ПОСТАНОВИ №9 конференції трудового колективу

ДП «НАЕК «Енергоатом» з виконання Колективного договору Компанії за 2014 рік

та укладення Колективного договору на 2015 рік (пункти 1-3 порядку денного)

ПОСТАНОВА № 9-1

Заслухавши та обговоривши доповідь президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрія Олександровича Недашковського про підсумки роботи у 2014 році та поточну виробничу діяльність Компанії, співдоповідь голови первинної профспілкової організації ДП «НАЕК «Енергоатом» Олексія Васильовича Лича та «Звіт з виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2014 році», конференція трудового колективу Компанії відзначає таке.

Виконання виробничої програми

Середньорічна встановлена потужність АЕС «ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2014 році становила 13 835 МВт, що склало 25,5% від загальної потужності електроенергетики України. При цьому частка ВП АЕС Компанії у виробництві електроенергії в Україні у 2014 році склала 48,6%.

Заробітна плата

Виконано частково. Забезпечено підвищення рівня середньої заробітної плати на 6,4 %, що менше розміру, передбаченого пунктом 2.8. Галузевої Угоди щодо підвищення рівня середньої заробітної плати не менше, ніж на 25%. Плановий фонд оплати праці за 2014 рік в цілому по ДП «НАЕК «Енергоатом» використано майже у повному обсязі (економія - 10 65,9 тис.грн).

Охорона праці

Виконано частково. Фінансування витрат на охорону праці у 2014 році здійснювалось в межах затверджених лімітів фінансування, на підставі заявок ЦФВ на використання коштів та з урахуванням фінансових можливостей Компанії. Сумарні витрати на здійснення та придбання засобів і заходів з охорони праці, що включаються до витрат згідно з постановою КМУ від 27.06.2003 №994, в Компанії за 2014 рік склали 224 231,7 тис. гривень. Ці витрати дорівнюють 5,97% від фонду оплати праці Компанії за 2013 рік, що відповідає вимогам статті 19 Закону України «Про охорону праці» (не менше 0,5%), але не відповідає Колективному договору Компанії (не менше 7,0% від ФОП за попередній рік).

Розвиток соціальної сфери   підприємства

та  со­ці­альні гарантії

Скоригованим кошторисом витрат на соці­альний розвиток ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2014 рік, затвердженим 02.12.2014, за статтею «Витрати на соціальний розвиток» було передбачено 316,92 млн  грн, витрати становили 356,91 млн грн, що на 5,30 млн грн більше фактичних витрат за 2013 рік (351,61 млн грн).

Виконання житлової програми

Скоригованою інвестиційною програмою ДП «НАЕК «Енергоатом», погодженою НКРЕКП на 2014 рік, за рахунок тарифу було передбачено 26,5 млн грн (без ПДВ). Фінансування будівництва житла планувалося в обсязі 63,5 млн грн, фактично профінансовано 58,4 млн грн, або 92 % від плану року. Планом капітальних вкладень на будівництво житла у 2014 році було передбачено 34,4 млн гривень. Фактично освоєно 66,6 млн гри, або 194% від плану року. Впродовж минулого рокувиконувалися роботи та завершено будівництво на таких об'єктах житлового будівництва по відокремлених підрозділах Компанії: ЗАЕС - ж/б №155-а на 51 квартиру загальною площею 5 850 м2; РАЕС - ж/б №412/4 на 35 квартир загальною площею З 236 м2; ХАЕС - ж/б №505/1 на 108 квартир загальною площею 7 440 м2; ЮУАЕС - ж/б №6 на 71 квартиру загальною площею 5 900 м2. Виходячи з вищенаведеного, конференція трудового колективу з укладення Колективного договору Компанії на 2015 рік постановляє:

1. Інформацію президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Недашковського Ю.О. та голови профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Лича О.В. взяти до відома.

2. «Звіт з виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2014 році» затвердити.

3. Вважати, що в цілому по Компанії виконано частково пункти 4,1, 5.2, 5.3, 5.8 та не виконано пункт 7.11. Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2014 рік.

4. Погодити «Виконання заходів до рішення постанови звітної конференції трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» з виконання Колективного договору Компанії у 2013 році від 10 квітня 2014 року № 8».

ПОСТАНОВА № 9-2

Заслухавши та обговоривши інформацію голови первинної профспілкової організації ДП «НАЕК «Енергоатом» Олексія Васильовича Лича щодо узагальнених пропозицій щодо змін і доповнень до проекту Колективного договору Компанії на 2015 рік на підставі постанов конференцій трудових колективів відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо схвалення проекту Колективного договору Компанії на 2015 рік, конференція трудового колективу Компанії постановляє:

1. Схвалити запропонований проект Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015 рік.

2. Доручити голові ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Личу О.В. від імені трудового колективу Компанії підписати Колективний договір ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015 рік.

3. Вважати першочерговими завданнями на 2015 рік безпечне виробництво електричної та теплової енергії на АЕС України та виконання планових показників з товарної продукції поточного року.

4. Вважати пріоритетним завданням виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015 рік у повному обсязі.

5. Доручити сторонам Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» у термін до 03.04.2015 розробити та затвердити заходи з реалізації критичних зауважень та пропозицій, що були висловлені в ході роботи цієї конференції трудового колективу Компанії. У разі прийняття узгоджених рішень щодо додаткових соці­альних гарантій працівникам ДП «НАЕК «Енергоатом», доручити сторонам Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» прийняти відповідні спільні рішення роботодавця та профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом», що будуть невід'ємною частиною Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015 рік. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на сторони Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом».

ПОСТАНОВА № 9-3

Заслухавши та обговоривши інформацію голови ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Олексія Васильо­вича Лича про вимоги представників трудових колективів АЕС України та інших відокремлених підрозділів Компанії шодо ситуації в атомно- енергетичному комплексі України, конференція трудового колективу Компанії вирішила таке:

1.Доручити профспілковому комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» підготувати та направити звернення до Президента України, Прем'єр-Міністра України та Голови Верховної Ради України з пропозицією про створення окремого органу державного управління атомно-енергетичним комплексом з прямим підпорядкуванням Кабінету Міністрів України.

2.Доручити профспілковому комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» у тижневий термін домогтися зустрічі представників трудових колективів Компанії з Міністром енергетики та вугільної промисловості України для обговорення нагальних питань функціонування атомної енергетики України.

ПОСТАНОВА № 9-4

Заслухавши та обговоривши Інформацію Департаменту управління державним майном ДП «НАЕК «Енергоатом» від 29.09.2015 № 28/270 та № 28/34 від 10.03.2015, конференція постановляє:

1.Погодити безоплатну передачу об'єкта незавершеного будівництва «Комплекс реабілітації, оздоровлення та відпочинку» з балансу ДП «НАЕК «Енергоатом» (Відокремлений підрозділ «Аварі­йно-технічний центр) на баланс Переяслав - Хмельницької районної державної адміністрації Київської області.

2.Погодити відчуження шляхом безоплатної передачі об'єкта незавершеного будівництва - житлового будинку, що обліковується у ВП «Управління справами» ДП «НАЕК «Енергоатом», розташованого за адресою: Київська область, Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Шевченка, № 282.

ПОСТАНОВИ №9 конференції трудового колективу

ДП «НАЕК «Енергоатом» з виконання Колективного договору Компанії за 2014 рік

та укладення Колективного договору на 2015 рік (пункти 1-3 порядку денного)

ПОСТАНОВА № 9-1

Заслухавши та обговоривши доповідь президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрія Олександровича Недашковського про підсумки роботи у 2014 році та поточну виробничу діяльність Компанії, співдоповідь голови первинної профспілкової організації ДП «НАЕК «Енергоатом» Олексія Васильовича Лича та «Звіт з виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2014 році», конференція трудового колективу Компанії відзначає таке.

Виконання виробничої програми

Середньорічна встановлена потужність АЕС «ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2014 році становила 13 835 МВт, що склало 25,5% від загальної потужності електроенергетики України. При цьому частка ВП АЕС Компанії у виробництві електроенергії в Україні у 2014 році склала 48,6%.

Заробітна плата

Виконано частково. Забезпечено підвищення рівня середньої заробітної плати на 6,4 %, що менше розміру, передбаченого пунктом 2.8. Галузевої Угоди щодо підвищення рівня середньої заробітної плати не менше, ніж на 25%. Плановий фонд оплати праці за 2014 рік в цілому по ДП «НАЕК «Енергоатом» використано майже у повному обсязі (економія - 10 65,9 тис.грн).

Охорона праці

Виконано частково. Фінансування витрат на охорону праці у 2014 році здійснювалось в межах затверджених лімітів фінансування, на підставі заявок ЦФВ на використання коштів та з урахуванням фінансових можливостей Компанії. Сумарні витрати на здійснення та придбання засобів і заходів з охорони праці, що включаються до витрат згідно з постановою КМУ від 27.06.2003 №994, в Компанії за 2014 рік склали 224 231,7 тис. гривень. Ці витрати дорівнюють 5,97% від фонду оплати праці Компанії за 2013 рік, що відповідає вимогам статті 19 Закону України «Про охорону праці» (не менше 0,5%), але не відповідає Колективному договору Компанії (не менше 7,0% від ФОП за попередній рік).

Розвиток соціальної сфери   підприємства

та  со­ці­альні гарантії

Скоригованим кошторисом витрат на соці­альний розвиток ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2014 рік, затвердженим 02.12.2014, за статтею «Витрати на соціальний розвиток» було передбачено 316,92 млн  грн, витрати становили 356,91 млн грн, що на 5,30 млн грн більше фактичних витрат за 2013 рік (351,61 млн грн).

Виконання житлової програми

Скоригованою інвестиційною програмою ДП «НАЕК «Енергоатом», погодженою НКРЕКП на 2014 рік, за рахунок тарифу було передбачено 26,5 млн грн (без ПДВ). Фінансування будівництва житла планувалося в обсязі 63,5 млн грн, фактично профінансовано 58,4 млн грн, або 92 % від плану року. Планом капітальних вкладень на будівництво житла у 2014 році було передбачено 34,4 млн гривень. Фактично освоєно 66,6 млн гри, або 194% від плану року. Впродовж минулого рокувиконувалися роботи та завершено будівництво на таких об'єктах житлового будівництва по відокремлених підрозділах Компанії: ЗАЕС - ж/б №155-а на 51 квартиру загальною площею 5 850 м2; РАЕС - ж/б №412/4 на 35 квартир загальною площею З 236 м2; ХАЕС - ж/б №505/1 на 108 квартир загальною площею 7 440 м2; ЮУАЕС - ж/б №6 на 71 квартиру загальною площею 5 900 м2. Виходячи з вищенаведеного, конференція трудового колективу з укладення Колективного договору Компанії на 2015 рік постановляє:

1. Інформацію президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Недашковського Ю.О. та голови профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Лича О.В. взяти до відома.

2. «Звіт з виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» у 2014 році» затвердити.

3. Вважати, що в цілому по Компанії виконано частково пункти 4,1, 5.2, 5.3, 5.8 та не виконано пункт 7.11. Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2014 рік.

4. Погодити «Виконання заходів до рішення постанови звітної конференції трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом» з виконання Колективного договору Компанії у 2013 році від 10 квітня 2014 року № 8».

ПОСТАНОВА № 9-2

Заслухавши та обговоривши інформацію голови первинної профспілкової організації ДП «НАЕК «Енергоатом» Олексія Васильовича Лича щодо узагальнених пропозицій щодо змін і доповнень до проекту Колективного договору Компанії на 2015 рік на підставі постанов конференцій трудових колективів відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо схвалення проекту Колективного договору Компанії на 2015 рік, конференція трудового колективу Компанії постановляє:

1. Схвалити запропонований проект Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015 рік.

2. Доручити голові ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Личу О.В. від імені трудового колективу Компанії підписати Колективний договір ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015 рік.

3. Вважати першочерговими завданнями на 2015 рік безпечне виробництво електричної та теплової енергії на АЕС України та виконання планових показників з товарної продукції поточного року.

4. Вважати пріоритетним завданням виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015 рік у повному обсязі.

5. Доручити сторонам Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» у термін до 03.04.2015 розробити та затвердити заходи з реалізації критичних зауважень та пропозицій, що були висловлені в ході роботи цієї конференції трудового колективу Компанії. У разі прийняття узгоджених рішень щодо додаткових соці­альних гарантій працівникам ДП «НАЕК «Енергоатом», доручити сторонам Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» прийняти відповідні спільні рішення роботодавця та профспілкового комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом», що будуть невід'ємною частиною Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015 рік. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на сторони Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом».

ПОСТАНОВА № 9-3

Заслухавши та обговоривши інформацію голови ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» Олексія Васильо­вича Лича про вимоги представників трудових колективів АЕС України та інших відокремлених підрозділів Компанії шодо ситуації в атомно- енергетичному комплексі України, конференція трудового колективу Компанії вирішила таке:

1.Доручити профспілковому комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» підготувати та направити звернення до Президента України, Прем'єр-Міністра України та Голови Верховної Ради України з пропозицією про створення окремого органу державного управління атомно-енергетичним комплексом з прямим підпорядкуванням Кабінету Міністрів України.

2.Доручити профспілковому комітету ППО ДП «НАЕК «Енергоатом» у тижневий термін домогтися зустрічі представників трудових колективів Компанії з Міністром енергетики та вугільної промисловості України для обговорення нагальних питань функціонування атомної енергетики України.

ПОСТАНОВА № 9-4

Заслухавши та обговоривши Інформацію Департаменту управління державним майном ДП «НАЕК «Енергоатом» від 29.09.2015 № 28/270 та № 28/34 від 10.03.2015, конференція постановляє:

1.Погодити безоплатну передачу об'єкта незавершеного будівництва «Комплекс реабілітації, оздоровлення та відпочинку» з балансу ДП «НАЕК «Енергоатом» (Відокремлений підрозділ «Аварі­йно-технічний центр) на баланс Переяслав - Хмельницької районної державної адміністрації Київської області.

2.Погодити відчуження шляхом безоплатної передачі об'єкта незавершеного будівництва - житлового будинку, що обліковується у ВП «Управління справами» ДП «НАЕК «Енергоатом», розташованого за адресою: Київська область, Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Шевченка, № 282.