Пiсля кризи очiкуємо розквіту

17 березня в Палаці культури відбулись конференції трудового колективу ХАЕС та профспілкової організації станції 

Конференція трудового колективу ВП ХАЕС розглянула наступні звіти: про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2009 рік відповідно до договірних зобов’язань, передбачених  Колективним договором ДП НАЕК «Енергоатом» (доповідач генеральний директор ХАЕС М.С. Панащенко); про виконання за 2009 рік „Планового кошторису витрат на соціальний розвиток на 2009 рік” та  схвалення планового кошторису витрат „Соціальний розвиток на 2010 рік”, а також розглянула „Положення про порядок продажу квартир ВП ХАЕС у будинку 505 на умовах надання довгострокових безвідсоткових позик” (доповідач заступник генерального директора ХАЕС з кадрів та соціального розвитку В.А.Демидюк). 

Про стан будівництва об’єктів соціальної інфраструктури доповідав заступник генерального директора з капітального будівництва О.В. Рахлінський. Звіт  про виконання „Комплексних заходів про досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного  рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2009 рік” представив начальник відділу охорони праці С.І.Романко.

Розглянуто також  хід виконання Постанов конференцій трудових колективів ВП ХАЕС від 19.03.2009 і ДП НАЕК «Енергоатом»  від  17.07.2009 (голова ППО М.В. Гук). Михайло Володимирович доповів також про ситуацію із  включенням  до робочого часу 15 хв. на проходження медичного огляду змінним персоналом.

Звіт комісії з трудових спорів за 2009 рік представив В.Б.Рубас, а начальник відділу соціального розвитку С.О.Ільющенков запропонував делегатам на розгляд і затвердження «Порядок надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям праці­вників ВП ХАЕС» відповідно до розді­лу 5 «Положення про надання матеріальної допомо­ги пра­ців­никам ДП НАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.0.07.064-05.» і порушив питання щодо проведення виплати колишнім працівницям АПК щомісячної матеріальної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х і 6-ти років, з метою  подальшого розгляду даного питання на конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом».

Відбулись вибори делегатів на конференцію трудового колективу  ДП НАЕК “Енергоатом”.

У «різному» розглянуто низку питань життя колективу.

До президії конференції були обрані генеральний директор ХАЕС Микола Сергійович Панащенко,  голова профспілкового комітету станції Михайло Володимирович Гук, який і вів конференцію, профспілковий лідер  НАЕК «Енергоатом» Олексій Васильович Лич, виконавчий директор з кадрів, праці та соціальних питань ДП НАЕК «Енергоатом» Тетяна Карлівна Алексєєва і голова Атомпрофспілки України Валерій Олексійович Матов.

Генеральний директор ХАЕС доповів присутнім, що колектив станції у звітний період справився із виробничими показниками. Зокрема балансова комісія НАЕК «Енергоатом» виставила колективу станції оцінку задовільно, адже у 2009 році ХАЕС виробила 12 мільярдів 781 мільйон кВт.годин електроенергії, що на 719 мільйонів кВт.годин більше від показника 2008 року.

 Це далеко не кращий результат, адже він відстає на 2 мільярди від рекордного показника 2007 року. Втрати не лише через диспетчерські обмеження, зменшення споживання електроенергії в результаті кризи, але й через власні прорахунки.

Генеральний директор закликав тверезо дивитись на недоречності, які були в роботі колективу. Принаймні, у 2006-2008 роках не було порушень в роботі енергоблоків, пов’язаних з помилками персоналу. У 2009 році ця позитивна тенденція не продовжилась.

 Не вдаючись особливо у цифрові викладки, Микола Сергійович зауважив, що роботу у напрямках трудової дисципліни, підвищення кваліфікації слід тримати під пильним контролем і в полі по­стійної уваги.

Олег Васильович Рахлінський, доповідаючи про об’єкти капітального будівництва і зокрема роботи на будинку 505 зауважив, що через брак фінансування чотири рази, починаючи з грудня 2007 року, робота на будівництві призупинялась. Планувалось розпочати роботи на другій черзі цього будинку та ще на чотирьох майбутніх житлових майданчиках. Робота в початковій стадії. Так само, як і питання будівництва сміттєпереробного заводу. Зроблено його проектування і є нагальна потреба визначитись із строками початку будівництва.

Минулого року виводились з числа діючих дві артезіанські свердловини (одна повністю) і з метою їх заміщення здійснювались роботи на нових.

Олег Васильович переконаний, що цьогоріч вдасться продовжити будівництво 505 будинку, адже компанія запланувала з дефіцитом у чотири мільйони гривень коштів на цей об’єкт, сподіваючись на домовленість про підняття тарифу на електроенергію.

Торкнувшись питання малоповерхової забудови, він сказав, що всі необхідні документи на зведення котеджів затверджені у відповідних інстанціях, проте Кабмін заборонив передавати лісові угіддя не за призначенням, і робота застопорилась.

 Віктор Андрійович Демидюк доповів, що на соціальні витрати спрямовано чималі кошти, зокрема на матері­альну допомогу дітям-інвалідам, дітям-сиротам і дітям-напівсиротам, одноразову матеріальну допомогу при втраті годувальника,  матеріальну допомогу при народженні дитини, матеріальну допомогу при догляді за дитиною до 3 років,  доплату до пенсії непрацюючим пенсіонерам. Він звернув увагу, що 2009 року у порівнянні з попереднім роком на 20 осіб збільшилась кількість працівників, що вийшли на пенсію, і найближчим часом тенденція буде зберігатись. А це додаткове навантаження на  соціальні фонди.

Він розповів, що не зважаючи на кризу, дирекція знайшла можливість виділити кошти на  ремонт у підтрибунних приміщеннях стадіону та у залі фехтування, інші об`є­кти.

За словами заступника генерального директора з кадрів та соціального розвитку непростою є ситуація із забезпечення працівників житлом. На квартирній черзі перебуває 1037 чоловік.

В цьому розрізі під час конференції певну напругу викликало питання розгляду порядку розподілу житла у 505 будинку. Зрештою визначились з квотами і терміном для початкового погашення кредиту, що надаватиметься працівникам. З місяця, як пропонувалось на початку, він збільшений до півроку.

Голова профкому Михайло Гук обґрунтував позицію щодо виконання пунктів Колективного договору і зажадав вважати не виконаним  вісім пунктів з 220. Конференція зголосилась на його аргументи.

Знайшла позитивний відгук у делегатів і пропозиція щодо можливого включення у робочий час певної категорії оперативного персоналу 15 хвилин на обов’язковий  медогляд.

 Далі генеральний директор та інші відповідальні особи давали відповіді на усні та письмові запитання присутніх.

Конференція прийняла постанову, якою звіт генерального  директора про виконання показників діяльності ВП ХАЕС за 2009 рік відповідно до договірних зобов’язань, передбачених  Колективним договором ДП НАЕК «Енергоатом», взято до відома. Взято  до відома «Плановий кошторис витрат на соціальний розвиток ВП ХАЕС за 2009 р.” і ухвалено «Плановий кошторис витрат на соці­альний розвиток ВП ХАЕС на 2010р.» у розмірі 31 320 000 грн.  Ухвалено  «Плановий кошторис будівництва об’єктів соціальної інфраструктури на 2010 рік» та  “Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, підвищення істотного рівня охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2010 рік”.

Щодо виконання Постанови конференції трудового колективу ВП «Хмельницька АЕС» від 19.03. 2009 року, то вирішено вважати невиконаним пункт 5.2 в частині про внесення змін до розділу IV КД та підвищення мінімальної тарифної ставки (окладу) до розміру 2-х мінімальних заробітних плат.

 Визнати частково виконаним пункт 10.3 і передбачено звернутися до адміністрації та ПК ДП НАЕК «Енергоатом» з клопотанням про проведення роботи щодо приведення нормативної документації ДП НАЕК «Енергоатом» у відповідність до діючого законодавства України з питань доплат, страхування та інших пільг членам аварійних груп та бригад.

Щодо  «Постанови №3-1  конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» від 17.07.2009 року, -  вважати невиконаним пункти:

2.1.1 про внесення змін в п.4.3. КД, словосполучення «… не менше 0,75 мінімальної тарифної ставки (окладу) ПВП» замінити на «…не менше 0,9 мінімальної тарифної ставки (окладу) ПВП» ;

2.1.4 Розробити «Положення про єдиний порядок визначення загального стажу роботи праці­вників ДП НАЕК «Енергоатом» для нарахування та виплати щомісячної надбавки за стаж роботи в електроенергетичній галузі»

Постанову №3-2 конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» від 17.07.2009 року вирішено вважати виконаною в повному обсязі.

Вирішено звернутися до конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією щодо необхідності продовження роботи з наступних питань:

внесення доповнення в Колективний договір ДП НАЕК «Енергоатом» щодо надання додаткових пільг членам аварійних бригад відповідно до затвердженого Положення;

наближення тарифних ставок та посадових окладів персоналу непромислової діяльності до промислово-виробничого персоналу; встановлення єдиного порядку визначення загального стажу роботи працівників ДП НАЕК «Енергоатом» для нарахування та виплати щомісячної надбавки за стаж роботи в електроенергетичній галузі

Затверджено зведену довідку про виконання Колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» за 2009 рік.

Конференція вважає невиконаними пункти Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом”, а саме:

п 4.1. Забезпечувати щорічне підвищення рівня середньої заробітної плати не менше ніж на 25 відсотків та випереджаюче зростання темпів реальної заробітної плати порівняно з темпами зростання реального валового внутрішнього продукту.

Фонд оплати праці ДП НАЕК “Енергоатом” визначається на умовах та в розмірах, визначених колективним договором з урахуванням вимог Галузевої угоди.

В період дії цього Колективного договору пості­йно упорядковувати діючі норми i нормативи праці, системи матеріального заохочення тощо з метою підвищення долі тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок в середньомісячній заробітній платі.

Підвищення частки тарифів у середньомісячній заробітній платі здійснювати також за рахунок зменшення інших складових заробітної плати в межах коштів, затверджених на оплату праці.

п. 5.8 Забезпечити придбання, комплектування, своєчасну видачу працівникам та утримання засобів індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.

З урахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів і нормативно-правових актів з охорони праці, за узгодженням з відповідним профспілковим комітетом та за рішенням трудового колективу видавати працівникам спецодяг, спецвзуття та інші ЗІЗ понад передбачені норми згідно з додатком, який розробляється службами з охорони праці ДП НАЕК „Енергоатом”.

Здійснювати фінансування придбання спец­одя­гу, спецвзуття та інших засобів індивідуального та колективного захисту згідно з плановим кошторисом витрат відокремлених підрозділів.

п.6.13 Забезпечити організацію та проведення на високому професійному рівні психологічних та психофізіологічних тренінгів та реабілітації кері­вного, оперативного та інших визначених категорій працівників Компанії.

п.6.20 Представник власника зобов’язується: брати участь у добровільному медичному страхуванні працівників ДП НАЕК “Енергоатом”.

п.6.22 Профспілковий комітет зобов’язується: забезпечити медичне страхування працівників ДП НАЕК “Енергоатом”.

п.7.9. Надавати працівникам ДП НАЕК “Енергоатом” безвідсоткові позики на невідкладні потреби, на будівництво та придбання житла у розмірах і порядку, передбачених Положенням ДП НАЕК «Енергоатом».  

п 8.1 Ввести в містах-супутниках АЕС протягом 2008-2009 рр. не менше 45000 м2. житла. Об’єми введення житла в розрізі міст-супутників АЕС встановити на підставі «Середньострокової інвестиці­йної програми ДП НАЕК «Енергоатом» на 2008-2012 рр. та на перспективу до 2015 року».

п.8.3 Сприяти відведенню земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво і забезпечувати дольову участь Компанії у спорудженні інженерних мереж та комунікацій в місцях компактної малоповерхової забудови міст-супутників АЕС за участю працівників ДП НАЕК «Енергоатом».        

Проект звіту з виконання Колективного договору ДП НАЕК „Енергоатом» за 2009 рік взято до відома.

Схвалено порядок надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  працівників ВП ХАЕС відповідно до розділу 5 «Положення про надання матеріальної допомоги працівникам ДП НАЕК «Енергоатом» ПЛ-К.0.07.064-05.

Конференція вирішила звернутися до адміністрації ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією щодо виділення коштів для забезпечення виплати щомісячної  матеріальної допомоги на період відпустки по догляду за дитиною колишнім праці­вницям АПК ДП НАЕК «Енергоатом», а також звернутися до адміністрації та профспілкового комітету ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією щодо врегулювання питання про включення часу на проходження передзмінного медичного огляду окремими категоріями оперативного персоналу до робочого часу.

Затверджено „Порядок розподілу квартир ВП ХАЕС поліпшеного планування на умовах надання довгострокових безвідсоткових позик” з урахуванням прийнятих змін та доповнень.

Взято  до відома  звіт про роботу комісії по трудових спорах за 2009 рік

Обрано делегатами на конференцію трудового колективу ДП НАЕК “Енергоатом” делегацію ВП “Хмельницька АЕС” у складі 10 осіб, а саме: генеральний директор М.С. Панащенко, ЗГДКіСР В.А Демидюк; заступник начальника ЦГЗ Л.С. Гуц; начальник зміни блока А.В. Данилюк; дозиметрист ЦРБ Ю.Г. Ковальчук; інженер ХЦ В.Я.Пятковський; інженер-програміст  О.В. Хоменко; електрослюсар ЦТАВ Т.П. Сушкова; майстер електроцеху І.В. Савчук та водій ТрЦ С.І. Косік. Крім цього за окремою квотою направляються на конференцію члени профспілкового комітету ДП НАЕК „Енергоатом”  М.В. Гук, Д.В. Міщенко, С.В. Ростовцев та О.М. Хомич.

В разі виникнення об’єктивних причин надано право адміністрації та профспілковому комітету  вносити зміни в персональний склад делегації з числа резерву, наданого на конференцію.

Доручено делегатам підтримати пролонгацію діючого колективного договору ДП НАЕК «Енергоатом» на конференції трудового колективу ДП НАЕК «Енергоатом» у випадку розгляду даного питання.

Також доручено адміністрації та профспілковому комітету розробити процедуру надання транспортних послуг у разі організації поховань близьких родичів працівників ВП ХАЕС на підставі їхніх заяв,  а генеральному директору М.С.Панащенку та голові профкому ХАЕС М.В.Гуку доручено звернутися до адміністрації  ДП НАЕК «Енергоатом» з пропозицією виділення цільових грошових коштів на добудову будинку.

Вирішено всі заслухані звіти і доповіді, а також зауваження і пропозиції до них, висловлені в процесі обговорення делегатами конференції трудового колективу, взяти до відома. Секретаріату доручено протокольно опрацювати зауваження  та пропозиції, висловлені в процесі обговорення, і направити сторонам, що є відповідальними за виконання у ВП ХАЕС та ДП НАЕК „Енергоатом”, для прийняття остаточного рішення та доведення даної інформації до трудового колективу; результати підведення підсумків виконання Колективного договору ДП НАЕК “Енергоатом” і додатків до нього по ВП ХАЕС за 2009 р. направити для інформації в дирекцію ДП НАЕК «Енергоатом», профспілковий комітет і ЦК Атомпрофспілки.

Контроль за виконанням постанови конференції трудового колективу покладено на адміні­страцію в особі генерального директора ВП ХАЕС та на  профспілковий комітет в особі голови ППО ВП ХАЕС.

 

Чисельність не змінилась,

але нових членів профкому не обрано

Після перерви  відбулась профспілкова конференція, на яку було обрано 411 делегатів відповідно до встановленої квоти (від 15 членів профспілки - 1 делегат; для під­розділів, що нараховують менше 15 чол. - 1 делегат; 14 членів профкому, голова ревізійної комісії, 8 чоловік – членів комісії з виконання Колективного договору з боку адмі­ністрації (на обліку в ППО ХАЕС перебуває 5764 члени профспілки). Зрештою було заявлено, що делегати отримали 392 мандати і цей фактор зіграв свою роль при розгляді питання про чисельний склад профспілкового комітету та обрання голови комісії по роботі з дітьми і шефській роботі.

Отож, після обрання робочих органів і визначення порядку денного голова профкому Михайло Гук відзвітував про роботу, що проводилась у звітному періоді. Зокрема він наголосив, що попри кризу вирі­шено питання збільшення фонду оплати праці, виплачені премії до професійного свята.

Протягом 2009 року зареєстровано 443 заяви для отримання матеріальної допомоги для часткової оплати на лікування, 73 заяви на отримання матеріальної допомоги у  зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, що становить відповідно 86 та 14% від загальної кількості зареєстрованих заяв. 

У 2009 році матеріальна допомога надана 528 членам профспілки на суму 896350 грн., в тому числі для 51 пенсіонера на суму 48000 грн. Фактичні виплати перевищили планові на 196350 грн., або на 28%.

Для працівників ВП ХАЕС та їх дітей у 2009 році за рахунок коштів ППО ХАЕС по статті «Оздоровлення» придбано та видано 1577 путі­вок на суму 6 943 792 грн., а саме: на санаторно-курортне лікування - 841 путівку, з них дітям працівників членів профспілки ВП ХАЕС-104;  в пансіонати відпочинку-464 путівки, з них дітям працівників членів профспілки  ВП ХАЕС -160, пенсіонерам-12.

Закуплені в дитячі оздоровчі табори 290 путівок, з яких 272 путівки видано дітям працівників ВП ХАЕС, членів профспілки, а 18 путі­вок на суму 32886 грн. в оздоровчий табір «Агатівка» передано міськвиконкому згідно із спільним рішенням адміністрації та профкому за № 123 від 28.07.2009 року.

За рахунок статті «Культурно-масова робота» придбано 218 путі­вок вихідного дня, на суму 152334 грн. Крім того отримано 699 путівок на суму 3645466 грн. від профкому ДП НАЕК «Енергоатом» на санаторно-курортне лікування – 377; в пансіонати відпочинку – 130; в дитячі оздоровчі табори – 192.

Михайло Володимирович зазначив, що всі комісії профкому працювали з повною віддачею, а молодіжне крило профспілкової організації Хмельницької АЕС кілька років поспіль є кращим не лише в компанії, а й у галузі. Спор­тивна слава ХАЕС сягає меж держави. Він висловив жаль, що брак коштів не дозволив у 2009 році взяти нашій дружині участі у Спартакіаді Атомпрофспілки, де  фізкультурники ХАЕС претендують винятково на перемогу.

Він звернув увагу, що збільшилась кількість виїздів на Буковель, а рибна ловля стала хобі для значної кількості працівників станції. Багата концертна програма була запропонована атомникам до різних свят. Є здобутки у виробничій сфері, правовому захисті тощо. Михайло Володимирович зазначив, що газета «Перспектива» подала ґрунтовні звіти усіх комісій, які працюють при профкомі станції.

Голова ППО ДП НАЕК «Енергоатом» О.Лич коротко відзвітувався про роботу профкому компанії. Зокрема, він сказав, що тенденція, що намічалась у 2008 році із встановлення для працівників галузі заробітної плати на європейському рівні, була перекреслена кризою. Профком НАЕК двічі звертався до прем’єр-міністра із вимогою збільшити тариф на електроенергію, аби таким чином підняти зарплатну складову. Проте  підвищення відбулось лише в частині екологічного збору. Ще три звернення залишились без реагування. Зрештою були встановлені нові соціальні стандарти в державі і лише НАЕК «Енергоатом» відреагував на них, підвищивши зарплату на 11,2 відсотка. Компанія «знайшла» 60 мі­льйонів на преміювання своїх працівників. Все це всупереч вимогам Президента України щодо збільшення тарифу лише на рівень інфляції. Компанія заклала на 2010 рік нормальну основу і планує не погіршувати 2009 року здобуті позиції.

Планувалось виплатити одноразову 13 зарплату, але коштів на це не вистачає, виплата відбудеться в два етапи.

Під час переговорів щодо викорінення поняття про промисловий і непромисловий персонал була висунута з боку переговорників альтернатива аби слідувати за сучасним поді­лом на персонал основного, допоміжного і сервісного характеру. Це нас не надто задовольняє. І вимагає вивчення.

Свого часу була вимога щодо скорочення щороку на 5 відсотків персоналу компанії. Ми не зробили цього і можемо констатувати, що нині маємо потенціал для нормальної експлуатації АЕС і кадри для будівництва.

Олексій Васильович звернув увагу, що згідно з законом про пільги для населення зони спостереження цьогоріч на ці цілі закладено 120 мільйонів гривень. Це значно полі­пшить ситуацію у прилеглих до АЕС районах, принесе матеріальні і моральні дивіденди.

Він доповів, що є рішення про виділення 1 мільйона гривень на проведення мамографічних обстежень жінок компанії. У місячний термін питання має бути вирішене.

Складності в порядку денному виникли під час розгляду питання про зміну чисельного складу профспілкового комітету. Один із заступників голови профкому вийшов на пенсію. На його місце в підрозділах було висунуто 5 кандидатур. Проте, саме питання не знайшло відгуку, хоча точились тривалі і нервові дебати, адже для початку голосування необхідно мати 50%+1 голос зареєстрованих делегатів. Такої кількості не знайшлось. З цієї ж причини не обрано голову комісії по роботі з дітьми і шефській роботі. Питання відкладено до звітно-виборної конференції 2012 року.

Отже, профспілкова конференція розглянула і схвалила «Кошторис планових витрат коштів профорганізації на 2010 рік», затвердила звіт ревізійної комісії, підтвердила мандат делегатів на профспілкову конференцію ДП НАЕК «Енергоатом» делегатам, що обрані на конференції трудового колективу. Роботу профспілкового комітету ХАЕС визнано задовільною.

Віктор Гусаров

Фото автора