Охорона працi та пожежна безпека пiд пильним наглядом мiжнародних експертiв

Як злагоджену, конструктивну і плідну визначив роботу міжнародних експертів на ХАЕС радник ВАО АЕС-МЦ Андрій Носов­ під час підбиття під­сумків партнерської перевірки за темою «Роль обхо­дів робочих місць у під­ви­щен­ні пожежної безпеки і охорони праці», яка завершилась минулого тижня. До складу місії увійшли експерти регіонального центру ВАО АЕС, серед яких представники Калінінської та Нововоронезької АЕС Росії, АЕС Богуніц­е (Словакія) та колеги з Кузнецов­ська (РАЕС, Україна).

Експерт нагадав що  резуль­тати перевірки без дозволу керівництва Хме­льницької АЕС не передаються третій стороні і носять конфіденційний характер. Протягом кількох робочих днів експерти працювали з документацією, займались збором інформації серед персоналу електро­станції, аналіз якої став основою певних рекомендацій. Представники місії підготували 17 звітів.

- Керівництво станції з великим розумінням ставиться до питань протипожежної безпеки та охорони праці на підприємстві, - прокоментував виступ експерта головний інженер Хмельницької АЕС Віктор Макєєв, - саме до них проявляється великий інтерес громадськості, організацій, владних структур. Представники місії технічної під­римки провели велику роботу, її результати важливі для нашої електростанції. Їх буде систематизовано та під­дано аналізу.

У ході проведення партнер­ської пере­вірки іноземні спеці­а­лісти зустрілись із  керівни­цтвом підрозділів еле­­к­­тростанції, аби з’ясувати основні засади діяльності їх персоналу в царині дотримання вимог у сфері охорони праці та протипожежної безпеки. Акценти було спрямовано на заходи, що сприяють під­вищенню безпеки діючих енерго­блоків, серед яких процеси реконструк­ції та модернізації. Неодноразово фахівці посилались на висновки інших міжнародних експертів, які конста­ту­вали, що перший та другий енергоблоки за більшістю параметрів від­повідають міжнародним нормам. За словами представників Московського центру Всесвітньої асоці­ації операторів, які експлуатують АЕС, головна мета партнерських перевірок – надання членам організації можливості порівнювати експлуатаційні характеристики своїх станцій з кращою світовою практикою.

Олександр Шустерук

Фото автора