Професiйнi кадри на Хмельницькiй АЕС – безпека та надiйнiсть виробництва

Забезпеченням формування та підтримки знань і навичок безпечної, надійної та економічної експлуатації на Хмельницькій АЕС займається навчально-тренувальний центр, який здійснює професійну підготовку та підтвердження кваліфікації персоналу, відповідно до принципів культури безпеки.

Згідно із графiком комплексних перевiрок підроздiлiв на 2014 рiк та наказом по ВП ХАЕС нещодавно було проведено комплексну перевірку навчально-тренувального центру (НТЦ) Хмельницької АЕС.

Комплексна перевірка проводилась з метою аналізу і оцінки та відповідності роботи НТЦ ВП ХАЕС умовам ліцензій і дозволів.

Відповідно до вимог нормативних документів навчально-тренувальний центр має ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання України на підготовку персоналу для експлуатації ядерних установок, ліцензію Міністерства осві­ти і науки України на курсове професійно-технічне навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації, курсову підготовку, а також дозвіл Держпромгірнагляду на проведення навчання персоналу з питань охорони праці.

Для проведення комплексної перевірки навчально-тренувального центру створено комiсiю під головуванням виконуючого обов’язки заступника головного інженера з підготовки персоналу  НТЦ ВП ХАЕС Івана Абрамiва.

«Кожна перевірка спрямована на  контроль дотримання певною структурою галузевих  вимог, допомагає підрозділу побачити недоліки і сконцентрувати увагу на їх вирішенні», - зауважив голова комісії Іван Абрамів.

Сьогодні в НТЦ ХАЕС проводиться професійна підготовка і підтримка кваліфікації всіх категорій персоналу, здійснюється ліцензійна діяльність у даній галузі, ведеться розробка навчально-методичних матеріалів.

Перевірки системи підготовки персоналу Хмельницької АЕС, що проводилися різноманітними мі­сіями МАГАТЕ (OSART) і ВАО АЕС, підтвердили її відповідність міжнародним вимогам та стандартам.