Здоров’я та життя людини згідно з Законом «Про охорону праці» є пріоритетом державної політики в сфері охорони праці. Тому всю увагу необхідно зосередити на пошуку ефективних шляхів вдосконалення виробництва з метою підвищення рівня охорони праці.

Насамперед з усієї різноманітності проблем слід звернути увагу на чотири найважливіші розділи роботи з охорони праці: регламентована поведінка працівників; нормальний технічний стан засобів виробництва; засоби захисту працюючих; фінансування сфери питань охорони праці.

Звичайно, в Україні є підприємства, на яких вирішено в необхідному обсязі вищезгадані проблеми, досягнено високого технічного рівня виробництва, забезпечено безпеку працівників, налагоджено профілактичну роботу щодо запобі­гання нещасних випадків та професійних захворювань, забезпечено фінансування заходів щодо підвищення досягнутого рівня безпеки, умов праці, гігієни та виробничого середовища.

Є такі цехи і на Хмельницькій АЕС. Основна роль у забезпеченні безпеки працюючих, безумовно  належить людині. Від дії або бездіяльності всіх учасників виробництва (від роботодавця до робітника) вирішальною мірою залежить стан охорони праці. Як свідчить аналіз причин нещасних випадків, не менше 80% їх відбувається через порушення вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці робітниками, керівниками робіт, і лише близько 20% - з причин тех­нічного характеру.

Щоб суттєво вплинути на значне зменшення згаданих 80% нещасних випадків, необхідно чітко регламентувати поведінку працівників у процесі трудової діяльності, навчити їх свідомо виконува­ти вимоги нормативних актів з охорони праці і створити такий механізм контролю, за якого відступи від правил безпеки стали б неможливими.

Неухильне виконання вимог законодавчих і нормативних актів з охорони праці повинно стати для працівників правилом без винятку, всі вимоги в них є рівнозначними, і надавати одному з них перевагу або ставитися до них зневажливо недопустимо.

Нині на деяких дільницях частина основних виробничих фондів експлуатується «до зносу», або ж морально застаріла. Назріла нагальна необхідність їх заміни та удосконалення.

У тих випадках, коли дію небезпечних і шкідливих виробничих факторів на працюючих виключити немає можливості, потрібно забезпечити працюючих надійними, зручними та ефективними засобами індивідуального та колективного захисту.

Проте ефективні необхідні захисні засоби для виконання окремих видів робіт з підвищеною небезпекою в Україні поки що не виробляються, або ще не розроблені, зокрема електроручні та ручні вентилятори для робіт в замкнутих просторах, фільтруючі та ізолюючі протигази при перевезенні небезпечних вантажів, пристрої газового контролю, страхувальні пристосування для роботи на висоті і т.д.

Тому на підприємствах, на яких вирішуються вище згадані проблеми, а також висока виробнича дисципліна, нещасні випадки практично зводяться до нуля.

 Михайло Паришкура,

начальник  транспортного цеху