Працівники ХАЕС взяли участь у спільних з рівненськими колегами протиаварійних тренуваннях

5-6 листопада на території ВП «Рівненська АЕС» спільно з дирекцією ДП «НАЕК «Енергоатом» проводилось протиаварійне тренування на тему: «Комунальна аварія, яка виникла внаслідок надзвичайної метеорологічної ситуації в районі розміщення атомної станції, що призвела до виходу зі строю системи основного і резервного електрозабезпечення  АЕС і від­мови систем охоло­дження ядерного реактора».

Тренування проводилося з метою перевірки готовності і відпрацювання дій керівного складу, оперативного персоналу та персоналу, що входить до складу аварійних груп і бригад, при виникненні радіаційної аварії та ліквідації її наслідків, а також  визначення стану готовності і взаємодії Рівненської атомної електростанції з аварійно-рятувальними службами, органами влади та зовнішніми організаціями. В ході тренування було відпрацьовано оповіщення та збір керівного складу РАЕС, персоналу аварійних груп та бригад, приведення системи аварійного реагування до готовності до дій в умовах радіаційної аварії на об’єкті, введення в дію аварійного плану та організація захисту персоналу при виникненні радіацій­ної аварії.

До тренування залучалися аварійні організаційні структури ДП «НАЕК «Енергоатом», всіх атомних електростанцій України, зокрема й Хмельницької АЕС.

Контролювали хід проведення навчань представники комісії з НС ДП «НАЕК «Енергоатом», співробіт­ники ВП «Аварійно-технічний центр» і «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом», диспетчер­ські служби, відповідні кризові структури і представники державної інспекції ядерного і радіаційного регулювання України, а також представники Рівненської та Волинської облдерж­адміністрацій, Головного управління­ ДСНС України у Рівненській області.

За умовами сценарію протиаварійного тренування, відразу після виникнення умовної радіаційної аварії спочатку на ВП РАЕС, а згодом і  Хмельницькій АЕС були введені в дію «Аварійні плани...», активізовані внутрішні кризові центри, приведені у готовність аварійні формування станцій, організована робота штабів керівника аварійними роботами на майданчиках. НА ХАЕС очолював тренування заступник головного інженера з технології та інжинірингу Олег Хатьомкін. В ході проведення спільного зага­льно­станційного протиаварійного тренування проводився пос­тійний обмін інформацією із усіма­ учасника­ми системи аварійно­го реагування, в тому числі, за допомогою системи віде­о­конференц­зв’язку. Від­працьо­вано всі запити, які надходили до  ВП ХАЕС щодо надання допомоги сусідній АЕС в локалізації та ліквідації нас­лідків умовної аварії. Силами групи інженерної підтримки вироблено та надано Комісії з надзвичайних ситуацій ДП «НАЕК» «Енергоатом» чотири суттєві рекомендації щодо стабілізації технологічного обладнання умовно аварійної АЕС та локалізації радіаційної аварії. За запитом ВП РАЕС на ХАЕС приведена в пов­ну готовність до виїзду для надання допомоги у проведенні робіт із локалізації наслідків умовної раді­ацій­ної аварії аварійна бригада з дезактивації, підготовлено до від­правки на «аварійну» АЕС відпо­відні засоби індивідуального захис­ту та інші, необхідні для проведення протиаварійних робіт товарно-матеріа­льні цінності.

Для надання допомоги в проведенні робіт із локалізації та лік­відації наслідків умовної радіа­ційної аварії, ВП «Хмельницька АЕС» направила до ВП РАЕС два автомобілі раді­аційної розвідки та відповідний персонал для проведення дозиметричної розвідки в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження умовно аварійної АЕС.

Після проведення організаційних та технічних заходів, направлених на локалізацію та ліквідацію умовної аварії на ВП РАЕС, було досягнуто пониження рівня радіа­цій­них критеріїв та виконані всі необхі­дні роботи на аварійному технологічному обладнанні 3-го енергоблока РАЕС щодо локалізації аварії. Відмінено дії по «Аварійному плану ВП РАЕС» та «Плану аварійного реагування Дирекції компанії ДП «НАЕК» «Енергоатом». У зв’язку із цим, заступник головного інженера з технології та інжинірингу – кері­вник аварійними роботами на майданчику Хмельницької станції Олег Хатьомкін підписав наказ про від­мі­ну дій по аварійному плану ВП ХАЕС. Після цього керівник тренування на майданчику ВП ХАЕС оголосив про закінчення спільного за­гально­станційного протиаварійного тренування.

Під час підбиття підсумків спіль­ного загальностанційного проти­ава­рійного тренування, яке відбува­лося в режимі відеоконференцзв’язку,  аналізувались висновки експертів з оцінювання, які брали участь в тренуванні. Було відзначено профе­сійність та організованість в діях, як персоналу ВП «Рівненська АЕС», так і персоналу всіх відокремлених підрозділів, що входять в систему аварійного реагування ДП «НАЕК» «Енергоатом».

Олександр Шустерук

Фото Віталія Ляшука