Тренування, як засiб збiльшення довiри до АЕС

Протиаварійні тренування – невід’ємна частина експлуатації такого складного об’єкта, як Хмельницька АЕС. У навчально-тренувальному центрі станції реакторники, турбіністи та спеці­алісти інших служб постійно  удосконалюють навички дій у змодельованих нештатних ситуаці­ях на повномасштабному тренажері, аби у реальних ситуаціях не припускатись помилок. І результати роботи засвідчують зменшення зупинок основного обладнання в результаті некоректних дій персоналу. Це так би мовити локальні навчання, які стосуються обмеженого кола спе­ці­алістів станції.

Масштабнішими за­грозами на кшталт мо­жливи­х землетрусів, пове­ней, інших непередбачуваних природних катаклізм­ів, проявів те­рори­зму опікується кері­вництво станції. У таких випадках задіюється велика кількість персоналу, службовці не лише станційних служб, а й місцевого та регіонального значення, представники владних структур, медичні працівники, спецпідпрозділи тощо. Головне завдання для керівництва станції – мінімізувати загрози і наслідки стихій, якомога оперативніше привести ситуацію у штатний режим, відпрацювати взаємодію із усіма задіяними службами.

Генеральний директор Хмельницької АЕС М.С. Панащенко вимагає від підлеглих чітких знань про кожен маневр і дію, сам ретельно готується до кожного такого тренування. Це принцип і обов’язок, нехтування яким може мати негативні наслідки.

Нещодавно Микола Сергійович в складі делегації ДП НАЕК «Енергоатом» взяв участь у 12-му засіданні Генеральної асамблеї Всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій (ВАО АЕС), яке цього року проходило у Москві за участі керівників вищої ланки та відповідальних осіб атомної галузі з усього світу. Головними аспектами розгляду стали питання  глобальної безпечної експлуатації АЕС, уроків Фокусіми, виконання технічних заходів, підготовки та  знань персоналу, передачі досвіду, відповідальності керівників. Як вища цінність і найвище завдання для всіх атомників визначено довіру світової спільноти (тим більше у місцях розташування АЕС) до безпеки атомної енергетики. Гаслами та завіряннями цієї мети досягти неможливо. Потрібна щоденна і відповідальна робота, відкритість і послідовність.

- 2011 року на Хмельницькій АЕС була проведена партнерська перевірка, в якій брали участь фахівці з Паризького, Токійського й Атлантського центрів ВАО АЕС.

У квітні 2013 року ми провели повторну партнерську перевірку, завдання якої - контроль того, як було враховано зауваження й побажання, зроблені за результатами перевірки, що проводилася спочатку.  Нашій станції було доволі просто пройти повторну перевірку, бо за результатами першої були розроблені 84 заходи, спрямовані на підвищення безпеки. Експерти, які нас перевіряли­, позитивно оцінили виконання станцією рекомендацій ВАО АЕС», - підкреслює гендиректор ХАЕС.

Загалом не зайве нагадати, що за підсумками роботи у 2012 році Хмельницька АЕС визнана кращою серед АЕС України.

Без заангажованості реагують засоби масової­ інформації, пересічні громадяни на планові та по­запланові зупинки енергоблоків, на тренуваль­­ні­ заходи станційників із залученням співробіт­ників органів внутрішніх справ, пожежних, службов­ців МНС тощо. І недавнє протиаварійне тренування не стало приводом для розбурхування при­страстей. Про його перебіг ми і бесі­дуємо з генеральним директором ХАЕС М. С.Панащенком.

- Миколо Сергійовичу, легенда цього тренування близька і зрозуміла, адже метеорологічні умови останнім часом таки дають привід хвилюватись.

За тактичним задумом внаслідок збільшення швидкості вітру з’явились грозові фронти. Утворилась воронка смерчу, яка пройшла поблизу Хмельницької АЕС. Внаслідок цього пошкоджена технологічна естакада з коробами кабельних трас двох чарунок загальностанційної резервної дизельної електростанції, повалені опори високовольтних ліній.

В рамках сценарію тренування  позаштатна­ ситуація призвела до загорання мастила блочного трансформатора, спрацював аварій­ний захист реакторної установки та відключився турбогенератор блока №1 атомної електростанції. Це і стало причиною дій адміні­страції ХАЕС щодо ліквідації наслідків негоди.

- Так,  у зв’язку з виниклими в рамках сценарію тренування  обставинами мною, як керівником аварійними роботами на майданчику станції, було прийнято рішення про введення в дію «Аварійного плану ВП «Хмельницька АЕС» і відповідно оголошено збір штабу КАРМ (керівництва аварійними роботами на майданчику), аварійного персоналу, що входить до складу аварійних груп і бригад. Активізовано внутрішній кризовий центр і протирадіаційне сховище №1, а надалі, у зв’язку з відмовою системи передачі даних і параметрів роботи енергоблоків, активізований зовнішній кризовий центр. Здійснено переїзд членів штабу КАРМ і необхідного для забезпечення роботи у зовнішньому кризовому центрі аварійного персоналу.

Управління роботою аварійних груп і бригад з виконання невідкладних аварійно - відновлювальних робіт проводилося із внутрішнього кризового центру. Для проведення робіт з локалізації та ліквідації наслідків радіаційної аварії було безпосередньо залучено 14 аварійних груп і бригад. Загальне число аварійного персоналу, що виконувало практичні дії в рамках сценарію тренування, склало 230 осіб.

- Відтак механізм рятувальних робіт на станції став відпрацьовувати поставлені перед ним завдання. Які саме?

- В ході проведення спільного загальностан­ційного протиаварійного тренування з персоналом ВП ХАЕС відпрацьовані практичні дії з орга­нізації та проведення евакуації персоналу з промислового майданчика в місто Нетішин. Проведена реальна евакуація персоналу в кількості 200 осіб. З персоналом, що знаходився на проммайданчику, теоретично відпрацьовані питання укриття на робочих місцях, герметизації примі­щень, застосування засобів індиві­дуального захисту органів дихання та йодної профілактики.

Відпрацьовані питання захисту аварійного персоналу від впливу факторів радіаційної аварії: укриття  у протирадіаційному сховищі, застосування засобів індивідуального захисту та йодна профілактика, індивідуальний дозиметричний контроль. З місцевими органами санепідемслужби відпрацьовані практичні дії з оформлення та видачі аварійному персоналу дозволу на підвищену дозу опромінення (до 100 мЗв).

Проведено практичне відпрацювання взаємодії з медико-санітарною частиною №4 з надання медичної допомоги умовно постраждалому члену аварійної бригади.

-  Про таку умовну аварію, безперечно, були повідомлені  органи місцевої влади. Що входило в компетенцію фахівців станції, і що – влади?

- Протягом всього часу проведення протиаварійного тренування, фахівцями ВП ХАЕС розроблялися і видавалися місцевим органам влади рекомендації про застосування контрзаходів щодо захисту населення зони спостереження, яке проживає на умовно забрудненій внаслідок аварії території. Всього за час тренування видано 10 відповідних рекомендацій, відправлено 64 повідомлення зовнішнім органі­заціям на які отримано 50 відповідей.

Для успішного виконання робіт з локалізації та ліквідації наслідків умовної радіаційної аварії необхідно було задіяти додаткові, відсутні в розпорядженні ВП ХАЕС ресурси. У зв’язку з цим, до Комісії з надзвичайних ситуацій ДП НАЕК «Енергоатом» підготовлено та направлено 9 запитів про допомогу. Усі вони були задоволені.

- Зрозуміло, що і керівництво компанії НАЕК «Енергоатом» не залишилось осторонь тренування...

- У ході проведення протиаварійного тренування від Комісії з надзвичайних ситуацій ДП НАЕК «Енергоатом» отримано чотири ввідних. Всі ввідні відпрацьовані учасниками тренування в повному обсязі.

Крім цього до проведення спільного загальностанційного протиаварійного тренування у ВП ХАЕС залучалися сторонні організації, а також представники ЗМІ. Відпрацьовано взаємодію з питань організації та проведення аварійних робіт, гасіння пожежі, надання медичної допомоги, охорони громадського порядку відповідно з місцевими підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій України, медико-санітарною частиною, військової частини з охорони ВП ХАЕС, міським відділом УМВС України в Хмельницькій області тощо.

- Україна провела стрес-тести на загрозу землетрусів, цунамі, та інших катаклізмів. Чи нинішнє тренування якимось чином перекликалось із можливим розвитком подій, що стались на Фукусімі?

- Так, в ході навчання  відпрацьовано питання достатності у ВП ХАЕС сил і засобів для ліквідації наслідків аварій, подібних за своїм сценарієм з аварією, що сталася на АЕС Японії. В ході проведення практичних дій, були знайдені і прийняті рішення, що дозволили забезпечити аварійне водопостачання реакторної установки з допомогою пожежної насосної техніки. Були відпрацьовані й підтверджені рекомендації SOER, розроблені щодо подій на АЕС «Фукусіма Дайічі», серед яких:

застосування процедур для пом’якшення наслідків запроектних аварій;

знання та вміння операторів і допоміжного персоналу в частині застосування процедур з управління запроектними аваріями;

перевірка забезпечення взаємодії зі сторонніми організаціями в рамках системи аварійної готовності;

перевірка проекту станції на готовність до пом’якшення наслідків повного знеструмлення та підтверджена готовність станції до таких режимів;

відпрацьовані можливі способи і засоби підживлення і підтримки рівня БВ ВТВЗ при повній втраті джерел змінного струму;

відпрацьовано процес встановлення додаткових насосів подачі води та прокладання рукавів для підтримки (відновлення) охолодження активної зони, підтримки рівня води в БВ ВТВЗ і картах бризкальних басейнів;

перевірено обладнання для підтримання зв’язку на проммайданчику станції та за його межами на час втрати всіх джерел електропостачання змінного струму; впорядковано засоби зв’язку, що дозволяють забезпечити взаємодію з персоналом аварійних команд.

- Знаю, що навчання визнані наглядовими органами як задовільні. Зазвичай не буває жодних тренувань без зауважень та рекомендацій.

- Персонал ВП ХАЕС завдання відповідно до аварійного плану і Настанови спільного загальностанційного протиаварійного тренування виконав.

Зауваження та пропозиції до організації та проведення спільного з Дирекцією ДП НАЕК «Енергоатом» загальностанційного протиаварій­ного тренування наступні: з метою ефективнішого оповіщення всього персоналу встановити електросирени на території НТЦ, УПТК, ВРП-750; робо­че місце начальника зміни АЕС обладнати багатофункціональним пристроєм з метою організації прийому-передачі інформації; придбати мобільні дизель-електростанції на напругу 6 і 0,4 кВ для автономного приєднання необхідних електро­споживачів власних потреб енергоблоків № 1,2 в умовах надзвичайних ситуацій, що призводять до повного знеструмлення ХАЕС; придбати мобільні насосні установки для автономного під’єднання необхідного технологічного обладнання енергоблоків № 1,2 в умовах надзвичайних ситуацій, що призводять до повного знеструмлення ХАЕС. Оснащення такими пересувними механізмами кожного енергоблока АЕС України передбачено Комплексною (зведеною) програмою підвищення безпеки діючих АЕС України, а наше тренування вкотре підтвердило нагальну потребу реалізації цієї програми.

Бесідував Віктор Гусаров