Цех ТАВ ювіляром став

Зернина проростає від дотику променів сонця, наявності життєдайної вологи. Народження підроз­ділів прийнято вважати після розчерку пера у відповідному документі. Тридцять років тому наказ під №72-к про створення нового цеху видав тодішній директор споруджуваної Хмельницької АЕС Олексій Троценко. Очолити цей підрозділ було дові­рено Владиславу Гордієнку.

На момент створення цеху до його складу увійшла група з ремонту й обслуговування контрольно-вимірювальних приладів пускорезервної котельні, яка до того входила до складу електроцеху. Ця група налічувала 18 електрослюсарів, її очолював Володимир Баран.

З плином років у цеху ТАВ змінювались виробничі функції, зросла і його чисельність. Сьогодні колектив опікується оперативним і технічним обслуговуванням, ремонтом, реконструкцією та модернізацією систем і обладнання автоматизованих систем управління технологічними процесами. До їх проведення причетні працівники таких дільниць, як - з ремонту автоматичних систем регулювання та дистанційного  управління;  з  ремонту засобів вимірювань температурного контролю та спецвимірювань; з ремонту засобів вимірювань рівня, витрат, тиску; з ремонту та обслуговування засобів автоматизації зовнішніх об’єктів; з ремонту та обслуговування технологічних захистів, блокувань та сигналізації; з ремонту засобів обчислювальної техніки; служба з обслуговування систем управління захисту реактора та ремонту верхнього блока, в яку входять дільниці з ремонту механічної частини систем управління захисту реактора та дільниця з ремонту електричної частини систем управління та захисту, лабораторії  програмного забезпечення та систем внутрішньореакторного контролю. Для повноцінного функціонування цих підрозділів залучається і загальноцеховий персонал, який займається вивченням та оцінкою потреб у відповідному обладнанні, матеріалах та запчастинах, також слідкує за ефективним використанням робочого часу, плинністю кадрів тощо.

- Після створення цеху розпочалася робота з укомплектування штату працівників, - розповідає заступник начальника по роботі з персоналом ЦТАВ Петро Іщенко, - виникла необхідність у створенні ремонтної служби. Багато організаційних питань було покладено на заступника начальника цеху з ремонту Романа Яськіва. На початку 1985 року до складу служби увійшли лабораторія зовнішніх систем інформаційного забезпечення під керівництвом Миколи Бєлкіна та лабораторія АСРіДУ на чолі з Миколою Панішевим. Того ж року прийшов у колектив його майбутній начальник Віктор Красілов, очоливши в ранзі заступника начальника цеху службу експлуатації. Керувати ЦТАВ він почав через два роки, обі­ймаючи цю посаду до жовтня 1993 року. Потім керівництво підрозділу було довірено Валентину Самцову.

-Мені довелось очолити ЦТАВ, як мовиться, в не кращі часи, - пригадує начальник цеху Валентин Самцов, - тотальна економічна криза обмежувала можливості постачання необхідного обладнання, запасних частин. Крім цього, це був період мораторію на будівництво нових енергоблоків у нашій державі. Це певною мірою формувало й специфічне ставлення громадськості до ядерної енергетичної галузі. Найголовніше те, що  ми тоді не опустили руки і зберегли потенці­ал, щоб через десятиліття гордо заявити: «Запрацював другий енергоблок!».

Валентин Микола­йо­вич гордиться, що в його колективі основу складають висококвалі­фіковані фахівці, які мають базову освіту і великий професі­йний досвід. Начальнику також довелось поступово долати сходинки фахового росту. Свою професійну діяльність з посади електрослюсаря 5 розряду з ремонту та обслуговування засобів автоматики та вимірювань він розпочав у 1967 році на Сибірському хімічному комбінаті міста Томськ-7. Після закінчення Томського політехнічного інституту Валентин Самцов був призначений інженером хімічної групи хімкомбінату. На ХАЕС за переведенням він прибув у 1985 році. Спочатку працював майстром, згодом був переведений на посаду заступника начальна цеху. Два десятки років Валентин Миколайович очолює колектив цеху теплової автоматики та вимірювань. У 1997 році досвідчений фахівець удостоєний почесного державного звання «Заслужений енергетик України».

Поряд з Валентином Самцовим успішно вирішують виробничі завдання його заступники Олександр Копійко, Віктор Карпеш, Михайло Біліковецький, Анатолій Дембіцький, Володимир Свиридюк, Петро Іщенко. Під їх керівництвом успішно проводяться роботи з експлуатації, ремонту, монтажу систем та обладнання.

За роки діяльності цеху його персонал виконав великий обсяг робіт з реконструкції і модернізації обладнання АСУ ТП, заміни на обох енергоблоках застарілого обладнання на сучасні складні програмно-технічні комплекси, в тому числі й українського виробництва. Тісна співпраця склалася, зокрема, з сєверодонецьким «Імпульсом», кіровоградським «Радієм», харківськими «Монолітом», чеською фірмою «Шкода».

Важливим етапом в історії цеху теплової автоматики та вимірювань була підготовка до пуску другого енергоблока. У ході передпускових заходів спеціалісти цього підрозділу розробили і узгодили із регулюючим органом рішення „Про склад технічних засобів автоматизованої системи управління технологічним процесом при введенні в експлуатацію блока №2 ХАЕС", в якому визначений перелік обладнання і систем, що потребують заміни після пуску. Ми успішно замінили технічний комплекс АЗ-ПЗ. Процес повного оновлення стосувався і автоматичного регулятора потужності реактора, пристрою розвантаження і обмеження потужності реактора.

Ще перед пуском другого енергоблока Кабмін затвердив  „Програму проведення заміни підсистем АСУ ТП енергоблоків з ВВЕР-1000, ВВЕР-440 на 2000-2006 роки", вона стала складовою „Комплексної програми модернізації і підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій України". На основі цих документів на першому енергоблоці було проведено ряд заходів. Спеці­алісти цеху теплової автоматики та вимірювань брали участь у виконанні робіт із захисту запобігання розщільнення теплообмінника автономного контура головних циркуляційних насосів, а також у модерні­зації системи продування парогенераторів та заміні їх регулюючих клапанів на живильні клапани парогенераторів "Диск". Ретельної під­готовки вимагав комплекс заходів із заміни обладнання системи внутрі­шньореакторного контролю, управляючої обчислювальної системи, кабельних гермо проходок, кінцевих вимикачів, електрифікованих приводів арматури та ін. Великий комплекс робіт із модернізації був проведений і на другому енергоблоці.

Велика когорта спеціалістів цеху теплової автоматики та вимірювань у 1998 році взяла участь у масштабній заміні системи групового і індивідуального керування органами регулювання (СГІУ – М) на першому енергоблоці. У 2003 році замі­нена інформаційно-обчислювальна система для другого енергоблока, яка має робочу назву «Комплекс ХАЕС-2», почалася планомірна робота з технічного переоснащення обладнання АСУ ТП на якісно нові програмно-технічні комплекси. До речі,  наша електростанція стала першою, де було змонтовано як СГІУ-М, так і ПТК ІОС «Комплекс ХАЕС-2». Жоден планово-попере­джувальний ремонт першого та другого енергоблоків не проходить без виконання заміни обладнання, яке відпрацювало свій ресурс, або морально застаріло. Під час проведення ремонтної кампанії на другому енергоблоці встановлено новий програмно-технічний комплекс автоматичного регулювання систем безпеки, виготовлений вітчизняним заводом «Імпульс».

Після постачання нового обладнання був проведений вхідний контроль. Монтажні роботи провела підрядна організація «Атоммонтажсервіс», яка попередньо виграла конкурс. Технологічні операції проводились під контролем головного інженера цього підприємства Анатолія Прокопчука. До пуско-налагоджувальних робіт була залучена фірма «Техенерго».

- У ході ремонтної кампанії на третьому каналі безпеки ми замінили систему автоматичного регулювання на новий програмно-технічний комплекс, - розповідає начальник цеху теплової автоматики та вимірювань Валентин Самцов, - це поступова реалізація програми з підвищення безпеки діючих енергоблоків в Україні. Ми плануємо аналогічні системи встановити на першому та другому каналах безпеки другого енергоблока, згодом такі ж роботи проведемо на першому енергоблоці.

Поряд із представниками під­рядних організацій під час пуско-налагоджувальних робіт трудились і спеціалісти дільниці автоматичного регулювання та дистанційного управління цеху теплової автоматики та вимірювань, якою керує Віктор Лєкомцев. За його словами, до роботи на новому обладнанні були залучені досвідчені спеціалісти цеху, серед яких начальник лабораторії автоматичних систем регулювання Олександр Довганенко, інженери Володимир Цибульський, Роман Кравчук, Віталій Шишук.

Сьогодні новий програмно-технічний комплекс відповідає міжнародним стандартам з ядерної безпеки. За словами Валентина Самцова, процеси реконструкції та модернізації в цеху теплової автоматики та вимірювань триватимуть постійно.

Кажуть, що не хлібом єдиним живе людина. Серед колективу працівників цеху, який успішно справляється з виробничими завданнями, є чимало людей, які беруть активну участь у громадському житті ХАЕС. Представники підрозділу є активними учасниками Спартакіади, яка проводиться під егідою адмі­ністрації та профкому електростанції. Серед активних її учасників є фізорг Максим Штойко, електрослюсар Микола Маліновський, майстер Юрій Приймак, провідний інженер Віктор Конопацький. Усі вони нагороджені відзнаками «Лицар спорту ВП ХАЕС». До речі, Максим Штойко є гравцем нетішинської волейбольної команди «ХАЕС-НАЕК», яка нещодавно виборола право виступати у вищій аматорській лізі.

Роботу «Клубу рибалок-аматорів ВП ХАЕС» активно коригує її голова, електрослюсар Сергій Онищук. У проведені різних змагань зі спортивної риболовлі йому допомагають працівники різних підрозділів цеху теплової автоматики та вимірювань.

У колективі цеху є багато працівників, які мають цікаві захоплення. Начальник дільниці засобів автоматичного захисту зовнішніх об’єктів цеху теплової автоматики та вимірювань Ігор Малічевський  у вільний час любить доглядати за власним садом, який виплекав на дачній ділянці. На його фруктових деревах влітку та восени дозрівають плоди із чудовим смаком. Це є наслідком постійних експериментів із щепленням.

До когорти колекціонерів належать провідний інженер Микола Павленко, майстер Олександр Хорунжий, які цікавляться новинками у сфері нумізматики і мають цікаві та пізнавальні колекції сучасних та старих монет. Вони були активними учасниками у проведенні виставок, які організовував Нетішинський місь­кий краєзнавчий музей.

У колективі гордяться людьми, котрі стояли біля його витоків, однаково цінують своїх колишніх працівників, ветеранів виробництва та молоде поповнення. Вшанувати колег, поринути у спогади та відпочити в колі однодумців персонал збереться у ці дні. Їм є про що поговорити, маючи за плечима чималу історію. Цілком ймовірно, що після зустрічі зібрані  в  цеху матеріали про свій двадцятип’ятирічний шлях поповниться свіжими деталями, спогадами, фактами. Що у списку людей,  удостоєних  різного роду  відзнак, з’являться нові прізвища. Сьогодні його очолюють  кавалери ордена «За заслуги» ІІІ ступеню Олександр Ігнатов,  Григорій Козачук та «Заслужений енергетик України»  Валентин Самцов. Чимало працівників цеху удостоєні нагород Кабінету Міністрів, Мінпаливенерго України, ДП НАЕК «Енергоатом», Хмельницької обласної держадміністрації, відзнак «Почесний енергетик України», «Відмінник енергетики України», «Заслужений працівник атомної енергетики», «Почесний працівник атомної енергетики», «Відмінник атомної енергетик».

Олександр Шустерук

Фото автора