2001 року Інститутом радіаційного захисту при МОЗ України були розраховані допустимі газо-аерозольні викиди та рідкі скиди радіоактивних речовин Хмельницькою АЕС в навколишнє середовище. Даний документ встановлює граничні значення викидів та скидів як окремих радіонуклідів, так і їх груп. При розрахунках враховувались наступні параметри: демогра­фічна ситуація в регіоні; особливості рельєфу; харчові ланцюги; міграція радіонуклідів в об’єк­тах навколишнього середовища; метеорологія; вплив на організм людини протягом 50 років від надходження радіонуклідів.

Допустимі рівні розраховуються незалежно від кількості джерел викиду та скиду (діючих енергоблоків), тобто при введенні в експлуатацію енергоблока №2 значення допустимих викидів не змінились.

Вибір майданчика для Хмельницької АЕС узгоджений Постановою Держплану УРСР №50 від 14.07.75. Акт вибору майданчика узгоджений Постановою Ради Міністрів УРСР №536 від. 10.12.75.

Листом від 18.01.84 №32-014/391 заступник Головного Державного санітарного лікаря СРСР В.Д. Туровський погодив розмір СЗЗ (санітарно-захисної зони) ХАЕС – 2,7 км.

Розміри та кордони СЗЗ, а також їх обґрунтування у відповідності з вимогами діючих норм та правил наведені в остаточному звіті з аналізу безпеки (ОЗАБ) енергоблока №2 Хмельницької АЕС. Розмір СЗЗ для Хмельницької АЕС згідно з вказаним документом обґрунтований і встановлений радіусом 2,7 км.

Проведений аналіз безпеки енергоблока №2 Хмельницької АЕС підтвердив відповідність рівня його безпеки вимогам ядерного законодавства, норм, правил та стандартів з ядерної безпеки, про що було вказано у висновках державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки за матеріалами ОЗАБ.

Матеріали ОЗАБ пройшли державну експертизу в Державному комітеті ядерного регулювання України (ДКЯРУ) та одержали позитивний висновок, на основі якого 15.12.05 ДКЯРУ видав експлуатуючій організації НАЕК «Енергоатом» ліцензію №000289, на експлуатацію ядерної установки енергоблока №2 Хмельницької АЕС.

05.10.05 ДКЯРУ видав експлуатуючій органі­зації НАЕК «Енергоатом» ліцензію №000220, на експлуатацію ядерної установки «Хмельницька АЕС» в складі технологічного комплексу з енергоблока №1, об’єктів та будівель, що технологічно з ним пов’язані.

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза  МОЗ України 27.03.2008 видала Висновок №05.03.02-07/17573 «Про відповідність діючому санітарному законодавству України розрахунків санітарно-захисної зони ВП «Хмельницька АЕС» та підтвердила, що санітарно-захисна зона Хмельницької АЕС являє собою фігуру, створену зовнішніми межами двох кіл радіусом 2,7 кілометра з центрами в точках організованого викиду (вентиляційні труби АЕС).

Згідно з наведеними вище документами Укркартгеофонд виконав викопіювання карти району розташування ХАЕС з прив’язкою санітарно-захисної зони. Згідно з результатами даної роботи санітарно-захисна зона Хмельницької АЕС розташована на части­ні земель Славутського та Ізяславського райо­нів Хмельницької області, а також, частково, на землях, що належать Нетішинській міській Раді.

У відповідності до ст. 45 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну  безпеку» ВП «Хмельницька АЕС» підготовлено «Рішення про розміри та межі санітарно-захисної зони в місці розташування ядерних установок Хмельницької АЕС». В даний час це рішення погоджено з МОЗ України (Лист про узгодження  від 11.09.2009 №7.04-41 підписаний заступником Міністра охорони здоров’я України В.Д. Юрченком) та затверджено рішеннями Славутської (від 21.10.2009) та Ізяславської (від 29.10.2009) районних рад. На сьогоднішній день ведеться робота по затвердженню вказаного рішення Нетішинською міською радою.

У 2010 році заплановані роботи з підготовки аналогічного рішення щодо зони спостереження.­

Олександр Міклашевич,

 заступник начальника ЦРБ з експлуатації