Реалізовані ідеї допомагають атомникам

Тридцять років тому на Хмельницькій АЕС організовано конструкторсько-технологічний відділ.

Працівників, які задіяні у виробництві електроенергії на ядерних установках, прийнято називати атомниками. Це слово об’єднує пред­ставників різних професій. В їх числі конструктори, технологи. Досвід засвідчує, що серед сотні кваліфікованих інженерів знайдуться одиниці, що можуть запропонувати власне бачення технологічної проблеми, шляхи її вирішення. Саме з  людей такого складу мислення підібрано колектив конструкторсько-тех­нологічного відділу Хмельницької АЕС. Він не надто чисельний - двадцять два фахівці, але без їх участі важко уявити ста­більну роботу обладнання ХАЕС, проведення ремонтних кампаній, ліквідацію технологічних огріхів на агрегатах та пристроях.

Підрозділ складається з двох груп - конструкторської та техно­логіч­ної, їх дія­льн­ість регламентована низ­кою функ­цій, серед яких пріоритетні - розробка проектної, конструктор­ської і   технологічної до­ку­ментації. Це необ­хідно здійс­ню­вати при­­­наймні при ви­конанні ремонтних ро­біт­, роз­робці кон­­структорської до­ку­ментації на вигото­влення нестандартного обладнання, пристроїв для механізації і авто­мати­зації по­тенційно небезпечних робіт. Конструктори, технологи беруть участь в аналізі причин виходу з ладу вузлів, дета­лей, елементів обладнання і трубопроводів, здійс­нюють авторський контроль за дотри­манням технічної дисципліни  при виконанні ремонтних робіт на основі тех­нологічної документації. Перелік основних завдань і обов’язків досить широкий.

Протягом трьох десятиліть працівникам конструкторсько-технологічного відділу довелось брати участь у вирішенні різних технічних проблем, що сприяло покращенню технологічних процесів. Його праці­вники, як реліквію, зберігають альбоми з документацією, в яких засвід­чені майже всі їх роботи. Спеціалісти підрозділу зай­мались розробкою  платформи  для  переве­зення імітаторів теплових збірок. Такі плат­форми проектує “Атоммаш”. Конструктори ХАЕС запропонували на базі стандартної платформи створити свою, що дало змогу вирішити проблему перевезення нестандар­тного обладнання. Ці платформи для власних потреб використовували і праці­вники Южно-Української та Рівненської АЕС.

За певний період експлуатації Хмельницької АЕС виникла потреба утилізації використаного масла. Для конструкторів було поставлене завдання розробити спеціальний пристрій, на що пішло декілька років. “Утилі­затор” про­йшов спеці­альні випробування, під час яких спалили більше п’яти тонн перероб­ле­но­го масла. Згодом ХАЕС одержала ліцензію на промислову експлуатацію. Робочим про­ектом зацікавилася колеги на ЮУ АЕС.

До оригінальних розробок конструк­торсь­ко-технологічного відділу належить кабіна для огляду та ремонту патрубкової зони реакто­ра. Вона важить майже 90 тонн і має спеці­альний захист та пристрої. Ця кабіна дає змогу персоналу працювати в умовах значної радіоактивності повну зміну. До багатьох відповідальних робіт причетні працівники конструкторскої групи Людмила  Кравченко, Тамара Кириченко, Галина Павлюк, Наталія Єфимова, Марія Гор­ба­това, Во­лоди­мир  Бицюк,  Віктор Тувшинтур, Віктор Ющенко, Се­ргій Краков’як, Олена Виш­невська, Наталія Павлова, Антоніна Басюк. Своєчасне оформлення технічної документації зав­жди виконує технік Олександра Цукрук.

Під час проведення ремонтів на енергоблоках Хмельницької АЕС технологічна група в оперативному порядку розробляє ремонтну документацію на усунення дефектів обладнання та трубопроводів, все виконується вчасно та якісно квалі­фікованими фахівцями. Гарними словами характеризується робота  провідних інженерів Валерія Швеця, Миколи Кузьмінчука, інженерів-технологів Ігоря Бершеди, Сергія Сімчука, Івана Демидюка, Лариси Пущик. Розроблена документація проходить контроль на відпо­від­ність нормативним документам. За цим від початку створення відділу слідкує почесний працівник ВП ХАЕС, інженер І категорії Надія Друк.

За період діяльності конструкторсько-технологічного відділу технологічною групою було розроблено понад три тисячі комплектів ремонтної документації. Важливими роботами в історії підрозділу були: технологічні інструкції на ремонт дефектних зварних з'єднань і наплавлення  патрубків клапанів насосів трубопровода; на зварювання елементів трубопроводів; на ремонт дефектних зварних з’єд­нань трубопроводів продування третього парогенератора. Спеціалісти групи також розробили посібник з ремонту електричних серпоприводів фірми «SIMENS». Всі  розробки здійснюються під керівництвом досвідченого спеціаліста, заступника начальника конструкторсько-технологічного відділу Володимира Вема. Він пройшов тридцятирічний шлях від техніка-технолога до заступника начальника відділу.

На рахунку колективу конструкторсько-технологічного відділу багато й інших значимих справ. Вони брали участь в роз­робці освіт­лення міського адмінбудинку та Палацу культури, у реконструкції території біля адмі­ністративно-побутового корпусу електростан­ції. Нещодавно стан­­ційні конструктори розробл­яли проектну документацію на забезпечення електроенергією і водою приміщень для військовослужбовців - охоронців повітряного простору навколо Хмельницької АЕС.

Років десять тому працівники електростанції зіткнулись із проблемою інтенсивного розмноження молюска дрейсени. Для зменшення біологічних перешкод у роботі устаткування електростанції, його працівникам довелося збіль­шити періодичність перевірки та чищення систем, в яких відбувається її накопичення. На території підвідного каналу було встановлено спеціальні пастки, а також проведено видалення дрейсени з берегової лінії. Для цього було використано металеву скребачку, яку виготовили працівники енергоремонтного підрозділу. У розробці  пристрою  взяли участь спе­ціалісти конструкторсько-технологічного відділу та гідротехнічного цеху.

Також унікальною розробкою конструкторсько-технологічного відділу є комплект документації по заміні колектора живильної води парогенератора.

Цьогоріч під час ремонтної кампанії на першому енергоблоці за проектом конструкторсько-технологічного відділу була проведена єдина на сьогодні в Україні заміна колектора живильної води парогенератора. Комплект документації включає проекти з технології демон­тажу та збирання, освітлення, вентиляції, виготовлення спеціальних пристосувань для транспортування і складання вузлів колектора.

Конструкторсько-технологічний відділ має свою історію. Тридцять років тому його очолив Віктор Цурик. Через певний час вирішувати основні завдання підрозділу було доручено Леонтію Подковенку.

Одинадцять років тому конструкторсько-технологічний відділ очолив Сергій Постніков.

Із плином часу у діяльності інженерів-конструкторів помітно змінилися методи роботи. Принаймні сьогодні тривале перебування за кульманом із олівцем у руках замі­нила ефективна електронна техніка: креслення допомагає робити спеціальна програма. Але у інтер’єрі виробничих кабінетів ті ж самі кульмани займають почесне місце. На них творилась історія атомної енергетики.

Сергію Постнікову неодноразово доводилось спостерігати як молоді люди Нетішина під час весілля охоче фотографуються біля стели «Хмельницька АЕС», яка перед пуском другого енергоблока була встановлена на під’їзді до електростанції. Для її виготовлення він також застосував свої конструкторські здібності.

Олександр Шустерук

На знімках: інженер-технолог                  Л.Пущик, заступник начальника КТВ В.Вем та інженер-конструктор Н.Друк; колектив КТВ; за кульманом інженер-конструктор А.Басюк; керівник підрозділу С.Постніков.

Фото автора