Вiдзначенi з нагоди 8 Березня

нагрудним знаком

«Відмінник атомної енергетики» ДП «НАЕК «Енергоатом»

Олена Василівна Мельник, провідний інженер-технолог служби зварювання енергоремонтного підрозділу.

 відзнакою

«За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України»

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Тетяна Олександрівна Сівак, апаратник хімводоочищення 5 групи оперативного персоналу хімічного цеху.

 Почесною грамотою

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Ганна Анатоліївна Бевзюк, калькулятор їдальні № 9 відділу лікувально-профілактичного харчування цеху господарського забезпечення;

Равіля Равільївна Романко, інспектор відділу охорони праці.

Грамотою

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Галина Андріївна Бурлака, дезактива­торник 3 групи дільниці з дезактивації устаткування, трубопроводів та приміщень, групи з дезактивації­ приміщень цеху дезактивації і поводження з радіоактивними відходами;

Віра Анатоліївна Петров­ська, головний редактор теле­радіостудії відділу роботи з гро­мадськістю та засобами масової інфор­­мації;

Лариса Вікторівна Тимчук, інструктор навчально-тренуваль­но­го центру 1 категорії відділу навча­л­ь­но-методичного забезпе­чення навчально-тренувального центру;

Галина Карпівна Ярута, інженер 1 категорії відділу міжнародної співпраці та технічної допомоги.

Листом подяки

ДП «НАЕК «Енергоатом»

Лариса Петрівна Дикун, контролер на контрольно-пропускному пункті 2 розряду команди №1 загону відомчої воєнізованої охорони;

Наталія Анатоліївна Єфімова, інженер-конструктор 1 категорії конструкторсько-технологічного відділу;

Галина Миколаївна Калінчак, заступник начальника відділу організації праці та заробітної плати;­

Любов Анатоліївна Луць, інженер 2 категорії виробничо-технічної служби;

Лілія Миколаївна Савчук, інженер 2 категорії відділу лікувально-профілактичного харчування цеху господарського забезпе­чення.

 Наталія Миколаївна ПАНАСЮК, провідний бухгалтер бухгалтерії

Вероніка Вікторівна Плюта, старший касир групи обліку розрахунково-касових операцій бухгалтерії

Наталія Юріївна МУСІЄНКО, інженер 2 категорії виробничого відділу ВТС

Наталія Олександрівна ІЩЕНКО, прибиральник виробничих приміщень ЕЦ

Марія Василівна ЛІСОВА, телефоніст міжміського телефонного зв’язку 2 класу ЕЦ

Ніна Іванівна РУДЕНКО, електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4 розряду ЦТАВ

Олена Сергіївна ТИМОЩУК, електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій 4 розряду ЦТАВ

Людмила Євгенівна КЛИМЧУК, провідний інженер ВСР

Марія Дмитрівна ТИТАРЕНКО, інженер 2 категорії лабораторії випробування арматури і трубопроводів ЦНВУ

Світлана Степанівна АНДРОЩУК, начальник планово-еконо­мічного відділу КГ

Вікторія Миколаївна МЕРЕЦЬКА, машиніст насосних установок 2 розряду КГ

Людмила Василівна ІЩУК, електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту й автоматики 4 розряду КГ

Світлана Григорівна ШПАРУК, оператор хлораторної установки 3 розряду КГ

Любов Василівна ПОЗНЯКОВ­СЬКА-ОХРЕМЧУК, оператор хлора

торної установки 3 розряду КГ

Світлана Вікторівна ПРИГАНОВИЧ, машиніст насосних установок 2 групи ГТЦ

Руслана Валеріївна ЖИБЛОВ­СЬКА, регенераторник 3 групи ГТЦ

Ольга Олександрівна ХАНДРУК, машиніст берегових насосних станцій 2 групи ГТЦ

Світлана Анатоліївна БОНДАРУК, прийомоздавальник вантажу ТрЦ

Світлана Володимирівна КУЛІШОВА, лаборант хімічного аналізу 5 групи ВОНС

Клавдія Петрівна ЧЕВИЧАЛОВА, оператор заправочних станцій 2 розряду ТрЦ

Інна Олександрівна МОЛОШИК, економіст 1 категорії ВУМ

Ніна Іванівна КОМАРОВСЬКА, прибиральник виробничих приміщень ТЦ

Ольга Іванівна ГАВРИЛЮК, майстер 2 групи  ЦДПРВ

Ольга Степанівна ГОЛОВАЧ, дез­активаторник 2 групи ЦДПРВ

Анжеліка Борисівна КУЗНЄЦОВА, контролер на КПП 3 розряду ЗВВО

Антоніна Григорівна ПАРАНЬ­КІНА, сторож ЗВВО

Ганна Анатоліївна ЯРЕМЧУК, інженер з нагляду за будівництвом 2 категорії УКБ

Наталія Олексіївна ХВИЩУК, технік 1 категорії ЗВ

Ріта Олександрівна ГРИЦАЄНКО, інженер 1 категорії ВЗЯ

Софія Максимівна ГРУША, прибиральник території дільниці з утри­мання приміщень та територій ЦГЗ

Тетяна Олександрівна ТКАЧУК, прибиральник виробничих приміщень дільниці з утримання приміщень та територій ЦГЗ

Валентина Федорівна ЗАХАРЧУК, палітурник 3 розряду дільниці оперативного друку ЦГЗ

Марія Григорівна ШЕВЧУК, кухар 4 розряду їдальні №9 відділу лікувально-профілактичного харчування ЦГЗ