Проведено навчання з питань фізичного захисту та національної безпеки

З 2 по 6 березня у навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС вдосконалювали знання з питань фізичного захисту та національної безпеки керівники ВП ХАЕС. Курс лекцій з даної тематики розробили та провели фахівці Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу ім. Джорджа Кузмича (м. Київ).

Серед основних напрямів наукової діяльності центру: розробка нормативно-правових актів з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів; науково-технічний супровід та участь у проведенні державної експертизи в галузі обліку та контролю ядерних матеріалів, фізичного захисту; підвищення кваліфікації фахівців відповідної галузі; розробка та впровадження на ядерних установках України автоматизованих систем обліку та контролю ядерних матеріалів; розробка методів неруйні­вного контролю ядерного палива на АЕС України; організація і  проведення конференцій та семінарів з актуальних питань даної тематики.

Під час навчання на ХАЕС були розглянуті міжнародні документи та законодавство України з фізичного захисту. Серед актуальних питань - існуючі загрози ядерним матеріалам та ядерним установкам; створення і безперервне функціонування системи фізичного захисту ядерної установки; об’єктовий план взаємодії у разі вчинення диверсії; забезпечення комп’ютерної безпеки на ядерній установці; культура захищеності.

За словами представника Навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу Сергія Драпія, надаючи необхідну інформацію персоналу Хмельницької АЕС працівники центру з свого боку поповнили свої знання, завдяки досвіду та професі­оналізму керівників вищої ланки підприємства.

По завершенню навчання, проведено тестування, за підсумками якого слухачі отримали відповідні сертифікати.

Питання національної безпеки та фізичного захисту стратегічно важливих об’єктів  сьогодні особливо актуальні. Згідно із «Положенням про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів» відповідне навчання у ВП ХАЕС пройдуть керівники всіх рівнів.

Підбиваючи підсумки навчання, заступник генерального директора з фізичного захисту і режиму ВП ХАЕС Анатолій Бойко констатував, що поглиблення знань з таких надзвичайно важливих для сьогодення питань, дозволить забезпечити належний рівень фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, підвищити персональну відповідальність керівників і спеціалістів при поводженні з ядерними матеріалами, зрештою - підвищити рівень безпеки ядерного об’єкта.

Фото Олександра Шустерука