Хмельницька АЕС – пілотна станція зі створення молодіжного руху ВАО АЕС

Нещодавно, у регіональному центрі Всесвітньої асоціації операторів, які експлуатують АЕС (ВАО АЕС) відбулося чергове за­сі­дання. Одним із важливих питань, яке розглядалося на зустрічі, було питання створення молодіжного руху ВАО АЕС. Зокрема, було за­пропоновано для обговорення проект «Положення про моло­діжний рух ВАО АЕС».

На зустрічі були присутні представники атомних станцій України, Болгарії, Фінляндії, Угорщини, Чехії, Словакії, Словенії, Китаю, Індії, Російської Федерації. Хмельницьку АЕС представляв моло­діжний лідер, начальник зміни енергоблока ВП ХАЕС Олександр Хомич, який є безпосереднім розробником даного Положення.

Молодь Хмельницької АЕС активно долучилася до реалізації цього проекту, саме тому пілотною станцією зі створення молодіжного руху ВАО АЕС обрано ВП ХАЕС, - констатував Олександр Хомич.

Метою даного Положення є залучення молоді атомних електростанцій до діяльності, яка спрямована на підвищення безпеки та надійності АЕС.

У Положенні зазначається, що членами молодіжного руху ВАО АЕС можуть стати молоді працівники АЕС, які мають відповідну освіту, самостійний досвід роботи на атомній станції, знання та розу­­мін­ня технологічних процесів дано­го виробництва, володіють англійською мовою, мають органі­заторські здібності, прагнуть до вдоскона­лення та професійного росту.

Під час обговорення даного документа надано ряд конструктивних зауважень та пропозицій зі сторони представників ВАО АЕС, після усунення яких «Положення про молодіжний рух ВАО АЕС» рекомендовано для затвердження.

Дискусія при обговоренні дано­го документа показала доціль­ність створення професійного моло­діжного руху атомників для активного залучення їх до реалізації завдань ВАО АЕС.

Обмін досвідом між молодими спеціалістами атомної галузі різних країн дозволить розширити та вдосконалити набуті знання та досвід, а також відкриє нові перспективи для професійного розвитку молоді атомних станцій.