Вас цікавили наступні питання

Про розміри та порядок надання одноразової виплати при виході на пенсію у 2015 році         

Проектом Колективного договору ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2015 рік передбачено здійснювати одноразові грошові виплати працівникам Компанії, що належать до промислово-виробничого, непромислового персоналу, які звільняються з роботи за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію:

- за віком відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообо­в'язкове державне пенсійне страхування»;

- по інвалідності.

Одноразова грошова виплата пенсіонерам, які звільняються з роботи у зв’язку з виходом на пільгову пенсію (список 1, 2 та особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) не передбачена.

Право на одноразову грошову виплату при виході на пенсію набувають працівники Компанії за наявності загального стажу роботи в атомній енергетиці, не менше 10 років за умови  звільнення з роботи у Компанії, але не пізніше ніж протягом двох місяців з дати досягнення пенсійного віку.

Розрахунок одноразової грошової виплати при виході на пенсію проводиться, виходячи з розміру місячного посадового окладу (тарифної ставки) працівника станом на 31 грудня року, що передує року звільнення працівника з Компанії, але не більше 20 окладів.

Про перспективи забезпечення житлом працівників ВП ХАЕС:

- умови та порядок розподілу квартир у буд.505;

- надання безвідсоткових позик для придбання житла на вторинному ринку;

- надання соціального житла

Адміністрація ВП ХАЕС спільно з ППО ХАЕС направили лист до ДП «НАЕК «Енергоатом» щодо розподі­лу житла другої черги будинку №505 згідно з Порядком, який на сьогодні є діючим у ВП ХАЕС.

Відповідь дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» на дане звернення зобов’язує провести розподіл на умовах «Положення про напрямки та порядок поліпшення житлових умов працівників ДП «НАЕК «Енергоатом», ПЛ-Д.0.07.340-12, Колективного договору.

Проводиться подальша робота з моніторингу квартирної черги ВП ХАЕС на житло та розгляд різних варіантів розподілу.

З 2004 року виділено 22 безвідсоткові позики працівникам ВП ХАЕС для придбання житла на вторинному ринку на загальну суму 4 340 799,00 грн.

Вторинне житло розподіляється для працівників ВП ХАЕС, які перебувають на квартирному обліку згідно з чергою ВП ХАЕС безкоштовно, як соці­альне житло. У 2014 році було розподілено 1 однокімнатну квартиру.

Про можливість проходження медогляду за місцем проживання (реєстрації)             

Для всіх працівників певних категорій ВП ХАЕС періодичні медичні огляди проводяться на підставі вимог наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» та пункту 6.2. КД ДП НАЕК «Енергоатом» на 2012-2013 роки за місцем розташування підприємства та у Державному закладі «Спеціалізована медико-санітарна частина №4 МОЗ України» м. Неті­шин.

Щорічно між ВП ХАЕС і ДЗ «СМСЧ №4» укладаються договори «Про надання медичних послуг та проведення медичних оглядів». На 2015 рік такий договір між ВП ХАЕС і ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» вже укладено.

Про скорочення штату у 2015 році

На даний час розпорядчих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» про скорочення штату ВП ХАЕС немає.

Про підвищення заробітної плати у 2015 році

У 2015 році підвищення заробітної плати не планується, окрім проведення обов`язкової індексації за­ро­бітної плати, передбаченої законодавством України.

Про оплату відпускних у 2015 році

Оплата відпускних у 2015 році, як і в попередні роки, проводиться згідно з чинним законодавством та Колективним договором.

Про оплату НЗС АЕС за ліцензію

Згідно з пунктом 2.2 Положення про матеріальне заохочення висококваліфікованого оперативного персоналу ВП АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» надбавка за ліцензування встановлюється: начальникам зміни блока, начальникам зміни реакторного цеху, провідним інженерам управління реактором.

Про преміювання персоналу (ЗОП на тривалій підготовці)

Згідно з п. 1.7 Положення про преміювання працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» за результатами роботи за місяць нарахування премії здійснюється після видання  розпорядження відповідного керівника, наказу генерального директора відокремленого підрозділу про допуск працівника до самостійної роботи за фактично відпрацьований час.

Про премію за листопад

Згідно з положенням про преміювання працівників ДП «НАЕК «Енергоатом» за результатами роботи за місяць нарахування премії проводиться за фактично відпрацьо­ваний час, таким чином персонал, що перебував у різних видах відпусток, премії за час перебування у відпустці отримувати не може.

Чи буде вирівняне преміювання непромперсоналу порівняно з промисловим

Не буде, так як за планом з праці, затвердженим на 2015 р., окремо доведено фонд оплати праці для промислово-виробничого персоналу і непромислового, який не передбачає однаковий рівень преміювання для ПВП і НП.

Про виплату винагороди за підсумками роботи за 2014 р.

Планом з праці на 2015 р. передбачено нарахування винагороди за 2014 р., терміни та порядок буде визначено наказом ДП «НАЕК «Енергоатом» про виплату даної винагороди після здачі річного звіту та проведення балансової комісії ДП «НАЕК «Енергоатом».

Про мобілізацію та участь у ній працівників ХАЕС

Згідно з чинним законодавством та проведенням на сході країни антитерористичної операції у 2015 році в Україні заплановано провести три етапи часткової мобі­лізації.

Перший етап розпочався 20 січня і триватиме 90 днів. Другий та третій етапи розпочнуться, відпові­дно, у квітні та червні і триватимуть по 60 днів.

Під часткову мобілізацію підпадатимуть військовозобов'язані запасу у віці від 25 до 60 років, які мають військово-облікові спеціальності сухопутних військ. Мобілізовані пройдуть обов’язкову підготовку  на базі навчальних центрів Збройних Сил України, де з ними  будуть займатися висококваліфіковані інструктори, які мають практичний досвід та брали участь у бойових діях. Після закінчення навчання та забезпечення всім необхідним, мобілізовані будуть направлені на виконання завдань.

Згідно із ст.25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» працівники ВП «Хмельницька АЕС» мають броню і не підлягають мобілізації.

Проте, військовозобов'язані запасу працівники ВП ХАЕС, які добровільно виявили бажання взяти участь у проведені антитерористичної операції на сході країни, можуть бути мобілізовані до Збройних Сил України.

Про будівництво блоків №3,4 ВП ХАЕС

В даний час на погодженні в органах виконавчої влади України знаходиться проект Розпорядження КМУ про будівництво блоків №3,4 ВП ХАЕС, яке погоджено Міненерговугілля, ДІЯРУ і направлене в інші зацікавлені (і задіяні) державні органи.

ВП АПІ ДП «НАЕК «Енергоатом» супроводжує підписання цього розпорядження для прискорення його виходу. Розпорядження передбачає два суттєвих моменти:

1) Зміна постачальника  реакторної установки із заміною модифі­кації на модернізований ВВЕР-1000  з усіма передбаченими для цього типу РУ заходами з підвищення безпеки, а також доопрацювання  техніко-економічного обґрунтування (ТЕО).

2)  Денонсація (анулювання) угод про співробітництво між Україною і Російською Федерацією з питань співробітництва по добудові блоків №3,4.     

Після виходу «Розпорядження…» планується продовжити роботу з укладання договору з чеською фірмою «ШКОДА JS» на виготовлення обладнання РУ за рахунок кредитних коштів чеської сторони, а також вирішення питань українського фінансування першочергових робіт підготовчого періоду (дообстеження частини основних об`єктів блока №3, виконання ремонтно-відновлювальних робіт, доопрацювання ТЕО, часткове створення інфраструктури буді­вельного комплексу) з терміном виконання у 2015 році.