Прометей електроенергетики

17 квітня 1975 року за підписом міністра енергетики та електрифікації СРСР П.С. Непорожнього прийнято­ Рішення №80 про місце розташування блоків майбутньої Хмельницької АЕС у селі Нетіши­н потужністю 4000 МВт. А у травні 1977 року на території проммайданчика майбутньої електростанції без гучних­ церемоній П.С. Непорожній забив у землю символічний кілок з написом «Здесь будет построена Хме­ль­ни­ц­кая АЭС». Він дав хід цьому будівництву, підписавши відпо­відний наказ. Серед­ присутніх були проектанти і керів­ники області та енергетики України, директор майбутньої станції О.Троценко. Відтак для Неті­ши­на Петро Степанович Непорожній є знаковою фігурою, про яку не зайве розповісти з нагоди 105 річниці від дня наро­дження.

На мальовничих берегах Малого Супою, який від­діляв хутір реєстрового козака Непорожнього (піз­ні­ше с. Тужилів), що в 5-ти кілометрах від міста Яготина Київської області у багатодітній селян­ській сім’ї Степана Непорожнього 13 липня 1910 року народився хлопчик, названий на честь апостола Петром (бо ж народився у свято), майбутній міністр енергетики та електрифікації СРСР, доктор технічних наук, член-кореспондент АН СРСР, професор, якому судилося виконати велику місію сучасного Прометея,- подарувати мільйонам людей тепло, світло та життєдайну енергію для сучасників та прийдешніх поколінь.

Батько Петра був ковалем, мати, Параска, вела домашнє господарство. Дитинство Петра було не з легких. З семи років він вже працював підпаском, а зимою вчився в Яготинській школі-семилітці. Навчання в школі  не було для нього тягарем. Одного разу циганка сказала матері, що він буде високопосадовцем, піс­ля цього у школі Петро отримав прізвисько «мі­ністр».

У 1924 році, після закінчення місцевої школи їде до Переяслава, де у місцевій профшколі вчиться токарному та слюсарному ремеслу, а згодом з успіхом оволодіває знаннями у Київському полі­технікумі. Продовживши нав­чання у Ленінградському ін­сти­туті водного господарства, 1933 року отримує диплом інженера-гідротехніка та за розподілом потрапляє в «Ленгідрохім».

Військову службу  Петро Степанович проходив на Балтійському флоті і після звіль­нення у запас працював у Ленінградському відділенні «Гідропроект», а згодом головним інженером «Чирчикгесбуд» в Узбекистані.

У роки війни Петро Непорожній обіймав відповідальні посади на енергетичних об’є­к­тах Радянського Союзу.

1947 року Петро Степанович захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук,  згодом у 1957-му в Київському інженерно-будівельному ін­ституті захищає докторську дисертацію на тему „Основи раціональної технології зведення великих бетонних і залізобетонних споруд”.

На початку 50-х років               П.Непорожній був призначений головним інженером на буді­вництві Каховської ГЕС          на Дніпрі. Саме тут почав розкри­ватися його високий професі­оналізм і талант ке­рів­ника. У 1956 році його при­значають головою Держбуду України, а згодом заступником Голови Ради Міністрів УРСР. У цей період Петро  Степанович зробив вагомий внесок у розвиток енергетики республіки, розгорнувши буді­вництво каскадів гідроелектростанцій на Дніпрі. Причому вперше в світовій практиці на Київській ГЕС було здійснено пуск капсульних гідрогенераторів та проведена реконструкція із збільшенням потужності Дніп­роГЕС.

1962 року  П.С.Непорожнього призначено Міністром енергетики і електрифікації СРСР. Під його керівництвом почався якісно новий етап в галузі – будівництво найбільших теплових електростанцій потужністю 3,6 – 6.0 ГВт, оснащених турбогенераторами потужністю 200-300 та 800 МВт. Серед них Ладижинська­, Слов’янська, Придніпров­сь­ка­­,­ Криворізька, Вуглегірська.  Крім перерахованих українських, були Конаковська, Кост­ро­м­­ська, Рефтинська, Ірик­лін­ська, Сургутська №1 та 2, Трипіл­ьська, Молдавська, Тбі­­ліська, Естонська, Таш­кент­­ська, Екибастузька ГРЕС тощо. У містах інтенсивно бу­дува­лися теплоцентралі, що дозволило закрити не один де­сяток, а то й сотень дріб­них котелень і електростан­цій, покращити екологію.

П.С. Непорожній був натхненником і організатором великої програми будівництва гідроелектростанцій у найрізноманітніших природних умо­­вах. Будівництво тих років в електроенергетиці викликає захоплення: будуються  Куйбишевська, Волгоградска, Нижнєкамська, Саратовська, Чебоксарська ГЕС, найбільші в світі сибірські гідростанції – Братська, Красноярська, Саяно-Шушенська, Усть-Ілім­сь­ка, у Середній Азії - Нурекська, Токтогульська…

Міненерго безпосередньо­відповідало за будівництво  промислових комплексів – Волжського і Камського автозаводів, Атоммашу, Братського і Усть-Ілімського лісопромислових комплексів, потужних підприємств хімічної промисловості у Саратові, Тольятті, Нижньєкамську, Оренбурзі, інших регіонах. Петро Степанович всебічно сприяв створенню Асуанського гідровузла у Єгипті, «Табако» у Сирії, «Хоабинь» у В’єт­намі…

Інтенсивно велося бу­дів­ництво електричних мереж. Створювалися лінії електропередач на високу і надвисоку напругу 220, 330, 500 і 750 кВ, що об’єд­нали енергосистему СРСР та країн РЕВ і дозволили здійснити паралельну роботу з європейськими енергосистемами.

При П.С.Непорожньому будуються Нововоронезька, Курська, Білоярська, Смо­лен­ська, Рівненська, За­по­рі­зька, Кольська, Вір­мен­ська атом­ні станції.

«Непорожній  був Бог еле­к­­­­­троенергетики, потрібної людям як повітря,  вода,  їжа…» - свого часу написала письмен­ниця Оксана Пахльовська.

Постановою Ради Мініст­рів України у 2000 році ім’я П.С.Непорожнього присвоєне Каховській ГЕС, а у 2002 році найбільшій в Росії Саяно-Шушенській гідроелектростанції.

  Підготував

Віктор Войковський