Первинна профспілкова органі­зація (надалі – ППО) ХАЕС станом на 01.01.2010 нараховувала 5764 членів профспілки, в тому числі: працюючих працівників ВП ХАЕС – 5081 чол.; штатних працівників профкому – 5; працівників СК ППО ХАЕС – 26; працівників КДЮСШ ППО ХАЕС – 25; непрацюючих пенсіонерів – 627 чоловік.

Молодих (віком до 35 років) працівників, членів профспілки - 1546, жінок - 2151.

Протягом 2009 року до профспілки вступили 197 чоловік, вибули з профспілки - 142, з них:  за власним бажанням – 1; припинили членство в профспілці автоматично, без прийняття рішення - 141 (103 - у зв’язку із звільненням з ХАЕС, 13 - у зв’язку із смертю, 7 – після виходу на пенсію упродовж 2-х місяців не підтвердили свого бажання про збереження членства в профспілці, 18 – за несплату профспілкових внесків без поважних причин упродовж 3-х місяців).

В структурі ППО ХАЕС – 34 профспілкові ланки першого рівня ( цехові комітети – у виробничих цехах та профбюро з повноваженнями цехового комітету – у відділах) та 112 профспілкових ланок другого рівня (профгрупи). Загальна кількість членів цехових комітетів і профбюро – 255 чол. та профгрупоргів – 112 чол.

У складі профспілкового комітету (надалі – ПК) ППО ХАЕС станом на 01.01.2010 р. – 14 чоловік (голова ППО ХАЕС, заступник з питань організаційно-масової роботи і соціального захисту та  12  членів профкому, голів комісій ПК за            напрямками діяльності: організаційно-масова робота, соціальний  захист, оздоровлення, фізкультурно-масова робота, культурно-масо­ва робота, соціально-економічний розвиток, реформування заробітної плати і структурні зміни, охорона праці, робота з молоддю, житло і побут та робота з оперативним персоналом). Комісію по роботі з дітьми і шефській роботі впродовж року очолював виконуючий обов’язки голови комісії Андрій Володимирович Нагорний, інженер ЕРП.

Робота профкому велась  у відповідності до вимог:  Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»; «Статуту Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості»;  «Інструкції з діловодства у Професійній спілці працівників атомної енергетики та промисловості України»; «Номенклатури справ профспілкового комітету ХАЕС на 2009 рік»; «Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом»; «Правил внутрішнього трудового розпорядку ВП Хмельницька АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» ПВТР-2004; «Кошторису витрат первинної профспілкової організації ХАЕС на 2009 рік»; «Плану роботи профспілкового комітету ХАЕС на 2009 рік» та планів робіт комісій  рофкому на 2009 рік; «Положень...» про комісії профкому; інших законодавчих, нормативних та організацій­но-розпорядчих документів.

Протягом звітного періоду проведено 52 протокольно оформлених засідання профспілкового            комітету (48 – планових та 4 – поза­планових), на яких розглянуто 682 питання (узгодження проектів наказів по ВП ХАЕС та спільних рішень; виділення коштів з профбюджету для надання матеріальної допомоги членам профспілки; виконання КД та внесення змін і доповнень до КД; режим роботи персоналу; кадрові питання;  охоро­на праці; перегляд вартості талонів ЛПХ; добровільне медичне страхування та страхування від нещасного випадку; робота комісій профкому та профспілкової організації пенсіонерів; питання, опрацьовані комісіями в межах своїх повноважень та відповідно до напрямків роботи; виділення коштів на придбання путівок та  виділення путівок на санаторно-курортне лікування; робота СК та КДЮСШ ППО ХАЕС, в т.ч. виділення коштів на виконання планів робіт та заробітну­ плату персоналу; житлові питання; розгляд звернень; узгодження рознарядки нагород, нагоро­дження та заохочення; відрядження; прийом в профспілку та збереження членства звільнених на пенсію; організаційні та інші питання).

Оперативна інформація про прийняті профспілковим комітетом рішення та вжиті заходи доводилась до відома профактиву та членів профспілки на засіданнях розширеного профактиву підрозділів ХАЕС (протягом року було проведено 51 засідання),  через газету «Перспектива», дошку оголошень та електронну папку «Профком». Постійна інформація про склад та регламент роботи профкому та його комісій, мотивацію профспілкового членства, ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» роз­мі­щена на інформаційному стенді профкому.

Протягом звітного періоду до профкому надійшло 543 різнома­нітних вхідних документи (листи, витяги з протоколів, проекти наказів, подання, клопотання і т.д.), 53 письмових звернення (в тому числі колективних) та 523 заяви на мате­ріальну допомогу від працівників ХАЕС, членів профспілки. Профспілковим комітетом було відправлено 441 різноманітних вихідних документів (відповідей, листів, звернень, клопотань тощо).

Структурні ланки ППО ХАЕС та комісії профкому для своєї організаційної діяльності забезпечувались необхідною методичною та нормативною літературою, канцелярськими товарами та іншими роздатковими матеріалами.

Протягом 2009 року оздоровлено 1974 особи, з них 1279 - санаторно-курортним лікуванням, 695 - на базах відпочинку та в пансіонатах

Літній дитячий відпочинок проводився в дитячих оздоровчих таборах «Ласпі» (АР Крим, м. Севастополь, Чорне море), «Юність» (смт. Кирилівка, Миколаївська обл., Азовське море) та «Агатівка» (смт. Симонів, Гощанський р-н, Рівненська обл.). Розподілено 482 путівки, в тому числі - 462 для дітей працівників ХАЕС, членів профспілки.

Постійно здійснювалась робота з добровільного страхування від нещасного випадку членів профспілки. Згідно з додатковою угодою до Договору страхування від нещасних випадків членів Атомпрофспілки кількість застрахованих осіб відповідно до кількості виданих діючих страхових свідоцтв протягом дії договору страхування членів профспілки станом на  01.01.2009 року складала  5477 осіб. В 2009 році застраховані додатково 193 новоприйняті до складу ППО особи та виключені з програми страхування 142 особи, які протягом 2009 року вибули з профспілки з різних причин. Таким чином, кількість осіб, які підлягають страхуванню на наступний термін дії (2010 рік) складає 5528 членів профспілки. Протягом 2009 року 45 осіб отримали страхові відшкодування на загальну суму 17295 грн.

За активну участь в житті профспілкової організації, в культурно-масових, спортивно-масових та оздоровчих заходах, за  профспілкову роботу, спрямовану на зміцнення авторитету та розвиток Атомпрофспілки, 895 членів профспілки були представлені до матеріального заохочення та 18 чол. – до різноманітних  відзнак ППО ХАЕС, профкому ДП НАЕК  «Енергоатом» та Атомпрофспілки (подяки, грамоти, почесні грамоти, відзнаки).

Людмила Малько,

заступник голови ППО з              питань організаційно-масової  роботи і соціального захисту