СКЛАДОВІ НАДІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Як уже повідомляла наша газета, на збіглому тижні на Хмельницькій АЕС проходила 11-а Укра­їнська конференція з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу, в якій активними учасниками стали представники всіх українських атомних електростанцій ДП «НАЕК «Енергоатом», Міністерства енергетики і вугільної промисловості, профільних інститутів НАН України, Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, ДІЯРУ, ряду навчальних центрів та деяких інших служб. У роботі українській конференції також брали участь  представники шведського Агент­ства з радіаційної безпеки та Інституту трансуранових елементів, Об`є­днаного дослідницького центру Єврокомісії, міністерства енергетики Республіки Білорусь.

Під час проведення конференції відбулися пленарні засідання, на яких учасники обмінювались досвідом розвитку фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів тощо. На розгляд загалу були представлені доповіді представників Хмельницької АЕС на такі теми, як «Досвід ВП ХАЕС з міжстанційних перевезень свіжого ядерного палива у 2012 році», «Практичний досвід організації взаємодії підрозділу фізичного захисту ВП ХАЕС з підрозділом з охорони в/ч 3043 при забезпеченні фізичного захисту Хмельницької АЕС», «Досвід роботи щодо формування та впровадження культури захищеності на Хмельни­ць­кій АЕС».

Учасниками конференції мали можливість познайо­митись із досвідом проведення оцінки вразливості ядерних установок України, накопиченим спеці­алістами Запорізької АЕС.

Цікавими були виступи представників Міненерговугілля, Чорнобильської АЕС, ПрАТ «Завод ЯП», Рівненської АЕС, Харківського фізико-технічного інституту, навчального центру Державної прикордонної служби України. Гості з Республіки Білорусь оприлюднили інформацію про модернізацію фізичного захисту об’єктів Об’єднаного інституту енергетичних і ядерних досліджень.

Під час конференції випала  нагода поспілкуватись із головою оргкомітету 11-ої конференції з фізичного захисту, обліку і контролю ядерних матеріалів, директором Департаменту про­мислової безпеки, охорони праці, ци­ві­льного та фізичного захисту, трудово­ї та соціальної політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Олександром Онищенком.

-У ході роботи конференції ми обговорювали актуальні питання, без яких сьогодні не може повно­цінно існувати ядерна енергетика, - розповів Олександр Миколайович, -  акценти зроблено на безпеці ядерних об’єктів, їх надійному фізичному захисті. Існує таке поняття, як культура захищеності. Воно включає в себе низку питань з гарантії нерозповсюдження ядерної зброї. Теми, які обговорювалися під час конференції, викликали великий інтерес в її учасників. Хочу відмітити­, що місцем проведення 11 конференції Хмельницька АЕС було вибрана не випадково. Тут накоплений­ великий досвід з реалізації низки заходів з покращення фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. У своїй доповіді генеральний директор ВП ХАЕС Микола Панащенко чітко окреслив основ­ні напрямки діяльності, за рахунок яких вдається успішно втілювати заходи з підвищення безпеки об`єкта, охорони праці персоналу.

Робота конференції тривала три дні. На завершальному етапі було оприлюднене рішення, в якому, зокрема, зазначено, що останнім часом міжнародне співтовариство велику увагу звертає на питання боротьби з ядерним тероризмом та посилення заходів з фізичного захисту ядерних матеріалів і ядерних установок. Саме в цьому напрямку налагоджена активна співпраця нашої держави з міжнародними організаціями, МАГАТЕ щодо підтримки процесу зміцненню режиму фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, обліку та контролю радіоактивних матеріалів, тощо. Учасники конференції також відзначили, що питання, які розглядались у робочому порядку, повністю узгоджені з тематикою Міжнародної конференції з фізичної, ядерної безпеки, що відбулася під егідою МАГАТЕ на початку липня в Австрії.

Організатори 11-ої конференції звернули увагу на високий рівень підготовлених доповідей. Було відмічено найактуальніші та пізнавальні. Високої оцінки заслужив виступ інженера з фізичного захисту служби фізичного захисту Хмельницької АЕС Павла Цикальчука на тему: «Досвід роботи з формування та втілення культури захищеності на Хмельницькій АЕС». Було також відзначено доповідь Владислава Соловйова «Підхід до обліку і контролю ядерних матеріалів на Чорнобильській АЕС», представника навчального центру Державної прикордонної служби України Миколи Кузнєцова – «Підготовка персоналу з питань виявлення радіоактивних (ядерних) матеріалів на державному кордоні України».

У ході підбиття підсумків 11-ої конференції її учасниками було проведено розгляд організаційних питань, які планується обговорити на наступному представницькому форумі з питань фізичного захисту,  обліку та контролю за ядерними матеріалами.

Олександр Шустерук