Поводження з відходами – це наш добробут сьогодні та здоров’я наших дітей завтра

За даними Європейської економі­чної комісії Організації Об’єднаних Націй,  загальний обсяг відходів у країнах Європейського Союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі останнім часом зростає на 2% щороку. Більш вражаючі статистичні дані стосуються твердих побутових  відходів. Так, наприклад, відзначається, що починаючи з 2007 року їх утворення у всьому світі перевищило 2 млрд. тонн і ця кількість щорічно зростає на 7 від­сотків. Не «пасе задніх» у цьому відношенні і Україна. Так, лише у Хмельницькій області за 2012 рік утворилось понад 2,4 млн. тонн побутових відходів.

Отже, покращення та вдосконалення механізмів поводження з побутовими відходами є однією з нагальних суспільних потреб, яка потребує ретельної уваги та виважених рішень.

На перший погляд, поводження з відходами не здається занадто складним процесом і все, що потрібно, - це розставити контейнери, зібрати сміття та відвезти його на сміттєзвалище або на переробку. Проте, насправді,  цей процес виявляється набагато складнішим та вимагає точної та чіткої координації дій його учасників.

У світовій практиці поводження з побутовими відходами відзначаються п’ять неодмінних аспектів цього процесу, а саме: соціальний, економічний, політичний, інституційний та фінансовий. Кожний із цих аспектів не є самодостатнім, а, навпаки, вимагає гармонійного та комплексного поєднання зусиль задля забезпечення ефективності поводження з відходами.

Розглянемо соціальний аспект, який передбачає створення культури поводження з відходами як на мікрорівні (пересічні громадяни) так і на макрорівні (держава). Сутність соціальної складової може буде зведена до розробки механізмів взаємодії громадськості та установ, які працюють у сфері рециклінгу, підвищення рівня обізнаності та інформованості населення у питаннях пово­дження з відходами, сприяння участі громадськості в процесах планування, впровадження та експлуатації систем збору побутових відходів.

Ключовою фігурою у організації належного поводження з твердими побутовими відходами є пересічний громадянин, а саме його культура поводження з відходами, адже «чисто там, де не смітять». Нажаль, громадяни у переважній більшості при наявності урн, контейнерів для збору побутових відходів та спеціально відведених місць для їх збирання, нехтують нормами закону та моралі і викидають продукт своєї життєдіяльності будь де, але не у спеціально відведених місцях.

Тоді як у містах для боротьби з людським нехлюйством створені спеціалізовані підприємства, які займаються збором та вивезенням побутового сміття у спеціально-відведені місця для захоронення чи утилі­зації, то в сільській місцевості проблема поводження з твердими побутовими відходами постає останнім часом досить гостро. У значній частині населених пунктів області сільськими радами не облаштовані, а часто і не визначені місця складування відходів, що призводить до перетворення лісових масивів, узлісь, узбіч доріг, ярів у неорганізовані сміттєзвалища. Про наявність централізованого збору сміття у сільській місцевості нашої області годі й мріяти.

З огляду на важливість питання дотримання вимог чинного законодавства, здійснення нагляду за дотриманням і застосуванням законів у вказаній сфері залишається одним з пріоритетних напрямків у роботі Хмельницької міжрайонної природоохоронної прокуратури.

Так, за результатами проведених міжрайонною прокуратурою перевірок у сфері поводження з відходами у 2012 році внесено із вжиттям заходів 11 подань. За результатами розгляду документів прокурорського реагування до відповідальності притягнуто 20 посадових осіб органів державного контролю та шість посадових осіб підприємств, установ, органі­зацій, відшкодовано 73 тисячі гривень до бюджету.

Водночас Хмельницька міжра­йонна прокуратура з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері продовжує вживати заходів на утвердження авторитету закону та звертає увагу фізичних і юридичних осіб на необхідність за­без­печення неухильного дотримання вимог чинного законодавства стосовно добросовісного і безпечного поводження з відходами.

Також, варто наголосити, що жоден громадянин не повинен залишатись байдужим до окреслених нагальних проблем та своєчасно інформувати уповноважені контролюючі органи та органи прокуратури про будь-які відомі факти порушення вимог законодавства у сфері поводження з відходами, тим самим забезпечуючи бережне ставлення до природних ресурсів, раціональне їх використання, як гарантію справжнього екологічного благополуччя у майбутньому.

Роман Матвіюк,  старший прокурор Хмельницької міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері                                                      

На знімку: депутати Нетішинської міськради під час прибирання території  міста

Фото Віктора Гусарова