У розвиток економіки міста за 2009 рік підприємства міста за рахунок усіх джерел фінансування спрямували 247,3 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 6,1% від освоєного по області.

За видами активів 99,0% направлено у матеріальні активи, з яких 87,2% спрямовано у нежитлові будівлі та споруди, 7,4% у житлові будівлі та 3,4-1,1% на придбання машин і обладнання та транспортних засобів.

За джерелами фінансування найбільшу частку інвестицій 66,2% (163,6 млн. грн.) освоєно за рахунок власних коштів підприємств, значна частка кредитів банків та інших позик 30,6% (75,7 млн. грн.), 0,3-0,2% освоєно за рахунок коштів державного та міського бюджетів. Не залучались кошти іноземних інвесторів, інвестиційних фондів, а також населення на будівництво власних квартир. Із загального обсягу інвестицій кошти населення на житлове будівництво становлять 2,5% або 6,1 млн. грн.

В основний капітал спрямовано 240,7 млн.грн. інвестицій, що становить 7,5% обласного показника, та менше на 39,2% проти 2008 року. За джерелами фінансу­вання найбільшу частку інвестицій в основний капітал - 65,6% освоєно за рахунок власних коштів підприємств.

У будівництво житла вкладено 18,1 млн. грн. (7,5% інвестицій в основний капітал), що на 9,8% менше, ніж у 2008 році. За джерелами фінансування в інвестиціях у житлове будівництво найбільша частка власних коштів підприємств -66,4% (12,0 млн.грн.); 33,6%) становлять кошти населення на індивідуальне житлове будівництво.

За видами економічної діяльності підприємств найбільше інвестицій в основний капітал освоєно у промисловості (89,6%), помітна частка освоєного за операціями з нерухомістю та будівницву (7,6-1,5%).

У розрахунку на 1 особу населення по місту освоєно інвестицій в основний капітал на 6711,6 грн., що у 2,6 раза більше від середньообласного показника; у тому числі у житловому будівництві освоєно 503,6 грн., що на 2,6% менше.

Л.Кордан, 

начальник відділу статистики у м.Нетішині Головного управління статистики

у Хмельницькій області