Пiонери, яким уже 30

Я не про дитячу організацію радянської доби, а про конкретний підрозділ Хмельницької АЕС, який за датою свого утворення цілком претендує на місце піонерів, себто зачинателів виробничого процесу на нашому підприєм­стві. Адже витоки нинішньої служби інформаційних технологій беруть початок у 1985 році,  коли ще навіть перший енергоблок не був зданий в експлуатацію. Коротко нагадаємо хронологію подій.

 

Історію  не  перепишеш

Отож, 30 років тому  в цеху теплової автоматики й вимірювань ВП ХАЕС була створена ді­ль­ниця автоматизованих систем управ­ління. Через рік її розділено на дві лабораторії: АСУ ТП і АСУ АЕС у складі 7 осіб, яку очолив А.В.Стецюк. У ту пору персонал лабораторії працював на обладнанні подачі даних на магнітних стрічках і обчислювальному комплексі «Роботрон». Ін­фор­­мація зберігалася на 8-ми дюймових гнучких дисках.

Перша ЕОМ ЄС-1036, яка реалізовувала принцип паралельної роботи користувачів, з’явилася на ХАЕС у 1987 році. Після її введення в експлуатацію настав період переведення накопиченої інформації в базу даних. Завдяки активній роботі персоналу лабораторії створено перші бази даних                 на підприємстві – «Кадри» і           «Бухгалтерський облік». На ЄС-1036 відпрацювали 4 роки, після чого їй на підмогу отримали ЄС-1046.

У 1992-1993 роках лабораторію очолював В.О.Цой.

Саме на цю пору припадає завершення епохи «ЄС» ЕОМ. Перші ПЕОМ моделі               ЄС-1840 з’явилися на ХАЕС у 1993 році, тоді ж із Москви надійшло п’ять ПЕОМ серії ІВМ-286, з яких створено першу на під­приємстві мережу «Каскад» в управлінні капітального будівництва.

Наприкінці січня 1994 року згідно з наказом створено відділ автоматизованих систем управління, очолювати який доручено А.В.Стецюку. У складі відділу були лабораторія технічного забезпечення, якою в різні роки керували С.Є.Котлінський та А.М.Де­ми­дюк, і лабораторія програмно­го забезпечення. Нею опікувались спочатку О.В.Ска­лабан, а через два роки на цей пост заступив В.В.Асабін.

У 1995 році, коли стало очевидно, що машини класу «ЄС» доживають останні дні, було прийнято рішення про поступовий перехід з технології мейнфреймів на «клієнт-сервер». Перший комплекс завдань за цією техно­логією персонал лабо­раторії програмного забезпечення зреа­лізував вже  1996 року – кілька десятків робочих місць у відділі кадрів, відділі праці і заробітної плати, бухгалтерії підключили тоді до серверу баз даних Oraclе, який на той час тільки почав виходити на український ринок.

Тоді ж для забезпечення експлуатації впроваджуваних нових технологій із складу персоналу лабораторії технічного забезпечення була сформована лабораторія експлуатації під керівництвом Є.О.Ковальського.

Перспективи розвитку ін­формаційних технологій сти­му­лювали створення достойної мережевої інфраструк- тури. У 2000 році було розроблено Технічне завдання загально станційної мережі, яке й визначило розвиток мережевих технологій на наступні десятиліття. Тривала автоматизація бізнес-процесів, росла кількість споживачів ін­формації, а відтак і потреба станції в інформаційних технологіях. Було зрозуміло, що існуюча структура підрозділу вже не в силах повноцінно виконувати свої функції згідно з вимогами дня.

У 2004 році відбулася цільова реструктуризація від­ділу АСУ, на зміну йому при­йшов відділ інформаційних технологій. Суттєво зріс посадовий статус персоналу, з’я­ви­лася нова лабораторія системного забезпечення, про роботу якої (тепер відділ - авт.) ми розповідали у №15 нашої газети від 11 квітня поточного року. В результаті перепрофі­лювання багато спеціалістів стали працювати за тими напрямками, де їх знання і досвід дають найбільшу ефективність. Від­булися зміни керівни­цтва відділу, його началь­ником при­значено В.В.Аса­біна, заступником – А.М.Демидюк. Лабо­ра­то­рії програмного, системного та технічного забезпечення очолили від­по­відно І.О.Данилюк, В.В.Сухаревський і А.І.Шадрін. Внаслідок реструктуризації підрозділу вда­лося здійснити якісний стрибок у розвитку інформа­ційних технологій на станції.

У 2006 році бу­ла впрова­джена пере­дова в Україні мережна інфраструктура на базі обладнання Cisco, яка трьома десятками кілометрів об’єд­нала всі будів­лі й споруди станції, даючи можливість інформаційного обміну на швидкості 1 гігабайт за секун­ду­. Це стало доброю підмогою на шляху до тота­льної автоматизації бізнес-процесів.

Для забезпечення державних і галузевих вимог до захисту інформації у 2006 році створено лабораторію технічного захисту інформації під керівництвом В.В.Уткіна. Зростаюча роль інформаційних технологій породила необхідність підвищення статусу під­розділу, в результаті чого галузевим рі­шенням від 1 вересня 2007 року таку необхідність вирішено позитивно. Відділ переріс у службу, а лабораторії у відділи. Таких сьогодні чотири: системного, експлуата­ційного, технічного і програмного забезпечення ін­формаційними тех­нологіями, на чолі яких від­повідно В.В.Сухарев­ський, Є.О.Ковальський, А.І.Шадрін та І.О.Данилюк.

Колектив служби інформаційних технологій об’єднує в своїх рядах 66 спеціалістів високої кваліфікації, і обслуговують вони понад 600 одиниць різного роду оргтехніки – принтери, копіювальні апарати та понад 1200 персона­льних комп’ютерів, більшість з яких об’єднані в мережу. Непроста фінансова ситуація, яка склалася в країні і на нашому підприємстві, зокрема, не дозволяє оновити обладнання, яке вже віджило своє, відпрацювавши ресурс. Отож, за словами профспілкового лідера підрозділу Н.В.Новікової, всіма правдами і неправдами персонал СІТ нама­­гаєть­ся ремонтувати і під­тримувати в робочому стані наявну тех­ніку, даючи їй друге дихання і забезпечуючи якісну роботу всіх інформа­ційних систем на ХАЕС.

 

«Наш  відпочинок – спортивно-активний»

Протягом усіх років своєї діяльності колектив демонструє не тільки фаховість, а й неабияку згуртованість, ініціативність та активність, спростовуючи тим самим усталений постулат про нібито сухий характер комп’ютерників, котрі не відривають очей від моніторів і байдужі до того, що відбувається довкола.

Персонал служби активний у громадському житті, тут вміють  змістовно організовувати дозвілля, обравши собі за девіз «Наш відпочинок – спор­тивно-активний!». А коли в Україні забряжчала ворожа зброя і її захисники потребували допомоги у забезпеченні найнеобхіднішим для гідної оборони наших рубежів, у СІТ продемонстрували високу громадянську позицію, дружно долучившись до акції підтримки наших воїнів. Через волонтерську групу ХАЕС, до складу якої входить і Н.В.Новікова, колектив пос­тійно передає зібрані кошти на потреби армії, продовольство, постільну білизну для медичних закладів, де рятують українських військових.

Зважаючи на затяжний неспокій на сході країни, день свого тридцятиліття  служба інформаційних технологій від­значатиме без помпезності. Але програма відпочинку з цієї нагоди обіцяє бути цікавою.

Тож вдалого вам свята і нового поступу на професійному шляху.

Підготувала

 Ольга Сокол

Фото надані колективом СІТ