Реформування пенсійної системи

Законодавством України передбачено  трирівневу пенсійну систему.

Перший рівень - це солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, в якій усі кошти, що перераховуються підприємствами та застрахованими особами до Пенсійного фонду України, одразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам.

Другий рівень - накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Частина обов’язкових пенсійних відрахувань буде спрямована на персональні рахунки громадян. Ці кошти будуть інвестуватися, а інвестиційний дохід збільшуватиме розмір майбутніх пенсійних виплат.

Третій рівень - система недержавного пенсійного забезпечення. В цій системі можуть брати участь добровільно як фізичні особи, так і юридичні особи - роботодавці.

В Україні сьогодні діє  солідарна  система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Незважаючи на періодичні підвищення пенсій, рівень пенсійного забезпечення не відповідає реальним потребам і витратам людей похилого віку. Діючою пенсійною системою незадоволені як платники пенсійних внесків, так і переважна більшість пенсіонерів.

Проблема соціальної несправедливості пенсійної системи  проявляється у користуванні різноманітними пільгами значною частиною пенсіонерів, відсутності єдиних принципів розрахунку пенсій для різних категорій пенсіонерів, диспропорції у розмірах пенсій, призначених у різні роки. З метою виправлення існуючої ситуації, Кабінет Міністрів України 30 квітня 2015 року подав на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсі­йного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій» (реєстр № 2767).

Метою законопроекту є створення справедливої системи пенсійного забезпечення шляхом переходу на єдиний принцип нарахування пенсій. Передбачається призначення всіх видів пенсій за нормами єдиного закону, а також скасування спеціальних пенсій, крім спеціальних пенсій для військовослужбовців.

Джерелом фінансування пенсійних виплат із накопичувальної професійної пенсійної програми для вказаних категорій осіб стануть підвищені розміри страхового внеску, які сплачуватимуться:

- роботодавцем на користь працівників, зайнятих на:

роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, у розмірі 15 відсотків (вихід на пенсію на 10 років раніше);

на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, у розмірі 7 відсотка (вихід на пенсію на 5 років раніше);

на роботах та посадах, що дають право на призначення пенсії за вислугу років, у розмірі від 4,2 відсотка до 6 відсотків (вихід на пенсію незалежно від віку за наявності 30 років вислуги);

- працівником - державними службовцями та прирівняними до них особами, а також прокурорами, суддями та науковими і науково-технічними працівниками у розмірі 2,5 відсотків від зарплати.

Підвищений розмір внеску спрямовуватиметься до Накопичувального пенсійного фонду з метою інвестування залучених коштів у економіку держави.

Запровадження професійної пенсійної системи дозволить формувати заощадження, якими особа зможе скористатися до досягнення загального пенсі­йного віку у разі:

- наявності необхідної тривалості спеціального та страхового стажу роботи і досягнення певного віку;

- наявності необхідної вислуги років. Також особа зможе скористатися власними накопиченнями після досягнення пенсійного віку, незалежно від умов виплати пенсії із солідарної системи.

Законопроектом передбачено, що з 1 січня 2017 року запроваджується другий рівень системи пенсійного забезпечення. Накопичувальний рівень пенсійної системи буде існувати паралельно із солідарною, нині діючою пенсійною системою.

Учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування будуть особи, яким на вказану дату виповниться не більше 35 років. Водночас надається право застрахованим особам, яким станом на 1 січня 2017 року виповниться не більше 55 років, добровільно прийняти рішення до 1 січня 2018 року  щодо добровільної участі у накопичувальній системі пенсійного страхування.

Розмір внеску у перший рік становитиме 2 відсотка та щороку збільшуватиметься на один відсоток, до досягнення 7 відсотків.

По мірі збільшення розміру внеску для застрахованої особи, починаючи з 2018 року, відповідно зменшуватиметься розмір єдиного внеску для роботодавця, тобто відбудеться частковий перерозподіл сплати розміру єдиного внеску від роботодавця до працівника (по 1 відсотку щорічно), і вже у 2022 році ставка єдиного внеску для роботодавця буде зменшена на 5 відсотків.

Законопроектом пропонується звільнити солідарну систему від невластивих для неї виплат шляхом перекладання на Державний бюджет України фінансування (доплат до мінімального розміру пенсій, які будуть призначатися після 1 січня 2015 року, фінансування дострокових та спеціальних пенсій, компенсація втрат ЄСВ за працюючих інвалідів та підприємств УТОГ, УТОС, витрат грошової допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій).

Запровадження цієї системи повинно встановити необхідну залежність розміру майбутньої пенсії від розміру сплачених за трудовий (страховий) стаж внесків, а отже, стимулювати працівників і роботодавців легалізувати доходи та сплачувати внески в повному обсязі.

Основою накопичувальної системи є індивідуальні пенсійні рахунки, на яких протягом трудової діяльності будуть обліковуватися пенсійні внески громадян. Індивідуальний пенсійний рахунок - це щось на зразок банківського рахунка. Особа робить грошові внески на цей спе­ці­альний рахунок протягом трудової діяльності. Далі здійснюється інвестування цих коштів до досягнення особою пенсійного віку. Кошти, що мають накопичитися на персональному рахунку, є власністю учасників накопичувальної системи, у разі смерті пенсіонера пенсійні кошти успадковуються його спадкоємцями. Після досягнення пенсі­йного віку особа може використовувати заощаджені кошти разом із нарахованими відсотками для підтримки себе у старості.

Наталя Новак, начальник управління  пенсійного фонду України

в м. Нетішин