ППР в завершальній стадії

На другому енергоблоці Хме­льницької АЕС підій­шла до завершення ремонтна кампанія. Цехами та службами енерго­ремонтного під­розділу всі роботи проведені згідно з затвердженими графіками. Так, працівники діль­ниці з ремонту турбінних установок провели поточні ремон­ти підшипників та валопроводу турбогенератора, приводних турбін конденсаторів, систем регулювання та паророзподілу, було здійснено заміну масла в системах змащення підшипників з поетапним промиванням усіх основних вузлів системи. Працівники діль­ниці з ремонту насосів брали участь у продовженні терміну експлуатації насосного устаткуван­ня ТЦ, заміні двох обертових сіток на берегових насосних станціях. Капітальним ремонтом арматури та теплообмінного устаткування займався персонал діль­ниці з ремонту арматури, трубопроводів та посудин турбінного цеху.  Лагодженням першої, другої та третьої чарунок та їх допоміжного устаткування  займались спеціалісти дільниці з ремонту дизель-генераторів. Ремонт усіх під­шип­ників турбоагре­гата організували працівники дільниці з ремонту тепломеханічного устатку­вання. Вони також налаштували тимчасові «промивочні» схеми маслопроводів турбін, проводили роботи з виконання перед­ремонт­них замірів центрування  та «колінчастості» валопровода турбогенератора, дефектації підшипників, заповнення формулярів.

Із поставленими завданнями під час планово-попереджу­ва­льно­го ремонту на другому енерго­бло­ці успішно справились спе­ціаліс­т­и цеху по ремонту тепломеханічного устаткування хімічного цеху, цеху по ремонту тепломех­анічного устаткування реакто­рного відділення, цеху по ремон­ту вентиляційних систем і кондиціюв­ання, інших служб енергоремонтного підрозділу. Вагомою була допомога таких підрядних організацій, як МУ-13 , ВП «АРС», ІВП «Рем­енерго».

Під час ремонтної кампанії особлива увага зверталась на реконструкцію та модернізацію, якою займались працівники цеху теплової автоматики та вимірювань. На першому та другому каналах безпеки вони виконали заміну систем автоматичного регулювання на нові програмно-технічні комплекси. Ремонтні роботи проводились в рамках реалізації прог­рами з підвищення безпеки­ діючих енергоблоків в Украї­ні.

Днями на другому енергоблоці були проведені передпускові та пускові операції.

Олександр Шустерук