звіту періодичної пере­оцінки безпеки першого енергоблока. Заходи знаходяться під контролем Державної інспекції ядерного регулювання України і будуть враховані під час продовження терміну експлуатації першого енергоблока. Варто нагадати, що строк експлуатації першого енергоблока закінчується 18 грудня 2018 року.

За словами начальника служби аналізу безпеки Олександра Годнєва, працівники його під­розділу займаються розробкою та супроводжен­ням звітів з аналізу безпеки для першого та другого енергоблоків, розробкою звітів з періо­дич­ної переоцінки безпеки енергоблоків, ви­ко­нанням імовірного аналізу­ безпеки, супроводженням технічної під­тримки експлуатації систем безпеки, розглядом та перевіркою теплогідра­влічних розрахунків, які були виконані для аналізу безпеки енергоблоків, кваліфікацією обладнання та оцінкою сейсмостійкості.

Минулий рік для спеці­алістів служби аналізу безпеки був продуктивний, їм вдалося провести періодичну переоцінку безпеки другого енергоблока, яка виконується згідно з  нормативними вимогами один раз протягом десяти років. Розроблено матеріали, які проходять державну експертизу. Усі роботи виконані у встановлені строки.

Днями начальник служби аналізу безпеки Олександр Годнєв взяв участь у робочій нараді, яка відбулася на Хмельницькій АЕС у рамках реалізації міжнародного проекту U1.05/09T1 «Поддержка в разработке и внедрении риск-ориентированных методологий эксплуатационного неразрушающего контроля металла оборудования и трубопроводов, важных для безопасности АЭС». За словами начальника служби аналізу безпеки, Консультантом від  Європейської Комісії виконано порівняльний аналіз нормативної документації з контролю металу, який виконується на АЕС України та за кордоном. В подальшому запланована розробка загального методичного керівництва і пакет детальних процедурних керівництв з оптимізації експлуатаційного неруйнівного контролю металу елементів АЕС з використанням розроб­лених методологій ризик-орієнтовного експлуатаційного неруйнівного контролю металу елементів АЕС. Накопичений досвід у рамках проекту буде використаний для подальшого вдосконалення діючої програми експлуатаційного неруйнівного контролю металу елементів АЕС з використанням розроблених методологій ризик-орієнтовного эксплуатаційного неруйнівного контролю металу елементів АЕС.

Олександр Шустерук

Фото автора