Своєчасне постачання

На першому енергоблоці Хме­ль­ницької АЕС триває ремонтна кампанія, всі роботи здійснюються згідно із затвердженими гра­фі­ками. У цьому процесі важко недооцінити праці­вників дільниці під­готовки комплектації виробництва енергоремонтного підрозділу, якою опікується Петро Алексюк. Тут колектив порівняно нечисельний, за штатним розкладом нараховує 27 чоловік. У структурі підрозділу  три групи, їх праці­вники займаються­ обліком і збереженням товароматеріальних цін­ностей, комплектаці­єю та забезпеченням виробництва­.

Будь-яка продукція, що постачається для ремонтних потреб ХАЕС, на всіх етапах перебуває під контролем спеці­алістів дільниці. Вони безпосередньо спів­пра­цюють з різними службами та цехами, працівники яких беруть активну участь у ремонтній кампанії. Дільниця підготовки комплектації виробництва - єдиний під­розділ на нашій електростанції, де є в наявності автона­вантажувачі. У постій­ній експлуат­ації перебувають чотири. В основн­ому вони застосовуються для доставки на ревізію демонтованого обладнання, постачають в цехи запасні деталі. Усі транспортні засоби пройшли тех­нічний огляд.

За словами Петра Алек­сюка, у ході ремонтної кампанії нала­годжена тісна співпраця з транспортним цехом, керівництво якого відповідно із заявками надає автомобільний транспорт. Доставка необхідного обладнання, запасних деталей здійснюється постійно. Особливістю нинішнього планово-попереджувального ремонту­ є високий ступінь забезп­ечення товарно-мате­ріальними цін­ностями. Обладнання, запасні деталі­, які оперативно постачаються на електро­станцію, без зволікань проходять вхідний контроль. Інженери дільниці комплектації виробництва плідно співпрацюють із колега­ми управління виробничо-технічної комплектації.

Характеризуючи роботу працівників дільниці у ремонтній кампанії на першому енергоблоці, Петро Алексюк сказав, що всі працівники старанно виконують покладені на них виробничі функ­ції. Авторитетом у колективі користується провідний інженер Наталія Гаврилович (на знімку), інженери Віктор Камчатний, Олександр Парфенюк.

Наш кор.

Фото  Олександра  Шустерука