Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам

Розмір пенсії відповідно до Закону України “Про загальнообо­в’язкове державне пенсійне страхування” визначається як добуток коефіцієнта страхового стажу на визначений у встановленому порядку заробіток для обчислення пенсії.

Варто пам’ятати, що коли застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, незалежно від перерв в роботі. Перерахунок здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробіт­ної плати за період страхового стажу, зазначені в ч.1 ст.40 Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховується під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Якщо ж застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш як 24  місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після її призначення (попереднього перерахунку) і заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.

Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатнього для обчислення пенсії відповідно до ч.1 ст.28 Закону (чоловіки -35 років, жінки-30 років), за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням заробітної плати, з якої  призначено (попередньо перераховано) пенсію. При цьому ця норма не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення” і які не  досягли пенсійного віку, встановленого ст.26 цього Закону.

Якщо особа після призначення пенсії по інвалідності продовжувала працювати і набула не менш як 24  місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі, при переведенні вперше з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується середня заробітна плата (дохід), визначена ч.2 ст.40 цього Закону для призначення пенсії тобто за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Для  пенсій, які призначаються в 2014 році, застосовується середня заробітна плата  в розмірі 2700,98 грн.

Водночас звертаємо увагу, що розмір пенсії працюючого пенсіонера не перераховується у зв’язку із зростанням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Зазначений перерахунок проводиться лише після звільнення пенсіонера з роботи або припинення підприємницької діяльності з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, який встановлений на дату звільнення з роботи або припинення підприємницької ді­яльності.

Слід пам’ятати, що пенсіонери зобов’язані повідомляти про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати, зокрема звільнення з роботи або працевлаштування.

Усю необхідну інформацію з питань призначення, перерахунку та виплати пенсії можна отримати в приймальні для громадян управління Пенсійного фонду України в місті Нетішині  та зателефонувавши за номером: 3-18-53.

Наталія Новак,

 начальник управління

Пенсійного фонду України

у м. Нетішин