Позитивні практики матимуть продовження

Таких практик, яких вдалося досягти в минулому році персоналу служби відомчого нагляду і пожежної безпеки, заступник начальника цього підрозділу М.Л.Когуч назвав три. Одну з них – створення модуля «Робота з приписами СВНіПБ»,- на переконання Мирослава Лазаровича, варто було б запровадити і в інших цехах та відділах станції. Модуль дозволяє більш ефективно контролювати виконання приписів персоналом служби, можливість самостійно здійснювати такий контроль в автоматичному режимі матимуть і структурні підрозділи. А ще можна буде робити вибірки за заданими параметрами:  періодом видачі приписів, підрозділами, тематикою перевірок, класифікацією невідповідностей обладнання, кількістю пунктів тощо. Зараз модуль знаходиться в дослідній експлуатації, яка триватиме до червня. Після коригування і вдосконалення його буде введено в промислову експлуатацію, швидше за все це станеться в другій половині поточного року.

Друга позитивна практика, започаткована в 2014 році, стосується підтримки кваліфікації інспекторів СВНіПБ. З цією метою конкретні інспектори чи начальники відділів служби готують тематику навчання і проводять його для всього персоналу служби, акцентуючи увагу на типових невідповідностях обладнання. В минулому році темами навчання стали «Системи вентиляции гермообьема РО» і «Вантажопідіймальні мостові крани, електричні талі, ручні кран-балки, вимоги до їх експлуатації». Така практика  допомагає підняти загальний поглибити вміння зосереджуватися на важливих моментах, поділитися набутим досвідом.

І третє. Починаючи з липня минулого року керівництву станції направляються звіти з аналізу приписів СВНіПБ, створених у вище згадуваному модулі. Отож, на думку М.Л.Когуча, заступники генерального директора чи головного інженера мають більш повну і об’єктивну картину діяльності підрозділів, які їм підпорядковуються.

Усі три позитивні практики знайдуть своє логічне продовження в поточному році. Окрім того персонал служби виконуватиме весь обсяг покладених на нього обов’язків відпові­дно до «Положення про СВНіПБ». Зокрема в площині планування і проведення комплексних, оперативних перевірок з метою виявлення причин невідповідностей і причин їх виникнення, контролю виконання запланованих заходів. Суттєва складова діяльності служби в поточному році – підготовка та участь у корпоративній і партнерській перевірці ВАО АЕС за визначеними напрямками. У планах також підготовка, за участі персоналу служби інформаційних технологій, технічного завдання на розробку комплексу завдань по електронному журналу обліку обладнання і трубопроводів систем, важливих для безпеки. Є зміни до штатного розкладу СВНіПБ на предмет створення відділу, функції якого полягатимуть в організації роботи з отримання в ДІЯРУ дозволів на експлуатацію енергоблоків. 

Служба відомчого нагляду і пожежної безпеки є структурним підрозділом станції з 1987 року, починалася з інспекторської групи. Нині складається з чотирьох відділів і підпорядковується головному інспектору станції.

- Основним видом діяльності СВНіПБ є оперативні перевірки підрозділів, які здійснюються за розробленими графіками з обгрунтуванням виданих зауважень, - розповідає М.Л.Когуч. – Приписи – одна з дієвих форм відомчого нагляду, хоча у своїй щоденній роботі керуємося принципом: основне завдання служби – профі­лактика і вжиття заходів для запобігання порушень за будь-якими напрямками діяльності, що входять до нашої компетенції. Це, передусім, пов’язано з експлуатацією, ядерною, технічною і пожежною безпекою. Кількість оперативних перевірок і виданих приписів в останні роки знаходяться приблизно на однаковому рівні.

Однією з функцій служби є видача окремих дозволів для виконання робіт на системах важливих для безпеки. За минулий рік ми видали 474 таких дозволи для основних підрозділів Хмельницької АЕС, а також ВП «АРС», підрядних органі­зацій.

Не менш важливою складовою нашої роботи є участь у проведенні первинних, чергових та позапланових технічних оглядах обладнання, під час яких проводиться зовнішній огляд, гідравлічні випробування тощо. Від недавнього часу в складі СВНіПБ є два експерти, які мають право самостійно проводити технічні огляди і видавати технічні висновки. Така робота експертів дозволяє заощаджувати значні кошти для нашого підприємства.

У своїй роботі служба тісно взаємодіє з чотирма державними наглядовими органами: Державною інспекцією з ядерного регулювання України (центральний офіс і інспекція з ядерної безпеки на ХАЕС), Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій і мереж та Державною службою з надзвичайних ситуацій України. Враховуючи урядові обмеження на планові перевірки державних наглядових органів, їх кількість, вочевидь, буде мінімальною. Але це зовсім не означає, що ядерна безпека залишиться поза контролем. Такого не станеться.

У розмові з журналістами М.Л.Когуч також дав оцінку інших видів діяльності служби в минулому році, зупинився на основних завданнях на рік наступний. Йшлося про участь персоналу СВНіПБ в цехових і загальностанційних комісіях з перевірки знань за напрямками, проведенні вихідного контролю за результатами навчання в НТЦ, ведення договірної діяльності тощо.

Ольга Сокол

Фото Віталія Ляшука