Право на страйк в країнах ЄС: порівняльна характеристика

Свобода або право на колективні дії в більшості країн гарантується конституцією, за винятком Австрії, Бельгії, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Ірландії та Великобританії. У Німеччині та Фінляндії це право випливає зі свободи об'єднання.

З огляду на те, що у багатьох країнах не існувало відповідного законодавства, ця сфера була, в основному, розроблена в судовому порядку. Це стосується Бельгії, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ірландії, Італії, Люксембургу та Нідерландів.

Всебічного прецедентного права щодо колективних дій ще не існує в 12 країнах ЄС. У цих країнах колективні дії регулюється виключно законом. Те ж саме можна сказати про Фінляндію, Ісландію, Португалію, Іспанію та Великобританію. Греція та Ірландія – це країни, де зазначене право регулюється як законодавством, так і прецедентним правом. Певною мірою це можна сказати і про Францію, принаймні, що стосується державного сектору.

Законодавче підгрунтя 

 Регулювання цієї галузі трудового права самими соціальними партнерами через колективні договори властиве Данії, Фінляндії, Швеції та Ірландії.

У деяких країнах – у тому числі Бельгії, Італії та Франції – право на колективні дії є індивідуальним правом, у той час як в інших – Німеччина, Греція, Польща, Чехія, Словаччина та Швеція – воно належить профспілкам.

У 27 країн ЄС існує розмаїття видів колективних дій. При цьому для характеристики того чи іншого типу колективних дій не завжди використовуються однакові терміни. Більш того, певні види колективних дій є законними в одних правових системах, але заборонені в інших.

Чисто політичні страйки у більшості країн, принаймні теоретично, заборонені. Виняток становлять Данія (короткострокові та з «достатніх підстав»), Фінляндія, Ірландія, Італія та Норвегія.

Солідарні дії – тобто підтримка інших працівників у їх діях на місцях – наразі у багатьох країнах вважається законною за певних умов. Винятками є Латвія, Люксембург, Нідерланди та Великобританія. У Німеччині та Італії ситуація з правилами, які регулюють солідарні дії, є досить складною. В Іспанії їх законність повинна бути встановлена у кожному конкретному випадку.

Пікетування ми розглядаємо лише як словесне переконання, бо саме у такому вигляді воно є законним у всіх країнах, у яких має місце цей вид дій, за винятком Франції. У свою чергу, фізичне насильство заборонене без винятків.

Бойкоти дозволені у Данії, Нідерландах, Норвегії, Португалії та Швеції, а блокади – у Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції.

Уповільнення роботи – це законний вид колективних дій, який має місце у Фінляндії, Німеччині, Греції, Ірландії, Люксембурзі, на Мальті, у Нідерландах, Норвегії, Португалії, Швеції та Великобританії, у той час як у Бельгії, Данії та Франції він заборонений.

Робота за правилами є незаконною у Данії, Франції та Норвегії, але може застосовуватись на Кіпрі, у Фінляндії, Німеччині, Греції, Угорщині, Ірландії, Люксембурзі, на Мальті, у Нідерландах, Іспанії, Швеції та Великобританії.

Попереджувальний страйк дозволяється у Болгарії, на Кіпрі, в Естонії, Німеччині, Угорщині, Литві, Польщі та Румунії. У більшості цих країн така форма дії обмежена тривалістю.

Ситуація в Ірландії та Великобританії є дуже специфічною у тому сенсі, що всі колективні дії, в принципі, є незаконними, але з огляду на існування положення про недоторканність за певних обставин відповідні форми дій вважаються законними.

Міжнародні солідарні дії вважаються законними у Бельгії, Греції (за певних умов), Ірландії, Італії, Люксембурзі, Норвегії та Швеції. У більшості країн вони є законними за умови, що дії на місцях за кордоном також є законними.

Види колективних дій

 Обмеження права на колективні дії має місце у всіх розглянутих країнах. Це може бути зобов'язання укладання мирової угоди, необхідність прагнути до мирного врегулювання суперечок, перш ніж переходити до колективних дій, необхідність надання мінімальних послуг під час страйку у деяких секторах, деякі категорії працівників, наприклад, державні службовці або службовці збройних сил, можуть бути позбавлені права на колективні дії, повинна дотримуватись умова пропорційності колективних дій або наявності останнього доводу, необхідність дотримання терміну повідомлення, проведення голосування щодо страйку до початку дій.

Обмеження права 

 Розшифровка: ку – колективні угоди, пс – профспілки.

 Риса, яка присутня майже в усіх системах виробничих відносин усіх країн (крім Франції ) - це «мирне зобов'язання», яке випливає з колективних угод і має на увазі відсутність будь-яких колективних дій (напр. страйків ) у термін дії колдоговорів.

Процедурні вимоги можуть міститися як в законодавчих актах, так і безпосередньо в колдоговорах. Вони найчастіше стосуються періодів попередження, голосування про проведення страйку і примирних процедур.

Період повідомлення в різних країнах різний - від 24 годин до 7 або навіть 14 днів.

Зобов'язання провести голосування може міститися як в законодавчих актах, так і в колдоговорах (напр. в Данії). Як альтернатива, воно може міститися в статутах профспілок, як у Німеччині та Нідерландах.

Перед початком колективних дій повинна пройти певні примирні процедури. Таке положення існує в Болгарії, Хорватії, Чехії, Данії, Угорщині, Ісландії, Італії, Латвії, Литві, Люксембурзі, на Мальті, в Норвегії, Польщі, Румунії та Словенії.

Немає інформації щодо можливості використання штрейкбрехерів для заміни страйкуючих робітників на виробництві в жодній з країн ЄС.

У деяких країнах колективні дії можуть бути відкладені на певний період часу. Це можливо в Естонії, Фінляндії, Норвегії, Іспанії та Швеції. Зробити це може уряд, міністерство праці або парламент, залежно від положень чинного законодавства. Термін, на який можна відстрочити страйк, становить від 14 діб у Швеції та Фінляндії до місяця в Естонії.

У більшості країн ЄС факт зупинки виробництва заради участі в колективних діях не означає порушення трудового договору, хоча фактично, таким чином, призупиняються трудовий договір і два породжуваних ним зобов'язання - працювати і отримувати плату за свою працю. Участь у колективних діях до сих пір вважається порушенням трудового договору в Австрії, Данії, Ірландії та Великобританії.

Несанкціонований страйк може привести до звільнення працівників, які брали участь у ньому, або до стягнення з них компенсації (з профспілки чи з самих працівників або з обох сторін).

 Словник термінів

 Даний словник дає тільки загальне уявлення про термінологію, оскільки, по-перше, у країнах ЄС не має єдиного визначення термінів, а по-друге, не у всіх країнах один і той же термін може мати однакове значення.

 Блокування - відмова від трудових відносин з певним роботодавцем

 Блокада - відмова від роботи в компанії, яка є стороною в спорі

 Уповільнення – зниження темпів роботи

 Захоплення – зайняття працівниками деяких (або всіх) приміщень. При цьому виробництво може частково або повністю продовжуватися.

 Частковий страйк - роботу припиняють тільки окремі групи працівників підприємства.

 Мирне зобов'язання - зобов'язання не починати страйків до закінчення терміну дії колективного договору

 Пікетування - страйкуючі, що знаходяться поза виробничих приміщень, не дають працівникам приступити до роботи і переконують їх приєднатися до акції.

 Політичний страйк - спрямований проти уряду щодо, в цілому, питань невиробничого характеру

Ротаційний страйк - спосіб організації страйку, при якому роботу припиняє тільки частина працівників підприємства в певний час, після закінчення якого вона повертається до роботи, а страйкувати починає інша частина

 Вибірковий страйк – його метою є зупинка ключових підприємств промисловості чи ланок фірми

 Страйк за змінним графіком - послідовність короткочасних страйків протягом певного періоду часу

 Страйк – узгоджена і безперервна відмова працівників від виконання своїх робочих обов'язків

 Голосування щодо страйку - голосування, яке проводиться серед працівників, щодо того, чи розпочинати страйк

 Страйкові виплати - суми грошей, що виплачуються профспілками своїм членам (іноді і не - членам ), які беруть участь у страйку в якості надання їм фінансової допомоги на період страйку

Штрейкбрехер - працівники, найняті для роботи під час страйку з метою зменшення його впливу.

 Повідомлення про страйк - формальне оповіщення групою робітників свого роботодавця про те, що в певну дату вони будуть страйкувати

 Акція солідарності – узгоджена зупинка роботи працівниками підприємства А з метою підтримки страйкуючих працівників підприємства Б і здійснення непрямого тиску на підприємство Б

 Попереджувальний страйк - короткий страйк перед початком основного.

Несанкціонований страйк - страйк, організований не профспілкою в країні, де організація страйків є прерогативою профспілок.

Робота за правилами - працівники перебувають на робочих місцях але працюють строго за посадовими інструкціями і положенням трудового договору.

Департамент міжнародної роботи ФПУ