Результати роботи   визнано задовiльними

Конференції трудового колективу ВП «Хмельницька АЕС» та профспілкової організації  станції, проведені 26 лютого, були представлені 212 делега­тами з 255 обраних. Серед запрошених -  т.в.о. виконавчого директора з кадрів, праці та соціальних питань ДП «НАЕК «Енергоатом» В.К.Янішевський та голова ЦК Атомпрофспілки України  В.О.Матов.

Із звітом про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2014 рік відповідно до зобов’язань, передбачених Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом», виступив генеральний директор ХАЕС М.С.Панащенко.

Микола Сергійович представив розгорнуту панораму здобутків і певних прогалин у роботі колективу. Минулого року  вироблено 3 821 млн кВт/год електроенергії  блоком №1 та 7092 млн кВт/год електроенергії  блоком №2. Це менше, ніж у 2013 році і пов’язано з капітальним ремонтом на енергообладнанні першого енергоблока, диспетчерськими обмеженнями та дефектами обладнання. Скоригований план станція перевиконала.

Микола Сергійович доповів про підготовку ліцензованого персоналу. Всього передбачалось підготувати 126 чоловік, у наявності 116 спеці­а­лі­­стів, ще вісім – у резерві. Кількість порушень у роботі енергоблоків останніми роками зменшилась до мі­німуму і характеризується ну­льо­вим­ рівнем за шкалою INES. Це результат певних зусиль з виконання Комплексної програми мо­дерні­зації і підвищення безпеки енергоблоків України. У 2014 році на енерго­блоці №1 виконано понад 460 заходів у цьому напрямку, на енергоблоці №2 – 230 заходів. Генеральний директор назвав найбільш значимі заходи, серед яких модер­нізація системи електропостачання власних потреб РУСН-6/0,4 кВ ОРДЕС; модернізація силових гермопроходок через контаймент; приладове забезпечення під час і після аварій, встановлення засобів контролю перегріву теплоносія на виході з ТВЗ тощо.

Микола Сергійович зауважив, що на охорону праці щороку виділяється значна сума коштів, і це приносить плідні результати. Проте, побутовий травматизм не зменшується у тих пропорціях, які очікує роботодавець.

У 2014 році проведено атестацію 243 робочих місць при плані 200. Велика увага на підприємстві приділяється протипожежним заходам. У збіглому році проведено 4 засідання пожежно-технічної комісії, на яких розглянуто 26 питань. Всі намічені заходи реалізовані у повному об’ємі. Здійснено 17 перевірок протипожежного стану у підрозділах, виявлено 62 зауваження. Робота носила плановий характер і гарно позначається на протипожежному стані об’єкта.

У виступах інших промовців – начальника відділу соціального розвитку  С.О.Ільющенкова, голови комісії з трудових спорів В.Б.Рубаса, заступника генерального директора ХАЕС з кадрів і соціального розвитку В.А.Демидюка, началь­ни­ка відділу охорони праці С.І.Романка, голови ППО ХАЕС М.В.Гука порушувались інші напрямки ді­яльності колективу станції.

Делегати конференції  взяли до відома звіт про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2014 рік відповідно до договірних зобов’язань, передбачених  Колективним договором ДП «НАЕК «Енергоатом»; ухвалили  довідку про виконання Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» за 2014 рік по ВП ХАЕС; проголосували за ухвалу  виконання постанови конференції трудового колективу ВП ХАЕС від 27.03.2014,  зауваживши, що всі пункти постанови виконані за винятком пункту 6, яким доручалось адміністрації та профспілковому комітету ВП ХАЕС продовжити роботу з органами місцевого самоврядування щодо облаштування додаткових автобусних зупинок. Враховуючи зміни в керівному складі виконавчої влади та складне фінансове становище у 2014 році, запропоновано продовжити у 2015 році роботу щодо облаштування додаткових автобусних зупинок; підтримали пропозицію делегата С.І.Сторожука (РЦ), який запропонував виключити з пункту 7.7 проекту текстової частини КД слова  «а також членам громадських формувань з підтримки громадського порядку, які беруть участь в охороні  громадського порядку в містах-супутниках атомних електростанцій, і які є праці­вниками Компанії» та пропозицію  І.Ю.Кривоконя (ВКМ), який запропонував пункт 1.3.3 Додатку 19 «Положення про одноразову грошову виплату працівникам при звільненні з ДП «НАЕК «Енергоатом» та його профспілкових органів у зв’язку з виходом на пенсію» ПЛ-К.0.07.149-14 викласти в такій редакції: «1.3.3. За віком на пільгових умовах у зв’язку з роботою з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці за списком №1 та інших роботах із шкідливими та важкими умовами праці за списком №2». Схвалено «Комплексні заходи про досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2015 рік».

Делегати не погодились із пропозицією адмі­ністрації ДП «НАЕК «Енергоатом» з питання утримання об’єктів соціально-культурного призначення на основі самоокупності та підготовки програми передачі об’єктів у комунальну власність, зокрема СК «Енергетик».

На конференцію трудового колективу ДП «НАЕК «Енергоатом»  були обрані наступні  делегати: заступник генерального директора з кадрів і соціального розвитку Віктор Андрійович Демидюк; начальник  ВСР Сергій Олександрович Ільющенков; заступник начальника по РП ЦГЗ Людмила Сергіївна Гуц; інструктор НТЦ Степан Григорович Пенчук; лаборант ХЦ Наталя Михайлі­вна Коломійчук; провідний інженер-програміст СІТ Олена Володимирівна Хоменко; начальни­к бюро ТрЦ Сергій Павлович Поліщук; провідний інженер ЕЦ Артем Михайлович Шевляков; старший інспектор СВНіПБ Леонід Лео­нідович Волков; електрослюсар ЦТАВ Андрій Юрійов­ич Рибалко.

Поза квотою надано право представляти ХАЕС  генеральному директору Миколі Сергійовичу Панащенку, голові ППО ХАЕС Михайлу Володимировичу Гуку, заступнику начальника ЕРП Дмитру Валерійовичу Міщенку, начальникам зміни енергоблока Андрію Васи­льовичу Данилюку та Олександру Миколайовичу Хомичу. Ці ж делегати представлятимуть ХАЕС на профспілковій конференції ДП «НАЕК «Енергоатом».

Делегатів конференції  цікавили питання щодо перспективи добудови блоків, виділення земельних ділянок під будівництво, прийому на роботу, оплати праці, преміювання працівників, проходження медогля­дів, оплати за користування послугами СК тощо. На більшість з них ми дали роз’яснення у № 7 газети «Перспектива».

 

Захищали iнтереси працiвникiв

Профспілковий комітет Хмельницької АЕС звітував за період з 28 березня 2014 року по 25 лютого року поточного. Керманич комітету Михайло Володимирович Гук зазначив, що профспілкова організація ХАЕС нараховує 5854 члени профспілки, серед яких 5024 працівники ВП ХАЕС, 50 працівників СК і КДЮСШ ППО ХАЕС, п’ять штатних працівників профкому, 762 непрацюючих пенсіонери ХАЕС і 13 колишніх працівників АПК і ТГ. Профспілкову організацію очолює профком у складі 15 осіб, обраний у лютому 2012 року. В структурі ППО ХАЕС 34 профспілкові ланки першого рівня – цехкоми та 111 ланок другого рівня – профгрупи. За звітний період проведено 47 протокольно оформлених засідань профкому. На засіданнях розглянуто близько 700 питань, що безпосередньо стосуються життєдіяльності підприємства, інтересів кожного працівника.

Вирішення поточних питань в робочому порядку здійснювали постійно діючі в профспілковому комітеті 13 комісій при активній допомозі голів цехових комітетів та профспілкового активу.

Контрольну функцію постійно проводила ревізійна комісія очолювана Володимиром Борисовичем Рубасом.

Доповідач зауважив, що діяльність усіх комісій регламентована відповідними «Положеннями…» про комісії, що розроблені і затверджені профспілковим комітетом. Робота профкому і профспілкової організації проводилась згідно з планом роботи. Постійно велася робота з вдосконалення діяльності комісій профспілкового комітету.

Основними напрямками роботи профспілкового комітету за звітний період були: контроль за дотриманням на підприємстві законодавства України про працю; контроль виконання умов Колективного договору; підготовка і проведення культурно-масових, спортивних, оздоровчих і реабілітаційних заходів для персоналу ВП ХАЕС і членів їх сімей.

Опрацьована значна кількість розпорядчих документів по ВП ХАЕС, графіків роботи персоналу, перевірялися та надавалися зауваження до посадових інструкцій, надавалися пропозиції та погоджувалися спільні рішення щодо внесення змін і доповнень до Колективного договору.

- Для незалежної України минулий рік, напевно, був одним з найтяжчих років в історії. Чого, звичайно ж, не можна сказати про атомну енергетику, як галузь, що плідно, наполегливо і безпечно працювала на благо держави. А той факт, що працівники в минулому році були частково захищені від загальних проблем, звичайно ж можна занести в актив профспілкової організації ХАЕС і «Атомпрофспілки» в цілому, - резюмував М.Гук. Далі промовець констатував, що загальною проблемою для профкому було хронічне недофінансування протягом року. Але погашення фінансових боргів адміністрацією в кінці року зняло більшість питань. «Дивлячись з оптимізмом в  перспективи 2015 року щиро сподіваюся, що «затягування пасків» не перетвориться в «затягування фінансових зашморгів».

Отже, матеріальну допомогу з коштів профспілкового бюджету за звітний період отримали 547 чол. (в т.ч. 7 чол. – двічі) на суму 1 301 650 грн з них 78 пенсіонерів (130 500 грн).

У надзвичайно складних випадках захворювань працівників і членів їх сімей, коли суми на лікування складали десятки тисяч грн (онкологічні захворювання, складні оперативні втручання, імплантація донорських та штучних органів і т.д.) профком  постійно звертався за допомогою в профспілковий комітет Компанії і жодного разу не отримав відмови. Промовець висловив за це  велику подяку О.В. Личу (12 заяв на загальну суму 304000 грн).

Не дивлячись на складну фінансову ситуацію,  втрату Криму з його оздоровницями, профком ХАЕС впорався з питанням дитячого літнього оздо­ровлення. Спільно з профспілковим комітетом ДП НАЕК за звітний період в дитячих оздоровчих таборах відпочили 252 дитини. Крім того, в пансіонатах, санаторіях і будинках відпочинку разом з батьками оздоровлена 221 дитина членів профспілки.

Михайло Гук зазначив, що у дитячі оздоровчі заклади «Юність», «Сузір’я Таврії», «Сонячна долина»  (окрім «Агатівки») путівки надавалися без обмежень. З урахуванням подій на південному Сході у батьків не було великого бажання відпускати від себе дітей.

«Ми врахували певні помилки, особливо в організації оздоровлення дітей за кордоном. Шкода ли­ше, що виправити ми їх зможемо тільки після стабілізації націона­ль­ної валюти, бо сьогодні з нашою гривнею за кордоном робити  нічого», - констатував промовець.

За звітний період спільно з профспілковим комітетом ДП «НАЕК «Енергоатом» в санаторіях і пансіонатах оздоровлено 1148 працівників ВП ХАЕС (з чоловіками/дружинами).

Вкотре голова профкому ХАЕС пожалівся, що  незбагненним для нього є принцип розподілу коштів на фінансування даного напрямку роботи при формуванні кошторису на соціальний розвиток Компанії. «Спочатку  6,3 млн грн, потім «ста­більні» протягом 5-ти років 4047000 грн, потім планові 2185000 грн, а фактичні 1220000 грн у 2013 році. Ну і вже зовсім як знущання планові 1501000 грн у 2014 році та  на 2015 рік. Як на цю суму організувати оздоровлення персоналу з урахуванням вартості путівок і кількості працівників, що потребують цих путівок? З урахуванням кількості членів нашої профспілкової організації це 256 грн на 1 особу».

З піднесенням голова профкому розповідав про спортивно-оздоровчу роботу на ХАЕС, констатуючи, що спортивні досягнення є візиткою ВП ХАЕС і гордістю ДП «НАЕК «Енергоатом».

- За 16-річну історію існування ДП НАЕК 11-м спортсменам присвоєно найвище спортивне звання «Заслужений майстер спорту України». Звертаю вашу увагу на те, що 10 з них - нетішинці. Та традиційною проблемою розвитку даного нап­рямку роботи є недостатній рівень фінансування, а тепер з’явився й ворог - платні послуги за відвідування спортивних об’єктів. Залишаюся переконаним противником платних послуг. Думаю і мої опоненти найближчим часом зрозуміють, що не платні послуги на об’єктах культурно-спортивного­ призначення стануть рушійною силою подальшо­го прогресу і розвитку ДП «НАЕК «Енерго­атом». Ми маємо докласти максимум зусиль, щоб в умовах тотального недофінансування НАЕК, грабіжницької політики по формуванню тарифів для атомної енергетики, не загубилася головна складова - людина, - наполягав Михайло Володимирович. Він  подякував небайдужим до суспільної роботи членам трудового колективу, що протягом звітного періоду допомагали профспілковому ко­мітету, вказували на помилки, надавали конструк­тивні пропозиції з вирішення різноманітних пи­тань, а також висловив слова вдячності  штатним працівникам профкому, головам і членам цехових комітетів за плідну роботу у звітному періоді.

- За напрямками своєї роботи вони  готували різноманітні гучні заходи, і проводили не дуже помітну, але потрібну профспілкову роботу. Але сьогодні абсолютно особливих слів подяки заслуговує увесь багатотисячний колектив атомників за той напрямок роботи, що особливо яскраво проявився в минулому році – гуманітарній, благодійницькій і волонтерській діяльності. Як струмки, які зливаються в бурхливу могутню ріку, заходить допомога для досягнення єдиної спільної мети - захисту рідної землі. Це заслуговує найвищих слів подяки. Такий народ не можна здолати...

Крім цього Михайло Гук доповідав з питання розгляду і схвалення кошторису планових витрат коштів профспілкової організації ХАЕС за 2014 та на 2015 рік. Звіт ревізійної комісії представив В.Б.Рубас.

Конференція визнала роботу профспілкового­ комітету за звітний період «задовільною», схвали­ла звіт виконання кошторису профспілкової органі­зації ХАЕС на 2014 рік  та кошторис планових витрат на 2015 рік.

Голова «Атомпрофспілки»  В.О.Матов у промові перед делегатами попросив підтримки у таких напрямках, як висловлення недовіри міністру палива та енергетики України через некомпетентність останнього, розповів про зусилля «Атомпрофспілки» щодо залишення  без змін загальнодержавного статусу спеціалізованих медико-санітарних частин (СМСЧ), і супротив проти передачі зазначених закладів з державної форми власності у комунальну з фінансуванням з місцевих бюджетів.

 «Завдяки зверненням «Атомпрофспілки» та тісній зв’язці, спільній взаємодії з профільними комітетами атомників (парламентські комітети з питань екологічної політики та з питань паливно-енергетичного комплексу), які «проштовхували» за нашою ініціативою вирішення питання, - зазначає Валерій Матов,  - Комітетом охорони здоров’я розглянуто питання фінансування СМСЧ, і є надія на те, що буде збережене фінансування з центрального бюджету спеціалізованих медзакладів міст-супутників».

Атомники налаштовані рішуче захищати свої права, - запевнив В.О.Матов і побажав плідної роботи профспілковій організації ДП «НАЕК «Енергоатом» на конференції у Києві.

Віктор Гусаров

Фото автора