ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ Атомпрофспілки № Пл 5-2  від 19 березня 2015 року «Про дії Атомпрофспілки щодо забезпечення захисту трудових прав та соціальних гарантій працюючих у сучасних умовах» (скорочено у констатуючій частині)

Пленум Центрального комітету профспілки відзначає:

Державним бюджетом України на 2015 рік учергове заморожені на рівні грудня 2013 року основні державні соціальні стандарти та гарантії - прожитковий мінімум, міні­мальна заробітна плата, міні­маль­на пенсія за віком, а їх заплановане підвищення у грудні 2015 року не компенсує рівень інфляції 2014-2015 років.

Протягом 2014-2015 років Атомпрофспілка неодноразово порушувала питання про неефективність існуючої структури управління під­приємствами атомної енергетики, недопущення призначення на ке­рів­ні посади в органах державної виконавчої влади людей, які не є фахівцями галузі і взагалі не мають жодного відношення до атомної енергетики та промисловості. Тому вкотре наголошуємо на необхідності створення окремого державного органу управління атомною галуззю.

Слід зазначити, що більшість зобов’язань за Колективним договором ДП НАЕК «Енергоатом» виконана, заробітна плата працівникам виплачувалася своєчасно та в повному обсязі.

Але середньомісячна заробітна плата працівників за звітний рік порівняно з минулим роком підвищилася лише на 6,4 відсотка. Це значно нижче рівня зростання, що закладено у Галузевій угоді, який практично збігається з рівнем ін­фляції за 2014 рік. Це, в основному, зумовлено тим, що у 2014 році енергоринок недоплатив Компанії 2,8 млрд грн, що становить більше 10% від загальної вартості відпущеної електроенергії. На 1 січня 2015 року загальна заборгованість Енергоринку перед НАЕК «Енергоатом» становила 6,972 млрд грн. Збитки Компанії у 2014 році перевищили 11 млрд грн, у таких умовах для забезпечення виконання виробничих і інвестиційних програм Компанія змушена брати кредити.

Уже багато років Атомпрофспілка намагається вирішити питання відшкодування витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій (за Списком №1) - шляхом фінансування пільгових пенсій працівників зони відчуження безпосередньо за рахунок бюджету. Було ініційовано внесення до Верховної Ради України відповідного законопроекту. Для забезпечення його прийняття профі­льним комі­тетам були направлені необхідні обґрунтування. Вже було отримано відповідну підтримку. Але у зв’язку з обранням нового складу парламенту та відповідно до Регламенту Верховної Ради України, зазначений законопроект вважається знятим з розгляду.

Але зобов’язання перед Пенсійним Фондом України у 2015 році сягають 17 млн грн по підприємствах зони відчуження та 180 млн грн - по ДСП ЧАЕС.

Ще одна велика проблема - збереження спеціалізованої медицини. Прийнятим Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (Додаток 10) змінюється загальнодержавний статус спеці­алізованих медико-санітарних частин ядерно-енергетичного комплексу в Україні шляхом передачі їх фінансування з державного бюджету на місцеві бюджети. Передача зазначених закладів з державної форми власності у комунальну спричинить непередбачувані негативні наслідки у роботі атомної енергетики, що забезпечує понад 50 відсотків потреб країни в електричній енергії.

Зважаючи на вищенаведену інформацію. Пленум Центрального комітету профспілки

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.      Інформацію щодо поточного стану та перспектив підприємств атомного енергетичного та промислового комплексу України взяти до уваги.

2.      Не допустити погіршення соціально-економічного стану працівників підприємств атомно-енергетичного та промислового комплексу України, підприємств зони відчуження і домагатися протягом року поступового підвищення заробітної плати відповідно до Галузевої угоди у розмірі не менше, ніж рівень інфляції.

3. Вимагати від Прем’єр-міні­стра України розгляду питання створення окремого органу державного управління з питань ядерної енергетики та промисловості з функцією управління та організації розвитку ядерної галузі.

4.      Звернутися з вимогою до Кабінету міністрів України та до відповідних міністерств щодо безумовного виконання Постанови КМУ від 27.12.2008 року №1162 «Про затвердження кваліфікаційних вимог до керівників та заступників керівників органів державного управління у сфері використання ядерної енергії, поводження з радіоактивними відходами і органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки» при розгляді кадрових питань і призначень.

5.      Вимагати від Міністерства енергетики та вугільної промисловості України проведення спільної наради відповідальних осіб міні­стерства з керівниками підприємств атомної енергетики та промисловості і представниками Атомпроф­спілки стосовно стабілізації діяльності підприємств та стратегії розвитку галузі.

6.      Звернутись до Міністерства енергетики та вугільної промисловості з пропозицією відновити формування державного замовлення на підготовку кадрів з урахуванням потреб підприємств.

7.      Звернутись до Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вимогою прискорення розробки та затвердження «Програми розвитку атомно-промислового комплексу України».

8.      Звернутись до Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо термінового вирішення питання реалізації резерву цирконію та гафнію.

9.      Провести переговори з комі­тетами Верховної Ради України, Міністерством соціальної політики. Міністерством фінансів щодо сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту про зміни до пенсійного законодавства стосовно порядку відшкодування підприємствами витрат на виплату та доставку пільгових пенсій працівникам зони відчуження та ДСП ЧАЕС.

10.    Вимагати від Кабінету Міні­стрів України:

- вирішення питання реєстрації заборгованості підприємств Зони відчуження за поставлені товари, надані послуги та виконані роботи за кошти спеціального фонду держбюджету України у 2014 році, як необхідні до виконання бюджетні зобов’язання минулих років,

- забезпечити фінансування підприємств Зони відчуження у 2015 році з урахуванням зазначеної заборгованості, заборгованості перед Пенсійним фондом України та враховуючи зростання цін.

11.    Вимагати від Кабінету Міні­стрів України забезпечення жорсткого контролю за надходженням та використанням коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, використанням цих коштів лише для фінансування підприємств, задіяних у поводженні з РАВ.

12.    Звернутись до Кабінету Міні­стрів України з пропозицією зі створення міжвідомчої комісії для розгляду проблематики підпри­ємств зони відчуження.

13.    Звернутись до Міністерства екології та природних ресурсів з вимогою терміново провести круглий стіл із залученням керівництва ДАЗВ, керівників підприємств, спе­ці­алістів, представників Атомпрофспілки, громади Іванківського району та м.Славутич щодо подальшої діяльності та перспектив розвитку підприємств зони відчуження.

14.    Звернутись до Державного агентства України з управління зоною відчуження з вимогами:

- розробити Стратегію розвитку зони відчуження та забезпечення діяльності підприємств,

- керівникам підприємств надати перспективні плани розвитку,

- поновити діяльність Гро­ма­д­ської ради при ДАЗВ.

15.    Створити робочу групу в складі представників Атомпрофспі­лки і Міністерства екології та природних ресурсів для проведення переговорів з Міністерством фі­нансів України для вирішення питання недофінансування під­приємств зони відчуження в 2014-2015 роках.

16.    Ініціювати проведення наради за участю представників Атом­профспілки, міських голів, керівників СМСЧ, представників профі­льного комітету Верховної Ради України та Міністерства охорони здоров’я з метою визначення подальших кроків щодо спеціалізованих медико-сані­тарних частин.

17.    У разі нереагування органів державного управління на вимоги та пропозиції Атомпрофспілки оргвідділу ЦК профспілки підготувати та затвердити на засіданні Президії ЦК профспілки план проведення колективних дій Атомпрофспілки до 1.05.2015 року.

18.    Президії ЦК профспілки розробити заходи з удосконалення системи профспілкового контролю за додержанням законодавства про працю, охорону праці та про профспілки на підприємствах атомно-енергетичного та промислового комплексу України.

19.    Звернутись до роботодавців з вимогою безумовного виконання чинного законодавства щодо дотримання процедури прийняття розпорядчих документів за погодженням або врахуванням думки виборного органу первинної профспілкової організації.

20.    Голові Атомпрофспілки та апарату ЦК профспілки здійснювати упереджувальний моніторинг владних законодавчих ініціатив з метою оперативного реагування для захисту соціально-економічних та трудових прав працівників. Створити (за необхідністю) профспілкові групи швидкого реагування з метою надання екстреної допомоги первинним профспілковим організаціям при розв’язанні колективних трудових спорів.

21.    Виборним профспілковим органам підвищити вимогливість до роботодавців та їх посадових осіб, які допускають порушення норм трудового законодавства, домагатися у разі необхідності притягнення їх до дисциплінарної та адміністративної відповідальності.

22.    Посилити профспілковий контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, продовжити навчання профспілкового активу з метою максимального використання наданих законодавством повноважень.

23.    Доручити Президії ЦК профспілки опрацювати пропозиції та критичні зауваження, що були висловлені в ході роботи V Пленуму ЦК профспілки, і вжити відповідних заходів.

24.          Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову профспілки Матова В.О.