Спільна робота - позитивний результат

им із напрямків реформування кримінально-виконавчої  системи є залучення до участі у різних формах роботи  широкого кола фахівців і представників громадськості із засудженими до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. Зрозуміло, що особа, яка скоїла злочин, як правило, мала або певні психологічні відхилення, або особисті проблеми, які сприяли вчиненню злочину. Якщо в процесі відбування даною особою покарання, її реабілітації та ресоціалізації не були усунуті ці передумови, існує висока  вірогід­ність рецидиву злочину. Коли ж йдеться про дітей або осіб молодіжного віку, які перебувають у кризових ситуаціях, потреба у соціально-педагогічній, соціально-психологічній допомозі особливо важлива.

На сьогоднішній день серед осіб, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції Нетішинського МП Шепетівського МРВ  УДПтСУ у Хмельницькій області, більше 80% засуджених молодіжного віку та неповнолітніх. Майже всі вони в тій чи іншій мірі потребують соціальної опіки та допомоги.

Саме з такою метою, керуючись наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту № 288/4322 від 28.10.2008 року, іншими спільними нормативними документами,  між кримі­нально-виконавчою інспекцією Нетішинського міського підрозділу Шепетівського міжрайонного відділу  УДПтСУ у Хмельницькій області та Нетішинським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді була укладена угода про співпрацю, затвер­джений порядок взаємодії щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково, також затверджений план спіль­них дій.

Основними напрямами взаємодії є надання соціальної допомоги засудженим дітям та молоді під час їх перебування на обліку в інспекції, підвищення професійної компетентності сторін з питань соціального супроводу і контролю за поведінкою осіб для забезпечення їх ресоціалізації, залучення до процесу соціального супроводу і контролю об’єднань громадян, підпри­ємств, установ, організацій, у тому числі благодійних.

Кримінально-виконавча інспек­ція проводить виховну роботу з дітьми та молоддю, які перебувають на обліку, здійснює контроль за їх поведінкою, направляє даних осіб до центру для здійснення за ними соціального супроводу, надання комплексу адресних соціальних послуг, бере участь спільно з Центром в організації та проведенні навчально-практичних семінарів з питань соціальної роботи, інформує про постановку та зняття з обліку засуджених, про виявлення сімей, де проживають діти та молодь, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У свою чергу центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді визначає потреби у наданні соці­ально-педагогічних, соціально-медичних, соціально-економічних, психологічних, юридичних та інформаційних послуг засудженим; здійснює соціальний патронаж шляхом надання цих послуг, сприяє зміцненню родинних та суспільно корисних зв’язків дітей і молоді, набуттю ними освіти, вирішенню питань трудового і побутового влаштування; здій­снює заходи, спрямовані на формування та закріплення здорового способу життя, профілактику наркоманії, алкоголізму, соціально небезпечних хвороб, у т. ч. ВІЛ/СНІД та ін.

Зокрема,  впродовж 2013 року підоблікові засуджені були залучені до проведення акцій: «В наших руках майбутнє» (до Дня захисту дітей), «Молодь за щасливе майбутнє» (до Дня молоді). Проводились групові заходи, тренінги, відеолекторії на теми: «Ми за здоровий спосіб життя», «ВІЛ/СНІД - знак біди», «Права та обов’язки неповнолітніх», «Алкоголь і наркотики: легкі злети - болючі падіння».

Крім того, на базі Нетішинського МП КВІ діє консультативний пункт для неповнолітніх та молоді, які відбувають покарання. Щомісяця спеціалістом 1 категорії НЦСССДМ  В.В.Берегулько надаються підобліковим засудженим консультації психологічного, педагогічного, інформаційного характеру.

Соціальна робота з особами, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, має свої позитивні плоди у вигляді зниження рівня скоєння правопорушень та повторних злочинів з боку осіб молодіжного віку та неповнолітніх, а також у підвищенні рівня соціальної захищеності даної категорії засуджених.

За результатами співпраці,  практичної та індивідуальної роботи можна зробити висновок, що взаємодія кримінально-виконавчої інспекції та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, є ефективною та продуктивною, потребує впровадження подальших інноваційних форм і методів та відповідно матеріально-технічного забезпечення.

Віта Берегулько,

спеціаліст 1 категорії Нетішинського міського центру для сім’ї, дітей та молоді

 

Сергій Главацький,

заступник начальника  Шепетівського МРВ кримінально-виконавчої інспекції УДПтСУ у Хмельницькій області, капітан вн. Служби