Охорона праці з науковим підходом

Безпечні умови праці – пріоритет Хмельницької АЕС, одна з головних складових культури безпеки.  Збереження здоров’я і життя працівника – альфа і омега всієї діяльності підприємства. На ці цілі підприємство виділяє щороку значні кошти, здійснює атестацію робочих місць, тримає штат інспекторів, які відслідковують дотримання норм і правил при всіх видах робіт.  Значний арсенал технічних засобів, наочної агітації, контроль за станом проведення вогненебезпечних та інших робіт, постійні навчання та іспити на знання правил виконання тих чи інших видів діяльності – лише незначний арсенал форм і методів, що є в арсеналі певних служб станції, покликаних слідкувати за безпекою праці. У 2012 році затрати на заходи та засоби з охорони праці становили 22644 тисячі гивень проти 14343 гривень у 2011 році.

Охорона праці - це складна система правових, соціально-економічних, організаці­йно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатність людини в процесі праці.

Хмельницка АЕС неодноразово відзначалась в числі кращих в Хмельницькій області.

Аби узагальнити позитивні моменти і виявити місця для покращання роботи у сфері охорони праці, на станцію прибув керівник науково-дослідницької роботи ДУ «Національний науково - дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» кандидат технічних наук І. М. Подобєд. Його мета – підготовити звіт до науково-дослідної роботи: «Стан безпеки праці і здоров’я працівників ВП ХАЕС за 2012 р.».

На основі досліджень науковця  розроблятимуться заходи, спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці на підприємстві.

Іван Мефодієвич оцінюватиме умови та безпеку праці, виробниче середовище, дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію об’єктів, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, здійснить аналіз виконання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань у ДП НАЕК «Енергоатом» з 1999 по 2011 рік.

Відзначимо, що фахівець  є одним із знаних дослідників у комплексному оцінюванні спонукальних складових нещасних випадків зі смертельним наслідком і визначенні основних травмонебезпечних чинників; у розробленні методології прогнозування виробничого травматизму та показників стану охорони праці із застосуванням економетричного методу; в обгрунтуванні основ створення системи моніторингу виробничих небезпек на  виробництві тощо. Його рекомендації буде покладено у подальше удосконалення системи охорони праці на ХАЕС та в компанії.

Власна інформація