Виробничо-технічна служба ВП ХАЕС у її нинішньому складі – структура відносно молода, адже створе­на восени 2000 року. Якщо ж повернутися до витоків, вік у підрозділу, який попервах називався виробничо-технічним відділом, солідний – нинішнього четверга спливло тридцять років з моменту підписання наказу, за яким був прийнятий на роботу перший керівник відділу. На той час  підприємство наше тільки народжувалося і носило ім’я «Дирекція споруджуваної Хмельницької АЕС». Протягом тридцяти років довкола ВТВ формувалась діюча тепер структура виробничо-технічної служби. Як бачимо, і їй за лічені місяці виповнюється десять років. Отож, хоч круть, хоч верть, а ювілею таки бути.

 Історичний для підрозділу наказ підписав перший директор споруджуваної Хмельницької АЕС Олексій Іванович Троценко, а «прабатьком» відділу став Володимир Гнатович Харламов, якого, на жаль, уже немає з нами. Володимир Гнатович був керівником, який заклав підвалини виробничо-технічної служби, започаткував традиції відповідального та самовідданого ставлення працівників (спочатку ВТВ, а потім ВТС) до виконання всіх завдань за напрямком діяльності.

 То були часи, коли накази писалися від руки в журналі,  і про сучасні засоби оргтехніки навіть не йшлося. Але ніхто не нарікав на такі незручності: завзяттю, з яким взялися в новоствореному колективі енергетиків за спору­дження об’єкта та розбудови міста-супутника, здавалося, не було меж. Що ж стосується виробничо-технічної служби, то ні тоді, ні тепер її персоналу не  бракувало знань і сумління, аби скрупульозно  документувати всі  питання виробничої діяльності підприємства.

Спливали роки, колектив ВТВ поповнювався новими кадрами, у різні часи його очолювали  Володимир Миколайович Морозов, Євгеній Ілліч Коротов, Микола Петрович Тютюнник, Олександр Павлович Зонов, Олексій Іванович Шусть, Олег Вадимович Хатьомкін, Володимир Михайлович Жебель, Іван Григо­рович Старовойтов, Віталій Цезаревич Весельський. Вони продовжили і примножили традиції, започатковані першопрохідцями. Набутий досвід допо­міг справитися з усіма­ незгодами, які довелося пережити в нелегкі роки пострадянського періоду, та великими навантаженнями, які передували пуску другого енергоблока. Сьогод­ні у службі не без гордості кажуть, що й молоде покоління енергетиків також­ здатне на грандіозні звершення.

Зараз до складу виробничо-технічної служби входять кілька структурних одиниць, які очолюють досвідчені фахівці Іван Ісайович Горбатов, Тетяна Аркадіївна Софіюк, Світлана Василівна Іщук, Тамара Сергіївна Гордєєва. У кожного з відділів свій напрямок роботи.

Так, виробничий відділ здійснює  організацію розробки, розробку і контроль виконання організаційно-технічних заходів з супроводу експлуатації, економічності роботи енергоблоків №1,2  ВП ХАЕС відповідно до вимог правил; органі­зовує розробку, готує і надає в зовнішні організації місячну, квартальну, річну технічну звітність; розробляє вимоги до виробничої документації в частині структури і змісту документів (крім положень про підрозділи і посадових інструкцій); виконує аналітичні функції в частині техніко-економічного планування і управління виробництвом.

За відділом техніко-економіч­ного планування та обліку – плану­­ван­ня­ та облік виробітку і відпуску електроенергії, теплоенергії, планування техніко-економічних показників енергоблоків №1,2 ВП ХАЕС відповідно до вимог правил; визначення фактичного споживання електроенер­гії, теплоенергії, питної і технічної води споживачами міста Неті­шин та ВП ХАЕС; ор­га­ні­зація підготовки та оформлення технічних умов на підключення споживачів до мереж електропостачання, теплопостачання, водопостачання та трубопроводів відведення стічних вод.

На відділ документації покладено обов’язки розробки вимог до побудови, викладення та оформлення документів, введення їх у систему документації ВП ХАЕС; встановлення правил поводження з виробничою документацією на всіх етапах її життєвого циклу; визначення порядку розробки, узгодження, затвердження, перегляду та анулювання виробничих документів; здійснення супроводу робочих місць оперативного персоналу (НЗС, НЗБ, БЩУ, РЩУ) і ГД, ГІС, ЗГІЕ; організацію роботи з виробничою документацією, що підлягає реєстрації і зберіганню в технічному архіві ВТС, і виконавчої документації на введені в експлуатацію об’єк­ти.

За бюро стандартизації – комплектування та ведення фонду нормативних документів; організація тиражування і видачі в підрозділи ВП ХАЕС облікових копій НД та повідомлень про їхню зміну; спів­праця зі службами стандартизації орга­нів державного управління та регулювання, технічними комітетами зі стандартизації, з вищими та сторонніми орга­ні­заціями в галузі стандартизації; орга­нізаційно-методичне керівництво робіт зі стандартизації в підрозділах ВП ХАЕС та надання їм методичної допомоги при розробці проектів документів зі стандартизації.

З усього видно, що виробничо-технічна служба є однією з провід-них ланок в плануванні та організації виробничої діяльності ВП ХАЕС, що вимагає напруженої та творчої роботи усіх працівників служби. Протягом тридцяти років відділ, а потім служба, успішно виконували покладені на них  завдання, чимала­ заслуга в цьому і нинішніх пенсіонерів Івана Григоровича Старовойтова, Тетяни Львівни Яшиної, Ольги Федорівни Клещевникової, Лариси Олексан­дрівни Ліги, Лідії Іванівни Трубникової, Олени Іванівни Мусієнко, Тетяни Іванівни Шестакової.

Але й нинішнє покоління не пасе задніх. Серед працівників служби четверо відмінників атомної енергетики України, п’ять почесних працівників ВП ХАЕС. В колективі працюють висококваліфіковані спеціалісти, здатні  вирішити найскладніші виробничі завдання. Швидко набрали  досвіду та повноцінно влились у  колектив наймолодші колеги Наталія Юріївна­ Мусієнко, Ольга Володимирівна Стре­мецька, Олена  Василівна Науменко.

Як зазначив керівник підрозділу В. Л. Статкевич, виробничо-техні­чна служба і надалі успішно виконуватиме поставлені перед нею завдання та разом з усім трудовим колективом ВП ХАЕС внесе достойний вклад в забезпечення енергетичної безпеки нашої держави.

Ольга Сокол

Фото  Валерія Валуєва