І блискавка може створити надзвичайну ситуацію…

На Хмельницькій АЕС відбулися комплексні тактично-спеціальні навчання з гасіння умовної пожежі, яка виникла на території об’єднаного масло-мазутного дизельного господарства електростанції внаслідок влучання блискавки в конструкцію резервуару дизельного палива.

Оперативний персонал електростанції про виникнення пожежі сповістив диспетчерську службу                       3-го ДПРЗ. Після одержання відповідних дозволів рятувальники  прибули на місце надзвичайної ситуації і провели бойове розгортання особового складу. Було організовано розвідку на місці пожежі, визначено її ступінь.

Умовна пожежа виникла в межах конструкції резервуару  РВС-200, в який влучив грозовий розряд. За оцінкою вогнеборців, стався вибух пари пального та руйнування верхньої частини покрівлі з наступним загорянням дизельного пального на території об’є­днаного масло-мазутного дизе­ль­ного господарства Хме­льницької АЕС. Для ліквідації надзвичайної ситуації вогнеборці заді­яли 8 видів пожежної та спеці­альної техні­ки. На най­більш небез­печних ділянках бійці проводили пожежогасіння із застосуванням апаратів для захисту органів дихання.

За словами вогнеборців, практика гасіння пожежі нафти і нафто­продуктів у резервуарах показала, що нині най­ефективнішим засобом гасіння подібних пожеж є піна. Для гасін­ня пожежі шар піни доставляється на поверхню рідини, що горить. Під дією нагрітої до температури кипіння рідини, що горить, частина піни руйнується. У результаті цього вода, що виділяється у вигляді крапельок,  проходячи через нагріту рідину, охолоджує її поверхневий шар, що приводить до зниження швидкості випаровування рідини. Частина піни, що залишилася, накопичуючись шаром певної товщини на поверхні рідини,  перешкоджає її випаровуванню.  Завдяки цьому кількість пари нафтопродуктів, що надходить у зону горіння, різко скорочується, стає недостатньою для підтримки горіння і воно припиняється. Цей принцип й застосували бійці 3-го ДПРЗ.

За словами заступника начальника ГУ ДСНС у Хмель­ниц­ькій об­лас­ті під­пол­ков­ника служ­­би циві­льного захисту Вік­тора Кри­вого, у ході нав­чань здійс­ню­ва­лась перевірка оперативної готовності штабу з лікві­дації надзвичайних ситуацій. Бійці 3-го ДПРЗ, члени добровільних пожеж­них бригад, персонал електростанції про­демон­стрували злаго­джені дії, умовна пожежа була успішно ліквідована.

Олександр Шустерук

Фото автора