В Україні завершено реалізацію Спільного проекту ЄК-МАГАТЕ-Україна з оцінки безпеки українських атомних електростанцій. Проект було започатковано на підтримку реалізації положень Меморандуму між Україною та Європейським Союзом про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі.

Мета Спільного проекту - підтвердити відповідність рівня безпеки українських АЕС міжнародним  стандартам і вимогам з ядерної безпеки.

До цієї роботи було залучено вітчизняних фахівців і міжнародних експертів – представників Європейської Комісії та МАГАТЕ.

Оцінку безпеки проведено шляхом самооцінки, виконаної українською стороною, та експертних місій МАГАТЕ на всі енергоблоки вітчизняних АЕС. Фактично протягом одного року було проведено 14 експертних місій.

У рамках виконання дорожньої карти «Ядерна безпека» Меморандуму розглянуто такі напрямки:           проектна безпека атомних електростанцій;експлу­атаційна безпека АЕС;поводження з радіоактивними відходами (РАВ) та виведення АЕС із експлуатації; регуляторні питання.

За висновками міжнародних експертів загалом оцінки безпеки за усіма напрямками виявили повну відповідність енергоблоків вимогам міжнародних стандартів з ядерної безпеки.

За напрямком «проектна безпека» на жодній           українській АЕС експерти не виявили невідповідності стандартам МАГАТЕ. Вони встановили, що кожний  енергоблок досяг повної відповідності, принаймні, за                                 172-ма з 192 вимог МАГАТЕ. У випадках, де виявлено неповну відповідність вимогам, українська сторона предста­вила розроблені програми, спрямовані на усунення зауважень. За цими програмами ведеться активна робота, досягнуто значних результатів. Міжнародні  фа­хівці дійшли висновку, що після впровадження                                      за­пла­нованих заходів буде досягнуто повної відповідності рівня безпеки енергоблоків міжнародним вимогам.

За результатом оцінки експлуатаційної безпеки експертами зроблено висновок, що на АЕС України повністю враховано результати роботи раніше проведених місій Групи експертів МАГАТЕ для проведення перевірки експлуатаційної безпеки (OSART).

За напрямком «поводження з РАВ та зняття з експлуатації» результати оцінки також в цілому позитивні. Виявлені питання в основному стосуються розділів «Створення комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів» та «Створення бази нормативної документації у галузі поводження з РАВ». Проте експерти відзначили, що ці питання вирішуються, у тому числі, за рахунок міжнародної технічної допомоги.­

Результати оцінювання безпеки свідчать, що діючі енергоблоки АЕС України практично повністю відпові­дають міжнародним вимогам та стандартам з ядерної безпеки, які стосуються проекту станції, експлуатації, поводження з РАВ та зняття з експлуатації.  Виявлені в ході реалізації Спільного проекту питання, активно вирішуються. Досвід МАГАТЕ з перевірки безпеки свідчить, що подібна ситуація склалася і в багатьох інших країнах.

При цьому міжнародні експерти відзначили, що робота, проведена у рамках Спільного проекту в Україні, є унікальною і не має аналогів у світі.  Досі у жодній країні світу не проводилась така масштабна і комплексна оцінка безпеки атомних електростанцій. Україна