Хмельницька АЕС – пiлотна для створення молодiжного руху ВАО АЕС

9 листопада у НТЦ ВП ХАЕС відбувся навчальний семінар на тему: «Створення моло­діжного руху ВАО АЕС».

Серед працюючої молоді Хмельницької АЕС спостерігається позитивна тенденція щодо змістовності організації та проведення вільного від роботи часу. Цього разу спільно з представництвом ВАО АЕС на Хмельни­цькій АЕС близько трьох десятків працівників підприємства мали змогу отримати змістовну інформацію про Всесвітню асоціацію організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС), або ж  в оригінальній транскрипції  - WANO (World Association of Nuclear Operators).

Семінар складався з двох частин. Спочатку представник ВАО АЕС на Хмельницькій АЕС Андрій Підіпригора ознайомив присутніх з основними засадами діяльності організації, її структурою, місією та обов’язками представника ВАО АЕС на Хмельницькій АЕС. В другій частині відбулася доповідь Олександра Хомича (НСБ ВП ХАЕС, заступник голови комітету по створенню молодіжного руху ВАО АЕС) щодо молодіжного руху ВАО АЕС в цілому та на Хмельницькій АЕС зокрема.

Отже, Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують атомні електростанції (ВАО АЕС), об’єднує усіх операторів АЕС світу («оператор» означає організацію, що експлуатує АЕС). ВАО АЕС сприяє обміну досвідом експлуатації, щоб її члени могли працювати спільно для досягнення найвищого рівня безпеки і надійності при експлуатації своїх АЕС.

У рамках ВАО АЕС усі організації, що експлуатують АЕС, можуть спілкуватися і обмінюватися інформацією між собою в унікальній атмосфері співпраці і відкритості. Ця атмосфера відкритості дозволяє кожній АЕС  ділитися та користуватися позитивним досвідом своїх колег для досягнення основної мети - підвищення безпеки АЕС на благо усіх користувачів електроенергії у світі.

Безпека при експлуатації АЕС забезпечується поєднанням якості проектування, виготовлення і монтажу з якістю експлуатації. Тоді як уряди, наглядові чи контролюючі органи, постачальники устаткування й інші організації відіграють важливу роль в забезпеченні ядерної безпеки, діяльність ВАО АЕС націлена на тих, хто безпосередньо здійснює експлуатацію АЕС.

ВАО АЕС  - міжнародна організація, для якої не існує політичних бар’єрів чи інтересів, це некомерційна організація. Вона не є наглядовим органом, не дає консультацій з проектних питань, не є фінансовою організацією і не належить до лобістських груп та не має іншої мети, окрім як формування умов для забезпечення ядерної безпеки атомних реакторів усіх типів, конструкцій та технологій, незалежно від країни походження та місця розташування.

Членство у ВАО АЕС відкрите для усіх органі­зацій, що експлуатують атомні електростанції, і є суто добровільним. При вступі у ВАО АЕС члени підписують Статут ВАО АЕС, що зобов’язує їх підтримувати місію ВАО АЕС. Підписання Статуту покладає на АЕС відповідальність у прагненні до підвищення власної безпеки експлуатації, а також інших АЕС шляхом обміну інформацією і досвідом експлуатації. Усі члени також підписують заяву про конфіденційність, зобов’язуючись дотримуватися конфіденційності інформації інших членів. Члени платять щорічний внесок у ВАО АЕС для фінансування її діяльності. Внесок залежить від встановленої потужності АЕС та кількості блоків.

Молодіжні організації атомників існують в усьому світі, а молоді працівники АЕС активно беруть участь у діяльності підприємств, профспілкових об’єднань, ядерних товариств та інших структурах. ВАО АЕС не виняток: існує необхідність залучення молодих професіоналів до діяльності організації, а з іншого боку - молоді працівники АЕС хочуть взаємодіяти  і готові брати участь в діяльності ВАО АЕС, у зв’язку з цим ідея створення молодіжного руху  актуальна і цікава.

Молодіжний напрямок у роботі ВАО АЕС починає свій відлік з 2013 року, коли з ініціативи ВАО АЕС-МЦ були залучені молоді атомники до роботи Генеральної Асамблеї у Москві. В тому ж році ВАО АЕС і Ядерне товариство Росії підписало Протокол про наміри, а в  березні 2013 року в офісі ВАО АЕС-МЦ пройшла перша ініціативна зустріч молодих професіоналів. У червні 2014 року в Обнінську іні­ціатива зі створення молодіжного руху (МР) представлена першими кері­в­­никами ВАО АЕС (Ж. Регаль­-до, К. Елліс) та була ними підтримана. Також підписується  Протокол про наміри між ВАО АЕС та Українським ядерним товариством. Отже, в кінцевому результаті керівники ВАО АЕС виступили з твердою позицією щодо формування власного молодіжного руху та створення організаційного комі­тету, до якого увійшли представ­ники ВАО АЕС-МЦ і молоді працівники АЕС.

Для організації новоствореної структури необхідна відповідна документація, тому ВАО АЕС-МЦ спільно з молодими працівниками АЕС розробляють проекти наступних документів: Концепція молодіжного руху «Молоде покоління ВАО АЕС»;  Положення про молодіжний рух «Молоде покоління ВАО АЕС»; Регламент взаємодії членів молодіжного руху «Молоде покоління ВАО АЕС» з АЕС організацій-членів Московського центру.

Олександр Хомич детально розповів про історію формування документів, їх наповнення та найголовніше – впровадження написаного, реалізацію на практиці. Власне задля цього і органі­зовувався семінар.

Працівники структурних підрозділів РЦ, ЕЦ, НТЦ, ХЦ, ЦРБ, СГТ, САБ, ВТС, КГ в осінній недільний вечір не пошкодували вільного часу і були нагороджені новими знаннями, які в майбутньому можуть бути застосовані як в професій­ному рості, так і в інших напрямках своєї діяльності.

Детальнішу інформацію про ВАО АЕС та перспективи молодіжного руху можна прочитати на офіційних сайтах за адресами: http://www.wanomc.ru, www.wano.info. та відвідуючи семінари ВАО АЕС для молодих працівників ВП ХАЕС, що планується в подальшому проводити двічі на рік.

Олександр Третяк