Щоб безпечним був відпочинок

За вікном літо – період активного відпочинку та оздоровлення дітей в літніх таборах. Під час вакацій діти набираються позитивних емоцій, здоров’я та нових знань.

Саме з метою навчання дітей пра­вилам безпеки життєдіяльно­с­ті, вмінням і навичкам грамотно дія­ти в екстремальних ситуаціях праців­ники Нетішинських міських кур­сів ІІІ категорії Навчально-методичного центру цивільного захисту та без­пеки життєдіяльності в Хме­ль­­ницькій області влаштовують короткотривалі, але показові заняття.

Зокрема завідувач курсами Анатолій Васильович Адоньєв для учнів шостих-восьмих класів ЗОШ №1 продемонстрував засоби індивідуального захисту, дав вичерпні відповіді на запитання, як діяти у обставинах радіаційного забруднення, пояснив дії персоналу, що бере участь у ліквідації наслідків аварій тощо.

Загалом, це не одноразова акція, а послідовна робота з школярами, яка проводиться в рамках так званих тижнів знань основ здоров’я та безпечної життєдіяльності і які входять у шкільну програму. Дітям доводяться до відома  основні правила поведінки під час грози, на воді, вдома тощо. Багато уваги приділяється правилам пожежної безпеки, користування електроприладами, співіснування з тваринним та рослинним світом.

Для того, щоб нав­чання проходило відповідно до вимог  нормативних документів, на базі курсів створена матеріально-технічна інформаційна база, за  допомогою якої слухачі мають можливість не тільки теоретично, але й практично відпрацювати нормативи з технічними засобами.  Зокрема в  багатофункціональному навчальному кабінеті, де проводяться теоретичні навчання, можна одягнути протигаз, респіратор, захисний одяг – загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) та костюм «Л-1».

Слухачі курсів мають можливість спостерігати в роботі прилади, які вимі­рюють радіаційний фон: «Белла» та «ДП-5В», а також, які фіксують  вміст сильнодіючих отруйних речовин  в пові­т­рі - «ВПХР». Для визначення отриманої людиною дози опромінення в наявності є комплект дозиметрів «ДП-22В».

Помічником у навчальному процесі завідувача курсів є майстер ВН О.О. Сотник,  який займається навчальною роботою.

На  знімку  Віталія  Ляшука:  А.Адоньєв  допомагає школярам  опанувати   захисний  костюм