Рiк минув. Добридень, рiк прийдешнiй

На завершення року, що минув, енергетики Хмельницької АЕС підбивають підсумки, аналі­зуючи основні події та досягнення. 2014 був складним як для працівників Хмельницької АЕС, так і для держави в цілому.

Серед знаменних подій року - десятирічний ювілей другого енергоблока ХАЕС, введення в експлуатацію якого є найбільшим досягненням в ядерній галузі за роки незалежності України. Аналізуючи пройдений шлях експлуатації, генеральний директор ВП ХАЕС Микола Панащенко зазначив, що перші 10 років роботи другого енергоблока можна охарактеризувати за трьома категоріями: безпека, стабільність, ефектив­ність. За роки експлуатації після пуску другого енергоблока, реалізовано 80 заходів з підвищення безпеки за програмою ХАЕС/2 з урахуванням 67 заходів, реалізованих до енергопуску. За результатами додаткового аналізу безпеки та з урахуванням уроків аварії на АЕС Фукусіма була розроблена і доповнена постфукусімськими заходами Комплексна (зведена) програма підвищення безпеки на період до 2017 року. За підсумками роботи 2014 коефіцієнт використання встановленої потужності на 2-му енерго­блоці ХАЕС склав 81%, посівши другу рейтингову позицію серед п’ятнадцяти енергоблоків АЕС України.

Протягом року на Хмельницькій АЕС прой­шли ряд місій технічної підтримки ВАО АЕС. Міжнародні експерти здійснювали перевірку і ділилися досвідом з питань культури безпеки ремонтного персоналу, організації та управління ядерними знаннями на АЕС. Командою експертів відзначений професіоналізм персоналу Хмельницької атомної станції та прагнення до вдосконалення виробничих процесів для забезпечення надійної роботи енергоблоків.

У 2014 році на Хмельницькій АЕС відбулася низка важливих візитів і нарад, головним серед яких був робочий візит президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського з подальших перспектив спорудження 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Атомники починають важливий етап будівництва нових потужностей, які дозволять державі з упевнені­стю крокувати до кращого майбутнього. До да­ного проекту планується залучити чеську ком­панію Skoda, яка виготовлятиме реакторні установки для енергоблоків. Компанія Skoda готова працювати на умовах товарного кредитування, що в умовах економічної кризи є дуже важливим для України.

Під час візиту польської делегації - представників фірми «Kulczyk Investments» на Хмельницьку АЕС обговорювалися питання можливості транспортування електроенергії з ХАЕС до Польщі, добудови енергоблоків, інвестицій у розвиток ХАЕС та енергетичну галузь України.

У 2014 році на ХАЕС впроваджений міжнародний проект з удосконалення підготовки експлуатаційного персоналу. Застосування програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи реєстрації тренажерних занять (АСРТЗ) на повномасштабному тренажері блочного щита управління дозволить створювати комп’ютерні навчальні системи з використанням технологій віртуальних просторів.

Протягом 2014 Хмельницька АЕС успішно пройшла внутрішній аудит системи екологічного управління на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001: 2008 (міжнародний стандарт, який визначає вимоги до системи менеджменту якості), ISO 14001: 2004 (міжнародний стандарт, який визначає вимоги до системи екологічного менеджменту) .

За результатами першої національної інтеркалібровки (сертифікація відповідності) лабораторія індивідуального дозиметричного контролю цеху радіаційної безпеки Хмельницької АЕС з максимальною точністю здійснила вимірювання дозових навантажень, показавши один з кращих результатів, і отримала відповідний сертифікат міжнародного стандарту ISO 14146.

Серед головних завдань енергетиків Хмельницької АЕС - забезпечення безпечної, стабільної роботи енергоблоків. Актуальне у 2015 році також здійснення заходів з продовження термі­ну експлуатації першого енергоблока та подальші кроки у будівництві Х/3 і Х/4. Запорукою успішного виконання завдань року прийдешньо­го стане висока професійна підготовка персоналу, злагоджена робота всіх служб і підрозділів ВП ХАЕС, усвідомлення відповідальності за енергетичну безпеку держави.

Поділля-центр