Небезпека пiдкралася з лiсу

На Хмельницькій АЕС відбулись тренування з гасіння пожежі

та ліквідації аварії на проммайданчику

Безпечна робота електростанції залежить від багатьох факторів. Нещодавно неті­шинські вогнеборці відпра­цьо­вували навики гасіння пожежі на лісовому масиві поряд із відкритим розподі­льчим пристроєм 750-330 кВ. Із поставленим завданням вогнеборці успішно справились. За їх словами, ймо­вірність виникнення пожеж на важкодоступних територіях, якими прокладені лінії електропередач для видачі енергетичних потужностей діючих енергоблоків Хмельницької АЕС, не виключена.

Лісову пожежу може спричинити необережне по­во­дження з вогнем любителів відпочинку просто не­ба­, по­ру­шення водіями протипо­жеж­них правил експлуатації автомобільного тран­спорту у лісових масивах. У спеку за­го­ряння може статись і від дії природних фа­ктор­ів, зокрема, удару блискавки.

Отож, - ліс загорі­вся… Про ін­тенс­ив­ність пожежі можна ли­ше здогадуватись, бо відбулось знеструмлення високо­во­льтної лінії 330 кВ «ХАЕС - Рівне». На екстремальну ситуацію миттєво відреагувало обладнання систем безпеки першого енерго­блока - відбулось відключення­ енерго­блока від енергосистеми та   перехід живлення першого енергоблока на резервний трансформатор власних потреб 1,2. Однак згодом  відбулось знеструмлення цього обладнан­ня, відключились головні циркуляційні насоси. Систем­и безпеки спрацювали завдяки запуску резе­рвного дизель-генератора. Під час перехід­ного динамічного ре­жи­му­ оперативний персонал також зафіксував протікання теплоносія із першого контуру у другий. Також відбулось пошкодження ущільнення вала генератора та загоряння масла у системах, що спричинило пожежу із великою загрозою роз­повсю­дження її по маш­залу. На Хмельни­цькій АЕС оголошено про введення в дію «Плану аварі­йного реагування» та про активізацію внутрішнього кризового центру і збір аварійних груп та бригад. Повноваження керівника аварійними робота­ми на проммайданчику прийняв заступник головного інженера з експлуатації ВП ХАЕС Олександр Клєпов.

Про виникнення умов­ної пожежі оперативний персонал повідомив бійців 3 державного пожежно-рятувального загону. Вони одержали дозвіл на її ліквідацію.

Як свідчить практика гасін­ня пожеж на промислових об’єк­тах, горіння будь-яких видів мастила супроводжується високою температурою ще на підступах до нього та зади­м­лення із наявністю ток­сичних компо­не­н­­тів. Відтак потрібно спеці­альне споря­джен­ня. Саме його і застосовують вогнеборці.

Ось шикується гру­па рятувальників у вогнетривких костюмах та системах захисту дихання.

- Під час лік­відації пожеж та у ході тренувань ми пості­йно використовуємо апарати німецької фірми «Драгер». У них вогнеборці можуть перебувати у зоні інтенсивного задимлення до 100 хвилин, - уточнює один із вогнеборців.

Група у спеціальному спорядженні шикується для під­йому сходами на п’ятнадцятиметрову висоту, де знаходиться основне обладнання машзалу. Кожен з них між собою з’єднаний спеціальним тросом. Візуально це нагадує аль­пі­ністів у зв’язці.

Для лік­ві­да­ції умовної пожежі задіяна техніка, яка є на ба­лансі у місцевих пожежних. Машини зупинились біля гід­ран­тів.

- Автомобіль тут виконує функ­ції перекачува­льної стан­ції, створюючи на­ді­й­не постачання води для гасін­ня пожежі. Технічні можливості дають змогу направити її на висоту до ста метрів, - каже водій пожежно-рятувального загону.

Під час ліквідації умовної пожежі діє план евакуації персоналу. Роз­глядаються різні ситуації. За умовами нав­чання, значне задимлення у машзалі спричинило втрату свідомості обхідника турбінного від­ді­лен­ня. Його виявил­и рятувальники і доставили до карети швидкої допомоги.

Поки вогнеборці вживають заходи для лікві­дації пожежі, у внутрішньому кризовому центрі електростанції організовується робота ава­рій­ними роботами. Першою класифікацією події була «Аварійна готов­ність», потім «Аварія промислова». Праці­в­ники дозиметричної служби зафіксували  погіршення радіаційного стану на пром­майданчику­ та в районі першого енерго­блока. Були вжиті контрзаходи із радіаційного захисту: для персоналу аварій­них груп і бригад проведено йодну про­­філак­тику, за­стосо­вані засоби ін­дивіду­ального захисту для всього персоналу, а також проведена герметиза­ція при­міщень та обмежено перебування персоналу на від­­критому по­вітрі. Для лік­віда­ції ава­рії задіяні групи ремонтних бри­гад, які пос­тійно ін­формують керівни­цтво про хід аварій­ними роботами на проммайданчику.

За сценарієм пе­редба­чена й евакуація персоналу еле­к­тро­­станції за межі проммайданчика. Для цього на цент­ральній прохідній обла­што­вано пункт дози­мет­ричного­ контролю із санпропускником для лікві­дації ра­діаційного забруднення на взутті працівників електро­станції.

За півтори години від початку ліквідації аварії надходить рапорт про завершення розхолодження реакторної установки та стабілізацію параметрів першого контуру. Крім цього зафіксовано тенденцію зниження радіаційних параметрів на проммайданчику, відновлена нормальна схема живлення власних по­тре­б Хмельницької АЕС. Аварій­ною бригадою на тур­бін­но­му і генераторному устаткуванні виконані ремонтні роботи і відновлено працездатність обладнання. Після виконання протиаварійних заходів надійшла команда про відміну дії «Аварійного плану».

Олександр Шустерук

Фото автора