ПОВАЖНА ДАТА «МЕТАЛЕВИХ КОНТРОЛЕРiВ»

 

У повсякденному житті слово «метал» вживається у різних значеннях. Для коваля, токаря, ливарника він є основним матеріалом, з яким пов’язана трудова діяльність. Але є спеціалісти, які не просто працюють з металом, а мають можливість заглянути у його «душу». Саме до когорти таких належить колектив відділу контролю металу Хмельницької АЕС, який днями зустрічає свій 30-річний ювілей. В його структурі успішно функціонують  чотири лабораторії:  неруйнівних методів контролю, металознавства,  автоматизованих систем контролю, інженерно-технологічна лабораторія.

Матеріали до 30-річчя ВКМ читайте на стор. 4-5

У колективі відділу контролю    металу ХАЕС завжди радіють надходженню нового обладнання, за допомогою якого можна значно ефективніше проводити контроль обладнання та трубопроводів, які задіяні на важливих технологічних ді­лянках. На Хмельницькій АЕС під час планово-попереджувальних ремонтів успішно експлуатується система контролю корпусу реактора ультразвуковим, вихорострумовим та телевізійним методами, виготовлена хорватською фірмою INETEC. По­пе­редньо тривала копітка робота з підготовки системи до атестації  Головною галузевою атестаційною комісією та отримання позитивних висновків Державною інспекцією ядерного регулювання України. Під час планово-попереджувальних ремонтів також успішно застосовується облад­нання систем контролю та глуші­ння методом зварювання теплообмі­нних труб парогенераторів, які виготовлено на словацькій фірмі VUJE.

Реконструкція і модернізація діючих АЕС є перманентним процесом, бо лише за таких умов можна підвищити рівень безпечної експлуатації основного обладнання. Цьому напрямку значна увага приділяється  на ХАЕС. Зокрема під постійним контролем перебуває корпус реактора, яким в числі інших опікуються праці­вники відділу контролю металу. Вони успішно пройшли два етапи навчання методам експлуатації систем, які допомагають проводити обстеження корпусу реактора ультразвуковим, вихорострумовим та телевізійним методами. За участі спеціалістів фірми   INETEC відбулися його функціональні випробування. Важливим  є й те, що на ХАЕС надійшло програмне забезпечення фірми «CIVA» для комп’ютерного моделювання при атестації систем неруйнівного контролю. Наша електростанція поки що єдина в Україні є його власником.

 Темі комп’ютерного моделювання був присвячений семінар, який кілька років тому відбувся на технологічній базі чеського Інституту ядерних досліджень в місті Ржеж. В його роботі взяли участь чеські спеціалісти, представники українських АЕС, НАЕК «Енергоатом» та ДІЯРУ.  Хме­ль­ницьку АЕС представляв начальник лабораторії автоматизованих систем контролю відділу контролю металу Костянтин Кривоконь.  Його лабораторія займається  проведенням дистанційного контролю металу обладнання і трубопроводів енергоблоків  ВП ХАЕС із застосуванням автоматизованих систем контролю (у т.ч. із залученням спеці­алізованих організацій). Якщо виникає виробнича необхідність,  персонал лабораторії бере участь у роботі комісій з технічного огляду.

Лабораторія неруйнівних методів контролю виконує контроль стану металу обладнання і трубопроводів енергоблоків та допоміжних об'єктів ВП ХАЕС. Її спеціалісти працюють на основі документів, отриманих під час атестації персоналу в ГГАК-АО. Хороші є відгуки про персонал лабораторії, який допомагав колегам на РАЕС та ЮУ АЕС в рамках технічної допомоги в проведенні вихорострумового контролю лопаток 5 ступеня ЦНТ турбіни.

Багато функціональних обов’язків у спеціалістів лабораторії металознавства. Вони займаються  лабораторними дослідженнями металу обладнання і трубопроводів енергоблоків ВП ХАЕС на всіх етапах експлуатації, включаючи ремонт, реконструкцію й обґрунтування продовження ресурсу устаткування і трубопроводів.

Узагальнення діяльності інших трьох лабораторій проводить інженерно-технологічна лабораторія. Тут розробляються програми контролю металу, схеми і технологічні карти контролю, створюються бази даних з тематики роботи відділу контролю металу, забезпечується метрологічна повірка та  ремонт обладнання й апаратури, які використовуються спе­­ціалістами відділу.

Сьогодні у відділі контролю металу плідно трудиться 71 працівник,  щоденно дбаючи про підвищення безпеки діючих енергоблоків Хмельницької АЕС.

ПЛІЧ-О-ПЛІЧ  З  ПРОФЕСІОНАЛАМИ

Про роботу відділу контролю металу
              Хмельницької АЕС довідався в 1988 році. На той час працював на посаді майстра дільниці контролю якості робіт підприємства «Львіватом­енергоремонт». Наші спеціалісти спільно із працівниками лабораторії неруйнуючих методів контролю відділу контролю металу виконували роботи з контролю стану металу елементів трубопроводів та обладнання енергоблока №1 та енергоблока №2, який будувався. Саме тоді познайомився із Миколою Павловичем Мороко. З дати підписання наказу про призначення Миколи Павловича на керівну посаду, він багато років був незмінним керівником ЛНМК, вів свій відлік виробничої ді­яль­ності відділ контролю металу. Через п’ять років я був зарахований у штат цього підрозділу на посаду майстра.

Протягом 5 років очолював колектив ВКМ (до червня 2014 року) У цей період, окрім щоденних поточних робіт та виконання періодичного контролю стану металу, завершено виконання цілого ряду надзвичайно важливих завдань із підтвердження безпечної експлуатації корпусу реактора енергоблока №1 та 2 ХАЕС. У вирішенні поставлених завдань ХАЕС була першою - «пілотною» АЕС України, довелось наполегливо,  протягом декількох років, працювати із провідними в галузі атомної енергетики, науковцями та організаціями України, Російської Федерації. На підставі отриманих наукових висновків, Державним комітетом ядерного регулювання України погоджено до 2024 року термін безпечної експлуатації корпусу реактора енергоблока №1, та до 2036 року корпусу реактора енергоблока №2.

З часу введення в експлуатацію енергоблоків ХАЕС дистанційний контроль стану металу парогенераторів та корпусу реактора виконувався із залученням стороннього персоналу та із використанням обладнання, яке належало іншим АЕС. Тому керівництво прийняло рішення  створити у складі Лабораторії автоматизованих систем контролю (ЛАСК) групу, яка забезпечуватиме експлуатацію власних систем контролю. Протягом короткого часу  було збільшено чисельність персоналу ЛАСК, проведено навчання персоналу у виробника обладнання та у спеціалізованих закладах України, отримано системи контролю, атестовано у Головній галузевій атестаційній комісії Мінпаливвугілля персонал та обладнання. Як результат наполегливої праці - введено в експлуатацію найсучасніші, на той час на теренах України, системи дистанційного контролю елементів парогенераторів та кор

пусів реактора. Зараз персонал ЛАСК продовжує співпрацю із виробниками систем та успішно експлуатує власні системи дистанційного контролю.

З початку спорудження енергоблоків працівники відділу контролю металу виконали надзвичайно великі обсяги робіт із забезпечення безпечної роботи ВП ХАЕС. Немає жодного елементу трубопроводу чи обладнання, які знаходяться в експлуатації чи плануються до введення в експлуатацію, які не були б оглянуті лаборантами, дефектоскопістами та інженерами ВКМ.

Сердечно вітаю колектив Інженерно технологічної лабораторії, Лабораторії автоматизованих систем контролю, Лабораторії металознавства, Лабораторії неруйнівних методів контролю, а також всіх працівників, хто в різний час працював у ВКМ, із ювілеєм.

Бажаю міцного здоров’я та успішного виконання виробничих завдань.

Василь Летвинко,

начальник виробничо-технічної служби

НАМ Є ЧИМ ГОРДИТИСЯ

Сприятливу для роботи атмосферу у ко-
               лективі характеризують не тільки виробничі показники, а й ставлення до традицій, які закладались першопрохідцями. У відділі контролю металу свято бережуть відомості про період його заснування, людей, завдяки яким відбувалося становлення ВКМ.

Історія відділу розпочалась восени 1984 року. Тоді до Миколи Мороко та Олександра Вербицького приєднались ще четверо колег. Роботу лабораторії очолив колега Миколи Павловича по Кольській АЕС Юрій Копилов. Поступово її штат почав розширюватись. Враховуючи нові вимоги та міжнародні стандарти у сфері контролю металу під час ремонтних кампаній на діючих АЕС, у 1998 році лабораторію було реорганізовано у відділ. Зараз у ньому функціонує чотири лабораторії. На посаді начальника відділу Ю.М.Копилов пропрацював до 2003 року, поступившись місцем Іллі Клєщевнікову. Згодом підрозділ очолив  Василь Летвинко, який перед цим керував інженерно-технологічною лабораторією.

 Надійна експлуатація блоків Хмельницької АЕС свідчить про результативність виконаних робіт з контролю металу. Наші фахівці досконало володіють такими методами контролю, як візуальний, капілярний, магнітопорошковий, ультразвуковий, радіографічний, вихорострумовий,  контроль герметичності, а також неруйнівними методами. Основна мета під час виконання робіт з контролю стану металу обладнання та трубопроводів енергоблоків ВП ХАЕС в процесі експлуатації це -  виявлення і фіксація дефектів металу; виявлення і фіксація зміни фізико-механічних властивостей і структури металу; оцінка стану металу.

Результати всіх видів контролю є складовою частиною обґрунтування безпечної експлуатації та підставою для розробки і реалізації заходів щодо забезпечення безпечної експлуатації обладнання та трубопроводів енергоблоків ВП ХАЕС, а також продовження їх ресурсу.

Процес підвищення кваліфікації працівників постійний. Нам приємно отримувати позитивні висновки про роботу відділу контролю  металу від міжнародних експертів, наші працівники переймають професійний досвід у спеціалістів іноземних держав. На технологічних базах іноземних заводів-виробників, продукція яких останнім часом наді­йшла на нашу електростанцію, побувало більше десятка його колег. Набутий досвід стане у нагоді під час підвищення безпеки діючих енергоблоків, а також у процесі подовження терміну їх експлуатації.

Діяльність відділу контролю металу перевіряється і оцінюється під час проведення на Хмельницькій АЕС місії OSART, партнерських перевірок ВАО АЕС та інспекційних перевірок Держ­атомрегулювання України. За їх результатами робота відділу оцінюється позитивно.

Можу з гордістю сказати, що персонал відділу - це сильний кадровий потенціал. Це справжні професіонали, які пройшли належну підготовку та отримали багатий практичний досвід з контролю стану металу на етапах спорудження та експлуатації АЕС. Особливо хочу відзначити високі досягнення у праці заступника начальника відділу контролю металу Степана Лешкевича, начальника лабораторії неруйнівних методів контролю Юрія Демчука, начальника лабораторії автоматизованих систем контролю Костянтина Кривоконя, начальника інженерно-технологічної лабораторії Ігоря Тимощука, начальника лабораторії металознавства Костянтина Дубровського, а також подякувати всьому персоналу відділу, який безпосередньо виконує поставлені перед нами завдання.

Дмитро Шматько,

начальник відділу контролю металу

 

 

IСТОРIЯ ВIДДIЛУ ТВОРИЛАСЬ НА ОЧАХ

Микола Павлович Мороко до
                лучився до когорти атомників після закінчення Глухівського технікуму механізації і електрифікації сільського господарства та служби в армії. У першій відмітці  трудової книжки, датованій 1972 роком, було зазначено, що він прийнятий техніком у лабораторію металів цеху централізованого ремонту Кольської АЕС. Перед пуском першого енергоблока для молодого енергетика випала нагода детальніше познайомитись із основними технологічними процесами на станції. Під час пусконалагоджувальних робіт ретельно перевірявся кожен сантиметр трубопроводів, арматури, зварювальних з’єднань. Спочатку оглядини проводились візуально, тобто на око, потім виконували інші методи неруйнівного контролю. А коли виникали сумніви у  надійності металу, то вдавались і до інших методів контролю.

Працюючи поряд із справжніми знавцями своєї справи, Микола Павлович й сам багато довідувався про «секрети», які може приховувати метал. На все життя Миколі Павловичу запам’яталися передпускові роботи на першому енергоблоці КАЕС. Все ніби йшло за графіком. Одного разу під час обстеження обладнання обхідник реакторного відділення Новосьолов на одному із зварних швів головного циркуляційного   трубопроводу помітив незначне просочування пари. Як зрештою з’ясувалось, це було заводським дефектом. Різними методами контролю потрібно було перевірити надійність й інших аналогічних швів. А їх, як мовиться, не мало і не багато – аж двадцять чотири. В короткий термін потрібно було виконати неруйнівний контроль нових зварних з`єднань, а перед допуском зварників до цієї роботи провести лабораторні випробування контрольних зразків. Саме тоді працівники групи  лабораторії металознавства перебували у відпустках. Микола Мороко мав допуск лише до деяких видів неруйнівного контролю, а тут вимагалось дослідження лабораторними методами за багатьма   параметрами. Кері¬вництву електростанції довелось терміново організувати атестацію Миколи Павловича за спрощеною методикою. Практично тоді він замінив весь персонал групи металознавства. Дослідження, проведені ним, підтвердили ненадійність й інших зварних з’єднань. Недоліки вдалося своєчасно ліквідувати і пуск першого енергоблока Кольської АЕС в 1973 році пройшов успішно.

На ХАЕС досвідчений «металіст» був прийнятий у 1982 році. Тут ще не було сформовано структури, яка б відповідала його фаху. Але потреба у спеціалістах з контролю металу вже була. Довелось стати так званим «підсніжником», як називали працівників, що рахувались у структурі одного підрозділу, а виконували зовсім інші функції. Саме тоді багато зусиль приклав для створення лабораторії контролю металу, яка 1984 року почала функціонувати у складі семи працівників.

Відтоді його ім’я постійно в числі кращих працівників Хмельницької АЕС. У 1985-му нагороджений за високі виробничі показники, участь у громадському житті колективу Почесною грамотою, а наступного року портрет занесено на станційну Дошку пошани. Не забарилось і посадове зростання: старший майстер 1 групи лабораторії металів, інженер першої категорії, а з 1999 року - начальник лабораторії неруйнівних методів контролю відділу контролю металу.

Жодна ремонтна кампанія на ХАЕС не обходилась без участі Миколи Мороко. Багато сил, енергії та знань довелось докласти йому у ході передпускових операцій на другому енергоблоці. Працівники лабораторії провели незліченну кількість контрольних вимірів. З ними завжди був Микола Павлович, який своїм особистим підписом засвідчував якість у проведенні різних видів контролю металу.

Заслуги Миколи Павловича  були помічені і на урядовому рівні. За досягнення високих показників у трудовій діяльності Микола Павлович нагороджений Грамотою Міністерства палива та енергетики України, а також відзнакою «За спорудження 2 енергоблока ХАЕС». Йому присвоєно звання «Заслужений енергетик України». Зараз Микола Мороко перебуває на заслуженому відпочинку.

 

На знімках: колектив ВКМ;  виробнича династія: дефектоскопіст ЛМНК Олександр Вербицький та його син - інженер з ремонту ЛМ Володимир Вербицький; лаборант з фізико-механічних випробувань Світлана Сідлецька та майстер Вадим Сергієвський; дефектоскопіст Валерій Бардигула; інженер з керування та обслуговування систем Роман Ільчишен, інженер-дефектоскопіст Роман Циплаков, інженер Іван Кривоконь; надійні помічники в роботі Дмитра Шматька (другий зліва направо) - його заступник Степан Лешкевич, начальники лабораторій - Костянтин Дубровський, Костянтин Кривоконь, Юрій Демчук, Ігор Тимощук

Матеріали підготував Олександр Шустерук