У 2009р. спостерігалось підвищення напруги на міському ринку праці. На обліку в міському центрі зайнятості перебувало 2177 безро­бітних, що на 30,0% більше, ніж у 2008р. На 1 січня 2010р. на обліку пере­бувало 914 безробітних (на 20,9% більше, ніж на 1.01.2009р.). Жінки ста­новили 55,7% безробітних, 50,4% молоді люди віком до 35  ро­ків, 25,2% соціально незахищені гро­-мадяни та 6,0% вивільнені  працівники. Рівень зареєстрованого безробіття на 1 січня 2010р. по місту становив 3,6% постійного населення у працездатному віці, що на 0,8 відсоткового пункту вище, ніж на 1.01.2009р.

На 1.01.2010р. підприємствами заявлено 36 вільних робочих місць та вакантних посад, навантаження на одне вільне місце становило 35 незайнятих проти 54 осіб на 1.01.2009р. Відсутня потреба на місця, що не потребують спеціальної підготовки; на місце робітника претендувало 63 особи та 11 на місце службовця.

Зусиллями служби зайнятості за 2009р. було працевлаштовано 753 незайнятих (28,9% від числа тих, що перебувають на обліку), що на 22,2% менше, ніж за 2008р. Рівень працевлаштування знизився на 16,0 відсоткового пункту. Найбільше працевлаштовано на робітничі місця (55,8%). З числа безробітних 140 брали участь у громадських роботах, що у 2,2 раза менше, ніж у 2008р.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у 2009р. на виплату допомоги безробітним було витрачено 4016,6 тис.грн. (у 2 рази більше, ніж за 2008р.). Серед­ній розмір допомоги у грудні 2009р. становив 561 грн., що майже на рівні грудня 2008р. і дорівнює 75,4% законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати.

Людмила Кордан, начальник відділу