«Сила нашої служби в єдності відділів»

Їх у службі інформаційних технологій чотири, та ще одна лабораторія. Усі тісно взаємопов’язані між собою, і не в змозі нормально працювати один без одного. З цього розпочав свій діалог з журналістами начальник відділу системного забезпечення інформаційних технологій СІТ Віталій Сухаревський. У підрозділі, який очолює він, три групи: системного забезпечення, мережевого забезпечення та адмі­ністрування систем управління базами даних.

Комп’ютер  давно став невід’є­мним атрибутом навіть у побуті, не кажучи вже про виробництво. На Хмельницькій АЕС в обслуговуванні персоналу СІТ понад 1200 комп’ютерів підключених до комп’ютерної мережі ХАЕС з можливістю користуватися такими сервісами як електронна пошта, база даних, Інтернет. Аби все це господарство вкупі з кілька сотенним парком принтерів і копіювальних апаратів працювало продуктивно і без збоїв, дбає персонал служби інформаційних технологій.

- У відділу, який очолюю я, - розповідає Віталій Сухаревський, - завдань багато, та виділити варто три основних: підтримка серверів; мережевих процесів; баз даних. Для багатьох користувачів інформаційною системою Хмельницької АЕС наша робота майже непомітна, хоча обсяг виконуваних нами робіт значний.

Група мережевого забезпечення, наприклад, займається проблемами комп’ютерної мережі ХАЕС. Технічне завдання на інформаційну комп’ютерну мережу, за словами провідного системного програміста групи Сергія Яшана, було розроблено ще в 2002 році. Відтоді було введено в експлуатацію оптичні кабельні лінії, які забезпечують з’єднання усіх споруд і будівель станції. Силами служби до мережі під`єднані такі об’єкти поза межами промислового майданчика як будівля транспортного цеху, КССК (ремонтно-будівельне управління ЕРП), залізничного транспорту, підрозділ ВЛПХ по вул. Висоцького.

- У 2007 році, - інформує Сергій Яшан,- було введено в експлуатацію архів ВТС,  силами служби виконувалися роботи з підключення і будівництва комп’ютерної мережі в будівлі і магістральних кабельних ліній. Також був запущений інформаційно-технічний корпус, де ми провели аналогічні роботи.

Комп’ютерні мережі забезпечують необхідну інфраструктуру для передачі даних і тому надзвичайно важливо мати сучасну комп’ютерну мережу, оскільки технології зараз надто швидко змінюються. І основне завдання полягає в тому, щоб забезпечувати відповідний рівень розвитку технічних засобів, підтримувати їх у належному робочому стані. Адже від працездатності комп’ютерної мережі залежить в принципі робота всіх інформаційних систем на ХАЕС. Зараз дуже важливою є побудова корпоративних мереж, оскільки інформаційні системи вже вийшли за межі станції і є потреба в будівництві каналів зв’язку між ХАЕС і «Енергоатомом», ХАЕС та іншими атомними станціями і використанні таких інформаці­йних ресурсів.

- Інформаційна система нашої станції, - включається в розмову провідний програміст групи адміні­стрування систем управління базами даних Денис Дудко, - по суті створена руками персоналу СІТ. Її вагомою частиною є система управління ресурсами підприємства, зокрема такими напрямками, як управління основним виробництвом; матеріально-фінансовими ресурсами; персоналом; документообігом. Обслуговуванням і підтримкою баз даних якраз і займається наша група. Протягом більш як десятка літ кількість користувачів запроваджуваних прикладних підсистем (їх введено в експлуатацію 120, у майбутньому планується ввести ще 20) постійно зростає. Для порівняння. У 2004 році кількість користувачів станційною базою даних рівнялася цифрі 120, а на початок 2015 року вона вже перевищила 1500.

За всі роки діяльності служба інформаційних технологій пройшла великий шлях автоматизації – від окремих робочих місць і завдань рівня підрозділів до завдань рівня всієї станції і компанії в цілому. Колектив один із найстарших на підприємстві, у липні він зустрічатиме своє 30-річчя. Отож, більше про його історію, становлення і розвиток, людей, котрі стояли біля витоків служби, розповімо згодом.

Ольга Сокол

Фото  з архіву редакції